fredag 30 november 2007

Konjunkturvarning?Läste idag att Bukowskis sålt 30 handmålade tallrikar för 18,3 miljoner. Utropspris var endast 2,5 miljoner. Här kan man prata om lockpriser :)

Auktionshuset Christie’s har sålt en stort Fabergé ägg för 115 miljoner kronor.

Andy Warhols tavlor säljs för enorma summor på auktionsfirmor runt om i världen.

Tallrikarna och Fabergé ägget köptes båda av rika ryssar. Det finns tydligen mycket fin rysk konst i Skandinavien. Kring årsskiftet bodde runt 30 000 skandinavier i St. Peterburg och många hade det bra ställt. Vid ryska revolutionen 1917 flydde de flesta Ryssland och de tog förståss med sig sina tillbehör. Om de hann vill säga. Nu passar ryssarna på att köpa tillbaka en del.

Med rekordpriser på de så kallade kvalitetsauktionsfirmorna undrar man lite om detta innebär att vi är på toppen av konjunktur. Det känns lite som om det finns kopplingar, vad tror ni?

Hursomhelt, det gäller att vara försiktig med nya investeringar och se att man klarar lite sättningar. Första halvåret nästa år blir spännande. Blir det en mjuklanding där en avmatting i USA och Europa till viss del kan kompenseras av BRIC ländernas ökande investeringar och konsumtion eller ett kraftigt fall av börs och fastigheter världen över. Utöver det har vi suprimelåneffekter som vi inte vet omfattningen på. Investera lugnt och säkert och ha en trevlig helg!

onsdag 28 november 2007

Notering av industrikonsultbolaget Eurocon Consulting ABFörst och främst vill jag upplysa att min bror Lars jobbar och är delägare i Eurocon samt sitter i styrelsen för bolaget. I detta inlägg försöker jag göra en objektiv analys av Eurocon som efter en nyemission skall noteras på Aktietorget. Jag jämför här Eurocon med AB Ångpanneföreningen. Samtidigt uppmuntrar jag läsare att även jämföra Eurocon med andra teknikkonsultbolag som Sweco, Ramboll eller Pöyry Plc.

Industrikonsultbolaget Eurocon Consulting AB startades 1990 av 7 personer och har idag 88 anställda. Eurocon arbetar inom 6 olika områden:

Anläggning – Projektering av processanläggningar
HVAC – Ventilation, värme & kyla
Elkraft – Dimensioneringar av elnät samt revisionsbesiktningar
Automation – Automatiseringsprojekt
Analys & Optimering – Analyser av investeringar inom processindustrin
Produkter – Produktportfölj av egenutvecklade mjuvaruverktyg

Eurocon äger även 30% av forskningsbolaget MoRe Research AB. More Reseach AB var tidigare MoDo Papers forsknings- och analysverksamhet men M-Real gick ned i ägandet vid köpet av MoDo Paper.

Lite siffor för 2007 januari – juli, helårssiffror för 2006 inom parantes (Mkr)
Omsättning: 38.1 (76,1)
Rörelseresultat: 5,3 (7,2)
Rörelsemarginal: 13,9% (9,5%)
Resultat: 4,0 (3,5)
Förbättringen av årets resultat kommer bland annat av högre resultat från MoRe Research.

Totalt med de gamla aktierna kommer de totalt att finnas 36.916.000 aktier och priset per aktie är satt till 1,77. Det innebär att Eurocon värderas till 65,3 miljoner.

Om 2007 resultat slutar på 6 miljoner blir P/E talet 10,8 vilket är konservativt räknat då vinsten för första halvåret var 4 mkr. Landar helårsvinsten på 8 miljoner blir P/E talet låga 8,1.

P/S ca 0,85 baserat på 2006 omsättning. Pris per anställd blir 0,74 Mkr. Försäljning per anställd är cirka 860.000 kr/år om omsättningen blir i linje med 2006.

Målet är att dubbla omsättningen inom en 3-årsperiod. Det skall ske med en mix av organiskt och via förvärv och med bibehållen lönsamhet.

Här kommer lite Ångpannan siffror:
Siffor för 2007 januari – juli, helårssiffror för 2006 inom parantes (Mkr)
Omsättning: 1900 (3114)
Rörelseresultat: 159 (149)
Rörelsemarginal: 8.4% (4,8%)
Resultat: 107 (108)

Försäljning för 2007 kommer nog att landa på cirka 3900 Mkr. Resultatet troligen kring 200Mkr (150Mkr efter 3 kvartal). Värderingen av Ångpannan är idag cirka 2.703 Mkr vilket ger ett beräknat P/E om 13.5.

P/S med ovan data cirka 0,69. Pris per anställd blir 0,72 Mkr (3750 anställda) Försäljning per anställd är cirka 1.040.000 kr/år.

Det positiva för Eurocon är att man har bättre marginaler och lägre P/E tal. Det negativa är att man under 2007 har nästan exakt samma omsättning som 2006 medan Ångpannan vuxit kraftigt. Samtidigt säger Eurocon att man har för avsikt att växa kraftigt vilket gör aktien mycket intressant. Lyckas man växa vidare och behålla sina marginaler kommer Eurocon utan tvekan att bli en bra investering. Eurocon är dessutom ett mer nischat företag än till exempel Ångpannan och dess storlek gör nog att de själva kan bli uppköpta. Jag kommer utan tvekan att teckna mig för lite aktier i Eurocon Consulting AB men ser nog aktien lite som en krydda i portföljen med rimlig eller låg värdering och med intressant framtid.

Anmälningssedel finns att ladda ner från Eurocons hemsida. Pris per aktie är satt till 1,77 kr och minsta börspost är 2000 st. Anmälan måste göras innan 30 november, 2007.

söndag 25 november 2007

Cargotec Corporation (Large Cap Finland, 33,90 EUR)
Cargotec är ett finskt bolag som kanske inte så känt i Sverige. Bakom Cargotec finns det dock många kända varumärken varav många kommer från Sverige.

Cargotec har funnits på börsen sedan 2005. Innan det var man en del av Kone koncernen.

Cargotec består av Hiab, Macgregor och Kalmar och man är marknadsledande inom varje område. Man opererar i 160 länder och har cirka 9000 anställda. Omsättningen 2006 var 2,6 miljarder EUR. Man har produktion i Sverige, Finland, Danmark, Holland, Spanien, Polen, Irland, USA, Malaysia, Kina och Sydkorea.

Hiab tillverkar lastbilskranar, Z-lyften (Zepro), timmerkranar samt containersystem för lastbilar.

Kalmar tillverkar containertruckar och annan tung hamnutrustning.

Macgregor tillverkar fartygskranar för bulk, container och RoRo fartyg.

Jag har personligen en del erfarenhet av både Macgregor och Hiab. Dels gjorde jag mitt examensarbete på Macgregor i Örnsköldsvik (då hette företaget Hägglunds Marine & Offshore) och dels har jag varit trainee på Hiabs inköpsavdelning i Hudiksvall.

Cargotec har under senaste åren köpt upp återförsäljare och serviceföretag och det bör generera stabilare försäljning och marginaler i framtiden. I dagsläget är cirka 22 % av omsättning serviceinriktad.

Cargotecs alla tre ben gynnas kraftigt av globaliseringen som pågår vilket innebär att mera gods skickas världen över. Förutom det ökar också behovet av råvaror och produkter i utvecklingsländerna när deras levnadsstandard ökar i en ganska snabb takt vilket ytterligare driver på behovet av frakter, transporter och omlastningar.

Försäljning per område (MEUR) 2007 kv1-3 (2006 siffror i parantes)
Hiab 687 (914)
Kalmar 979 (1203)
Macgregor 487 (482)
Totalt (2597)

Rörelsemarginal (%)
Hiab 7,9 (9,4)
Kalmar 8,0 (9,3)
Macgregor 7,6 (7,5)
Totalt (8,5)

Cargotec mål är 10% i rörelsemarginal och 10% omsättningsökning per år (organisk + förvärv). Inte helt orealistiska mål men inget som riktigt kommer att uppfylla år 2007. En av anledningarna till att man tappar marginal är att den amerikanska lastbilsmarknaden sjunkit ordentligt i år (pga lastbilspeaken förra året) vilket givetvis påverkar försäljningen av nya lastbilskranar. Macgregor har sprängfulla orderböcker och orderboken sträcker sig 4-5 år framåt. 2006 levererades 120 fartygskranar, 2010 kommer man att leverera 900 stycken kranar. Varje kran används under många år och i takt med att den installerade basen ökar så ökar man underlaget för den viktiga eftermarknaden som består av service och reservdelar.

Cargotec är värdererad till cirka 2,1 miljarder EUR. Om försäljningen 2007 ökar med 10% till 2,9 miljarder EUR så värderas varje försäljningskrona till ungefär 72% (P/S 0,72). Verkstadsbolag brukar normalt värderas till mellan 1-2 ggr försäljningen. Atlas Copco och Alfa Laval värderas till över 2 ggr och Sandvik till knappt 1,9 ggr. P/E talet är kring 14.

Om man dessutom klarar av att öka rörelsemarginalen till målet på 10 %, vilket inte är omöjligt när Macgregor och Kalmar ökar försäljningen, ser värderingen av Cargotec lockade ut. Cargotec med starka världsledande varumärken kommer nog att uppvärderas av marknaden. Alternativet kan bli att de blir uppköpta. Jag hoppas på det första och köper på mig lite Cargotec aktier. Jag sätter också upp Cargotec på aktietipslistan.

torsdag 22 november 2007

ABB vs EricssonJag skrev ett inlägg om ABB och Ericsson den 27 januari i år.

Följande är kopierat från det inlägget:

Ericsson
Börsvärde: 465 Mrd
Omsättning (uppskattat): 170 Mrd
Antalet anställda: 60 000 (uppskattat)

ABB
Börsvärde: 266 Mrd
Omsättning (uppskattat): 198 Mrd
Antalet anställda: 107 000

Ericsson har betydligt bättre vinst än ABB och även lägre P/E. ABB har goda chanser med att öka marginalerna med ökad omsättning. ABB växer dock snabbare än Ericsson! Samtidigt kommer Huawei, ZTE och övriga konkurrenter att driva ner Ericssons marginal. Ericsson ökande andel inom nätdrift medverkar också till lägre marginaler även om det också bidrar till jämnare försäljning. Klyftan mellan ABB och Ericsson är för stor och troligen skall ABB uppåt samt Ericsson justeras nedåt

Idag den 22 november 2007 ser det ut enligt följande:
ABB: 397 Miljarder kr
Ericsson: 243 Miljarder kr

Nästan ombytta roller alltså! Jag sålde nyligen mina ABB aktier, det har haft en lysande utveckling under året. ABB har utan tvekan en bra långsiktig framtid och passar fortfarande i en långsiktig portfölj. I mitt fall valde jag dock att kliva av för att minska börsexponeringen samt öka flexibilitet för lite nya aktieköp om det blir en kraftig rekyl på börsen.

Ericssons aktieägare har haft en mycket trist utveckling på sina innehav under 2007. Kan de ha fallit så mycket att de blivit köpvärda? Ericssons omsättning kommer nog att landa på cirka 180 miljarder kronor för 2007. Vinsten för kvartal 3 var 4 miljarder på en omsättning om 43.5 miljarder. Om vi antar att de i dagsläget har cirka 10% vinstmarginal blir vinsten på årsbasis 18 miljarder. P/E talet blir då 13,5. Det ser ju ganska attraktivt ut, kan det vara köpläge? Jag tror dock på minskade marginaler i fortsättningen och kanske även en vikande försäljning, speciellt i Europa. Det innebär att P/E talet snabbt kan tryckas upp till oattraktiva nivåer. Risken är överhängande att Ericssons aktieägare kan se fram emot ett trist 2008.

tisdag 20 november 2007

Onsdagskommentarer


Atlas Copco hade kapitalmarknadsdag i Örebro idag. Budskapet var positivt, den höga efterfrågan kvarstår enligt VD Gunnar Brock. Samtidigt undrar man hur lång deras horisont är, om nybyggnationstakten av bostäder minskar i USA och Europa kommer det att minska kopparbehovet (trots att ”BRIC” konsumerar allt mera) och det skulle isåfall slå mot ”gruvdelen” av Atlas Copco. Dock, Atlas Copco har ganska många ben att stå på som industriverktyg, deras nyförvärv av Dynapac, kompressorer etc och är dessutom spridda på många marknader så på lång sikt kommer nog Atlas Copco att fortsätta växa även om det kan bli en dipp framöver.

PA Resources har hanterats styvmoderligt av placerarna. Idag meddelar PAR att man köper en 35%-ig andel i ett prospekteringsprojekt i Kongo med hyggliga chanser till att hitta och kunna börja producera olja. Idag har man enbart produktion i Tunisien (Offshore & Onshore) men i slutet av 2007 skall deras oljefält i Norge komma igång och procucera ca 5000 fat om dagen, operatör är Statoil och PAR har 10% av fälter som väntas ge totalt 50000 fat/dag. Intressant framtid inte minst då oljepriset ligger kring 95 strecket. Kursen har stigit idag med 11%.

lördag 17 november 2007

Millicom (Large CAP, 698 SEK)Millicom International Cellular S.A. är en mobiltelefonoperatör som finns listad dels på Stockholms börsen och dels på Nasdaq. Stenbäcksfären är största ägaren.

Millicom är en mobiltelefonoperatör som är inriktad på tillväxtländer med stor potential och som har haft lite lägre eller ingen prioritet hos mobildrakar som Vodafone och Telefonica. Man håller sig borta från länder som Indien och Brasilen där ”alla” vill vara med på ett hörn. En bra strategi som jag tror kommer att visa sig väldigt lönsam på sikt.

Allt har inte gått som på räls. I Vietnam där man var marknadsledare lyckades man inte förlänga radiolicensen och fick dra sig ur. Millicom var tidigare mycket aktiv i Pakistan (Paktel Limited) där man också klivit av. Paktel Limited såldes till China Mobile Communication Corporation med en vinst om 258 miljoner USD i vinst så man fick iallafall en bra utdelning på sitt engagemang där.

Millicom har idag mobil telefon verksamhet i totalt 16 olika länder uppdelade på 4 olika geografiska kluster:
Centralamerika (El Salvador, Guatemala, Honduras)
Sydamerika (Colombia, Bolivia, Paraguay)
Afrika (Senegal, Ghana, Tanzania, Sierra Leone, DRC, Chad, Mauritius)
Asien (Sri Lanka, Cambodia, Laos)

Totalt har man idag cirka 20 miljoner abonnenter, I slutet av 2006 hade man cirka 15 miljoner. I slutet av 2007 kommer man förmodligen att ha 22 miljoner kunder. En imponerande ökning med cirka 1000 nya kunder varje timme! Den finns nog en rad anledningar till att man växer snabbt men jag tror att dessa faktorer är de viktigaste:
• Låg eller relativt låg mobil penetration i de flesta av de sexton länderna.
• Målmedveten varumärkesuppbyggnad av varumärket ”Tigo” i alla dessa länder. Tigo har nu lanserats i 14 av 16 länder och det verkar ha mottagits mycket positivt av kunderna.
• Man har trippel A som en del i deras strategi: Affordability, Accessability, Availability. Skall man lansera mobiltelefoni i dessa länder verkar det mycket rimligt att erbjuda service tilll låg kostnad.
• Generell god ekonomisk tillväxt i dessa länder

Millicom ökar investingarna för varje år men över tiden kommer denna andel att sjunka vilket kommer att öka marginalerna ytterligare. Millicom kommer ocksa att kunna dra nytta av sjunkande priser på växlar och basstationer när dessa börjat bli ”commodities”, se tidigare inlägg om telekom.

Omsättningen ökar i takt med att nya kunder strömmar till. Faktum är att ARPU (Average Revenue Per User) har varit förvånansvärt stabilt under de 2005-2007. Cirka 11 USD per kund och månad. Troligen kommer denna siffra att sakta gå ner när man värvar nya kunder som studenter osv.

Nedan grafer visar omsättning per klusterområde, kundtillväxt samt vinst per kvartal. Vinsten under kvartal 1 2007 har jag justerat ned med 258 miljoner eftersom det var en engångsvinst (försäljningen av Paktel).För att kunna få en uppfattning om den framtida tillväxten har jag gjort en modell som bygger på antalet invånare per land, dagens penetration och Tigos/Millicoms marknadsandel. Jag har antagit att deras marknadsandelar förblir konstanta. I själva verket tror jag att den snarare kommer att öka vilket den bland annat gjort i Colombia men det finns ju självklart risk att man tappar marknadsandelar i vissa länder men deras koncept ser ganska robust ut. Därefter ökade jag penetration med 10% i de 5 länder med den högsta penetrationen och i övriga länder ökade jag den till 50%. Det scenariot är nog inte alltför aggresivt utan det är mer en fråga om det inträffar om 3 år eller 5 år. Vissa länder kommer nog också att växa snabbare och några lite saktare.Med dessa värden kommer antalet kunder att öka från dagens 20 miljoner till knappt 41 miljoner kunder. En fördubbling av kunderna kommer nog att i princip att dubbla intäkterna och även dubbla vinsten. Vinsten kan nog öka ytterligare då investeringsbehovet kommer att avta samt att delar av deras kostnad inte kommer att öka i takt med kundtillväxten. 41 miljoner är dessutom inte någom maxsiffra utan man kan nog växa vidare även efter den milstolpen.

P/E talet ar idag cirka 20 (TeliaSonera har P/E tal 16,3). Det ser jag som billigt i ett tillväxtbolag som har lysande utsikter med relativt liten risk. Ett högre oljepris, lägre kopparpris eller allmän nedgång i världsekonomin kommer nog inte hindra afrikaner och andra från att skaffa en mobiltelefon. Jag rekommenderar Millicom och köper själv aktier i bolaget på måndag.

onsdag 14 november 2007

Novo Nordisk (Danska börsen, 629 DKK)Nova Nordisk är ett stort danskt läkemedelsbolag. Företaget är världens största tillverkare av insulin men man är också stora inom tillväxthormoner.

Novo Nordisk har släppt sin kvartal 3 rapport. En mycket bra rapport. Försäljningen ökar på alla marknader, dels i lokal valuta men även i danska kronor.

Försäljningen under kvartalet var 10 504 miljoner DKK. Rörelseresultatet var 2 681 mDKK motsvarande 25% rörelsemarginal. Totalt för årest första 9 månader sålde Novo Nordisk för 30 885 mDKK (+9%) och rörelseresultatet mDKK 7 815 (+11%).

Antalet diabetiker som behöver insulin ökar i västländerna och tyvärr kommer nog länder som Kina och Indien att också följa i samma fotspår. Det betyder nog att Novo Nordisk har en bra framtid och det avspeglas också i aktiekursen. Vinsten per aktie för 2007 landar nog på cirka 21 DKK. Med en aktiekurs om 629 DKK innebär det ett P/E tal om cirka 30.

En kvalitetsaktie i ett bolag som nog klarar en konjunkturnedgång bra från försäljnings- eller vinstperspektiv. Men som dock känns alldeles för dyr att köpa i dagsläget.

tisdag 13 november 2007

Tisdagskommentarer och aktieförsäljningar

Det händer mycket nu och det är många negativa faktorer som pekar att partyt kan vara slut för denna superuppgång på börsen.
• Kopparpriset har sjunkit till 6778 USD/ton. För några veckor sedan låg priset på cirka 8000. Detta kommer att slå hårt mot Boliden och Lundin Mining. Lunding Mining sålde jag nyligen då jag tror att inbromsningen i USA kommer att minska det globala kopparbehovet och därmed priset.
• Problemen med bolånen i USA stegar upp till en nya nivå. Utan tvekar kommer detta att leda till att USAs ekonomi saktar in. Och det kommer också att påverka andra ekonomier.
• Inflationstakten ökade i oktober till 2,7% på årsbasis. Upp från 2,2% i september. Detta innebär troligen att inflationen kommer att öka ytterligare under november och december. Och det i sin tur tvingar Riksbanken att öka diskkontot ytterligare. Se tidigare blogg om inflationen.
• Företag som Sandvik och Alfa Laval har kommit med lite indikationer att marknaderna lugnar ned sig. Inte så konstigt egentligen men om detta är de första synliga stegen mot en avmattning av världsekonomin så kan färden nedåt rejält.

Jag passar därför på att sälja mina ABB, Outotec och Pearl. ABB och Outotec passar jag på att sälja då de har gått enastående bra i år. ABB köper jag gärna tillbaka men till en betydligt lägre kurs:) Pearl säljer jag med lite förlust men jag tror att marknanden i dagsläget inte uppskattar oljebolag med klena kassflöden (= liten oljeproduktion). PA Resources behåller jag dock som pumpar upp cirka 20 000 fat olja om dagen. Jag tar även bort mina rekommendationer på dessa bolag.

Intressant är att notera att lite mera konservativt värderade bolag som Svenska Handelsbanken, Kungsleden, SCA och Fenix håller emot bra eller till och med går upp lite grann.

Ovan försäljningar gör jag för att öka beredskapen om det blir köptillfällen på börsen.

måndag 12 november 2007

Outokumpu (Finska börsen, 24,65 EUR)Ett företag jag har haft under luppen ett tag är finska Outokumpu. Outokumpu är en av världens största tillverkare av rostfritt stål. Deras största anläggningar finns i Finland, Sverige och England. Man har nyligen taget ett beslut om att investera 550 MEUR i Avesta Jernverk för expandering av deras tillverkning av rostfria specialstål. Tillverkningen av specialstålet Duplex kommer att ökas från 250 000 ton till 650 000 ton. Outokumpu räknar med att världsbehovet stiger betydligt snabbare inom detta specialsortiment eller hela 20% per år. Det smarta med denna speciallegering är den har samma korrosionshärdighet som vanligt standard rostfritt 18/8 (18% krom, 8% nickel) men är dubbelt så stark och innehåller endast 1,5% nickel. Det innebär att stålpriset blir mindre känsligt av nickelpriset. Outokumpu är världsledande inom detta specialområde och har cirka 50% världsmarknadsandel.

Samtidigt faller priserna på vanligt ”bulkrostfritt” och Outokumpu har minskat produktionen av standardprodukter. Under kvartal 3 gjorde man stora lagernedskrivnings av nickel till ett värde om 280 MEUR då priset fallit ordentligt vilket resulterade i en kvartalsförlust. Långsiktigt är det dock positivt med fallande nickelpriser.

Outokompus strategi nu är dels att växa inom specialstål samt att sälja mera direkt till industriprojekt och man sätter därför upp Service Centers i Indien och Italien. Man har tidigare gjort sig av med koppardelen och teknologi delen (se gärna mina tidigare inlägg om Outotec (fd Outokumpu Technology) som har gått upp otroliga 80% i år). Ett delmål är att bli störst på rostfritt i Europa och slutmålet är att bli världsetta. Det är höga ambitioner och man kan nog inte klara det utan att köpa upp av någon konkurrent. Det har spekulerats tidigare att Outokumpu vill köpa spanska Acerinox Group.

På grund av nickelförlusterna kommer 2007 resultatet att bli sämre än 2006 även om själva rörelsen går betydligt bättre.

Lite Outokumpu siffor:

• 181 miljoner aktier. Marknadsvärde 4 414 MEUR.
• Omsättning 2006: 6154 MEUR (2007 blir förmodligen omsättningen ca 7000 MEUR)
• Rörelsevinst 2006: 824 MEUR (2007 blir lägre pga nickelförlusterna, trolig rörelsevinst ca 600 MEUR)
• Vinst per aktie (2006): 5,31 EUR
• Utdelning per aktie (2006): 1,10 EUR

Om Outokumpu klarar att hålla rörelsevinsten kring 600 MEUR för 2007 blir P/E tal är cirka 7,4.

Deras största konkurrenter i Europa är tyska Thyssenkrupp Stainless, spanska Acerinox samt Arcelor Mittal som bygger en ny fabrik i Belgien för rostfritt. Thyssenkrupp Stainless bygger ut kapaciteten i USA.

Problemet är att stålpriset för standard kvaliteter sjunker och att det tar 2-3 år innan kapacitetsökningen i Avesta är klar att tas i bruk. Långsiktigt är deras fokusering mot specialstål ett steg i rätt riktning och det borde innebära både bättre marginaler samt stabilare marknad. Outokumpu har dessutom vissa patent som skyddar mot flera av deras stållegeringar.

Outokumpu är beroende av investeringar i processindustrin (kemi, olja/gas, papper/pappersmassa, etanol, reningsverk mm) samt byggindustrin. Europa står för 75% av omsättningen så man står lite och faller med Europamarknaden. Den stora frågan är, när viker investeringarna nedåt i Europa?

Outokumpu är ett lågt värderat och välskött stålbolag. Aktiekursen har sjunkit i år med cirka 17%.

Jag är positiv till Outokumpu men avvaktar för tillfället. Liksom SSAB väljer man att nischa in sig, för Outokumpus del inom rostfritt stål. På bulksidan klarar man helt enkelt inte konkurrensen från lågkostnadsländer. Risken är att alla tillverkare ökar kapaciteten samtidigt och att marknaden helt enkelt inte kan svälja hela volymen och priserna rasar även inom specialstål, ett problem som är välkänt inom pappersindustrin. Kanske blir det en allmän nedgång inom industri- och byggkonjunkturen i Europa som triggar en konsolidering inom rostfritt stål?

Outokumpu hamnar på bevakningslistan.

fredag 9 november 2007

Scania vs Volvo Del II

Lite jämförande siffror mellan Scania och Volvo. Jag har tittat på Scanias och Volvos siffror under perioden 1999 till 2007. För att kunna jämföra helåret 2007 har jag tagit deras nio första månaders resultat och försäljning och multiplicerat med 1,33. Det bör bli ganska korrekt för Scania men möjligen något lågt räknat för Volvo pga förvärvet av Nissan Diesel i våras.

Volvo har ökat sina försäljning under perioden 1999 – 2007 med 113% och motsvarande för Scania är 81%. Ökningen av rörelseresultatet för Volvo respektive Scania har varit 218% resp 118%.


Omsättning 1999 – 2007. Volvo har haft en imponerande försäljningsökning.

Ökningen av rörelseresultatet för Volvo respektive Scania har varit 218% resp 118%.


Scanias rörelsemarginal är imponerande jämn.

Anledningen till Volvos större procentuella ökning är att Volvos marginal var ganska dålig i början av perioden och att man de sista åren legat på en betydligt bättre nivå. Scania har haft en både högre och jämnare marginalutveckling. Den trenden kommer nog att fortsätta med Scanias huvudstrategi att växa organiskt. Volvo får med sina uppköp ett massivt arbete med att slå samman olika bolag och produkter och det tar tid och kraft att plocka fram synergier och besparingar. Resultatet kan nog bli att fabriker och utvecklingscentrum inte alltid hamnar på de mest optimala platserna och att hela företagsstrukturen blir lite spretig och ineffektiv.

Hur har deras aktiekursena gått? Båda har gått mycket bra på börsen. Scania har dock gått betydligt bättre och det beror förståss dels på högkonjunkturen och dels på MAN affären. Scania har gått upp cirka 360% och Volvo cirka 230%.Scanias kursutveckling 1999-2007Volvos kursutveckling 1999-2007

Dagens P/E tal är ca 16 för Volvo och 22 för Scania. Volvos kurs har ökat nästan precis i takt med vinstökningen. Scanias kurs har däremot ökat betydligt snabbare än vinsten. Scania bör ha ett högre P/e tal. En av anledningarna är Scania inte är exponererad mot den Nordamerikanska marknaden som viker kraftigt i år. Däremet är man tungt exponerad av de enormt starka marknaderna i Europa, Ryssland och Sydamerika. Samtidigt som man bearbetar tillväxtmarkander i Afrika, Asien och mellanöstern men med sina premiumlastbilar.

Sammanfattning. Två bra bolag med olika bakgrund och strategi för tillväxt. Både bolagen kommer nog att vara bra placeringar på medellång eller lång sikt. Min uppfattning är att Scanias kommer fortsätta att ha en högre rörelsemarginal (ett samgående med MAN kan dock förändra den bilden). Det finns en stor risk att Nissan Diesels lastbilar (inkl UD) kommer att snitta ner lastbilspriset och marginalen för Volvo även om det gynnar omsättningen. Mitt långsiktiga förstahandsval blir Scania som är ett av Sveriges duktigaste verkstadsföretag. Scania har visat att man klarar av en nedgång med positiv marginal och annars ligger på stabila 10-12%. Scania är duktigast i lastbilsklassen och kommer nog att fortsätta vara det. Värderingen av Scania/Volvo är inte extremt högt men absolut inte lågt och bygger på även högre vinster nästa år. En vikande konjunktur kommer att slå mot Scania & Volvo liksom de flesta andra bolag och allmän försiktighet är det som gäller med nya köp på börsen.

torsdag 8 november 2007

Scania vs Volvo Del I


Sverige har varit enormt framgångsrika med att producera lastbilar och har två världskända lastbilsföretag.

Volvo är ett gammalt dotterbolag från SKF som grundades 1926. Volvo betyder ”Jag rullar” på latin och vet man vad SKF tillverkar så är det namnet klockrent. I början tillverkade man endast bilar men 1928 kom även lastbilar in i bilden. 1999 såldes personbilsdelen till Ford. 2000 köpte Volvo upp Renualt Trucks och Mack Trucks (USA). Ett resultat blev att bilföretaget Renault blev största aktieägaren. År 2006 köpte man in sig i Nissan Diesel för att 2007 köpa upp hela Nissan Diesel inklusive UD.

Scania är också ett gammalt anrikt bolag (grundades 1900) företag med rötter i Skåne (Malmö) vilket namnet skvallrar om. 1911 slogs Scania ihops med Vabis i Södertälje (Vagn AktieBolaget I Södertälje) och bildade Scania-Vabis. Vabis försvann från namnet 1960 när man slogs samman med Saab och Saab-Scania bildades. Efter GMs köp av Saab styckades bolaget upp och lastbilsdelen fick kort och gott heta Scania igen.

Två framgångsrika företag med helt skilda strategier. Båda företagen har en mycket stark marknadsandel i Sverige och den nära konkurrensen har vässat bolagen så att de kunnat bli framgångsrika utomlands också. Scania har varit i klassisk exempel vid tekniska högskolor hur ett företag utvecklar och återvinnar hela moduler och komponenter i nya modeller och man kan då hålla nere utvecklingskostnaderna samt minsta ledtiden för att ta fram nya modeller. Jag kommer ihåg att Volvo hade dubbelt så många unika komponenter som Scania för ett likvärdigt produktprogram. Det gynnar förståss allt från design, inköp, lagerhållning, produktion och reservdelshantering.

De flesta känner till att Volvo och Scania finns på alla marknader i Europa men hur ser läget ut i Malaysia? Vi har ett kontor som ligger cirka 45km utanför Kuala Lumpur. Jag har fört lite statistik över de lastbilar jag mött på motorvägen för att räkna ut vilka marknadsandelar de har. Jag har inte räknat med lätta lastbilar utan bara de tyngre lastbilssegmentet.

Hino (Toyota): 17 lastbilar = 25%
Scania: 15 lastbilar = 22%
UD (Volvo): 13 lastbilar = 19%
Nissan Diesel (Volvo): 10 lastbilar = 15%
Volvo: 7 lastbilar = 10%
Isuzi: 3 lastbilar 4%
FUSO (Mitsubishi): 2 lastbilar = 3%
MB: 1 lastbil = 2%
Total 68 lastbilar

Denna beräkning måste förståss tas med en nya salt även om Scanias ovan marknadsandel är ungefär i linje med Scanias officiella Malaysia siffror. Hade den gjorts på en annan väg hade kanske resultaten sett annorlunda ut. Scania och Volvo tillhör premium lastbilarna i Malaysia. Normalt används deras lastbilar endast till transport av petroliumprodukter och lastcontainrar. Hade jag gjort mätningen vid motorvägen till hamnen utanför Kuala Lumpur hade nog Volvos och Scanias marknadsandel varit betydligt högre pga alla containertransporter. Nissan Diesel och UD (betyder Unified Diesel) används typiskt vid byggen för att forsla bort lera och gräv/schaktmassor eller till cementbilar. Utan tvekan får Scania och Volvo mest betalt för sina lastbilar (tillsammans med MB och MAN men deras andel är väldigt små) då de är störst på vägen och gör de tyngsta jobben. Numera ingår även Nissan Diesel och UD och vips är deras marknadsandel hela 44%. Samtidigt med den ökande marknadsandelen sjunker nog snittpriset per lastbil ordentligt tack vare lägre priser på den betydligt större Nissan Diesel/UD volymen.

Volvo har haft tillväxt genom förvärv på agendan sedan Volvo bilar försvann och det har ju gått överlag bra även om man fått jobba hårt med integration av Renault och Mack Trucks. Och nu är det dags att integrera Nissan Diesel/UD. Målet är nog att bli delägare i kinesiska Dongfeng lastbilar där Nissan är delägare.

Scania har satsat stenhårt på vissa utvalda marknader. Man var tidigt ute med egen produktionen i Brasilien och man är marknadsledande där. Scania har annars Europa som huvudmarknad men satsar stort i forna Östeuropa och Ryssland och på vissa utvalda marknader som Malaysia. Scanias VD Leif Östling har sagt att man går inte in i Kina i ett JV med en kinesisk partner. Scania väntar tills myndigheterna godkänner WHOFIs (WHolly-Own Foreign Investments) för lastbilar och att marknaden för premium lastbilar är tillräckligt stor för en egen fabrik vilket innebär minst 10 000 lastbilar per år. Leif Östling som för övrigt borde bli ”Årets svensk” inom svensk näringsliv för sitt försvar av Scania mot MAN attacken. Heder åt Leif Östling! Mera kämparanda inom svenskt näringsliv behövs. Nu blir det nog ändå ett ”SCANMAN” i slutändan men förhoppnings hamnar huvudkontoret i Södertälje vilket är enormt viktigt för Sverige.

måndag 5 november 2007

Kina varningKinesiska Petrochina har nu blivit noterad på Shanghai börsen och kursen steg 200% första dagen. Bolaget värderas nu till svindlande 1 biljon USD. Som jämförelse är ExxonMobil värdererad till 487 miljarder USD. ExxonMobil har tre gånger högre försäljning än Petrochina och ungefär dubbla vinsten. Detta är självklart orimligt och man kan inte unvika att dra paralleller till IT yran.

Den kinesiska bubblan blåses alltså upp ytterligare. Risken är att fallet blir enormt stort i Kina, exempelvis kan man tänkas sig att Petrochina kan falla med upp till 75% av dess nuvarande värde. En säljoption på Petrochina kanske vore något? Ett stort fall i Kina kommer nog att trigga en stor nedgång världen över och skapa lite köplägen. Försiktighet gäller nog fram till OS i Beijing 2008 och en tid därefter. Glöm inte att se till att ha lite kapital för framtida börsreor.

lördag 3 november 2007

Riskspridning i portföljen?Här kan ni se spridningen i min portfölj. Verkstadsaktierna står för knappt 50%, ganska mycket men det är ju också lite av en paradgren i Sverige. Vilka aktier står bäst emot en nedgång? Tidigare hade jag Capio men de blev uppköpta. AstraZeneca har fått mycket stryk både på börsen och av analytikerna så kanske är det köpläge? AstraZenecas ersättare till succen Losec har klarat av att hantera generika preparat bra.

Blir det en riktigt allmän nedgång får de flesta aktierna stryk och därför har jag försökt att finansiera nya aktier med antingen utdelning eller försäljning av aktier för att inte öka aktieexponeringen. Istället har största delen av mitt löpande sparande samlats på mer eller mindre vanligt sparkonto. Man vill ju ha en liten stridskassa om det blir köpläge. Av mina aktier kan nog Getinge, SCA till viss del eftersom de är tunga inom konsumentdelen och förmodligen blir allt tyngre, Clas Ohlson och kanske Fenix Outdoor klara en nedgång ganska bra. Har ni tips på andra konjunkturokänsliga företag som ni vill dela med er?

fredag 2 november 2007

Försäljning av Lundin MiningNybyggnationerna minskar nu kraftigt i länder som USA, Spanien och Norge. Fler länder kommer nog snart att ansluta sig till den gruppen, till exempel Sverige. Byggindustrin använder cirka 50% av all koppar som produceras (total världsproduktion cirka 20 milj ton). När USA och delar av Europas byggtemperatur sjunker kommer västvärldens kopparbehov att sjunka. Samtidigt ökar användningen kraftigt i BRIC (Brasilen, Ryssland, Indien & Kina). Kinas andel är ca 20% (4,2 miljoner ton). Europa konsumerar cirkar 30% och USA 20%. Samtidigt ökar man kopparproduktionen i Chile och andra kopparproducerande länder men ledtiden från investeringsbeslut till gruvproduktionen kan ta upp till 3-5 år. Ett troligt resultat av allt detta är kopparpriset kommer att sjunka under 2008-2010 då det finns risk att mera kapacitet tillkommer än total tillväxtökning drivet av BRIC. I dagsläget ligger kopparpriset på höga 7760 USD/ton. På grund av osäkerhet om kopparpriset väljer jag att sälja Lundin Mining och givetvis även att plocka bort dem från Aktietipslistan. Det negativa är att det blir en liten förlust (6,4%), det positiva att jag kan kvitta mot tidigare vinster.

Minskade nybyggnationer att påverka mycket annat med allt från byggmaterial till färg och vitvaror. Kanske konsumtionen börjar växla ner nu i I-länderna?

torsdag 1 november 2007

PA Resources - Outlook


PA Resources har sina producerande källor i Tunisien. Under kvartal 2 producerande man cirka 22 500 fat om dagen eller 1 866 000 fat under hela kvartalet. Snittpriset var 66.6 USD/fat vilket gav ca 862 MSEK i intäkter. Vinsten var cirka 314MSEK efter skatt. Den operativa vinsten var hela 574MSEK.

Under kvartal 3 sjönk produktionen till totalt 1 587 000 fat. Snittpriset var 70,13 USD/fat. Om vi antar att snitt USD kursen är 1 USD = 6,5 blir intäkterna ca 723 MSEK. Kv3 rapporten som kommer om 2 veckor kommer nog att visa minskad vinst vilket främst beror pä lägre produktion men också en lägre dollarkurs. Den lägre produktionen beror på 12 dagar planerade underhållsarbeten. Räknas de dagarna bort låg produktionen på 19 740 fat/dag.

Intressantare är dock att titta på kvartal 4 och framåt. Förhoppnings blir produktionen i snitt 20 000 fat om dagen och snittpriset kanske 85 USD/fat. Med den ekvationen och 1 USD = 6.5 blir intäkterna hela 995 MSEK. Vinsten kanske landar på 420-440 MSEK. Det ger ett P/E tal på cirka 6. Kvartal 1 kommer nog att ha ett än högre oljepris och P/E talet sjunker ytterligare. Kan man utöver det även öka produktionen ser PA Resources väldigt attraktiv ut. Av de många projekt man är inblandad i (Tunisien, Norge, Ekvatorial Guinea samt Republiken Kongo) och de prospekteringsrätter man har i bla England och Danmark finns god chans till produktionsökningar. Prognosen ligger på cirka 25 000 fat/dag i slutet av 2008 och 33 000 fat/dag i slutet av 2009. En spännande riskaktie som rekommenderas.