måndag 17 maj 2010

Minskad köpkraft för CA bor

Jag skrev lite i förra inlägget om Kaliforniens dåliga finansiella tider och att budgetnedskärningar samt skattehöjningar väntar.

Idag kan man i DI läsa om att guvernör Arnold Schwarzenegger har föreslagit både nedskärningar och skattehöjningar.

Om detta går igenom kommer det att innebära mindre konsumtionskraft för boende i Kalifornien. Jag är rädd för att krisen börjar nu. 2008 hade förvisso lite "krusning" men problemen finns kvar. Endast värre. Och tyvärr är Kalifornien inte ensam i båten. Fler delstater kommer att göra samma sak. Och många EU länder kommer tvingas göra samma sak. Detta kommer att minska västvärldens köpkraft ordentligt. Troligen kommer även sparkvoterna att öka. Det gör att exportlandet nr 1, Kina, troligen kommer tappa expansionskraft.

Man får glädjas åt att vädret äntligen börjar likna försommar. Vilket inte är illa alls.

onsdag 5 maj 2010

Känsligt läge!

Det finns båda positiva och negativa tecken just. Positivt är tex att Volvo PV, Volvo LV och Saab alla skall återanställa flera hundra personer vardera. Och Ny Teknik har haft följande antal lediga jobb de senaste veckorna:
Nr 16: 107 lediga jobb
Nr 17: 127 lediga jobb
Nr 18: 138 lediga jobb
Enligt SCB har antalet arbetslösa gått ner något under mars månad (8,7% säsongrensat) jämfört med februari. Är det vändningen vi ser eller en paus på väg mot ännu värre siffror?

Trelleborg stänger en fabrik i Skellefteå. En del av arbetet flyttar till andra enheter i Sverige. Andra delar försvinner utomlands. Tråkigt för Skellefteå.

Negativt är förstås soppan i Grekland där situationen är mycket spänd. Landet har skulder upp till öronen och landet står inför tuffa tider med nedskärningar och höjda skatter. Börserna har Greklandsfrossa.

Grekland är dock ett ganska litet land och dess direkta påverkan på omvärden relativt litet. Dessvärre finns det många andra länder som också har en mycket dålig ekonomi med stora understkott och där skatter måste ökas samt att stora nedskärningar väntar. Många västländer har helt enkelt en tuff skuldsanering framför sig. England är illa ute. Portugal likaså. Spanien har 20% arbetslöshet massor med osålda hus/lägenheter och har nog ett stort prisfall att vänta. Hur klara deras banker det? USA har gigantiska underskott att hantera. Kalifornien har fått se sina inkomster minska med 30%! Enorma nedskärningar och skattehöjningar väntar USA. Detta kommer att trycka ned konsumtionen och få verkningar långt utanför USA.

Samtidigt tuffar Kina på med ca 10% BNP ökning och alltfler får råd med egen bil. Min kinesiska kollega berättar att hon har ungefär samma nettolön i Kina som i Sverige. Fast mat och hyra är mycket dyrare i Sverige så hon har större konsumtionsutrymme i Kina. VW och GM sålde vardera drygt 150 000 bilar under mars månad. Och dessa volymer på endast en månad och en marknad! Fortsätter detta kommer Kinas bilmarknad inom ett fåtal år att vara större än USA och Europa tillsammans. Detta slukar förstås råmaterial och kräver mera olja. Kinas oljebehov ökar snabbt och riskerar att driva upp oljepriset långt högre än 100 USD/fat. BPs problem i Mexikanska golfen visar hur svårt det är att pumpa upp olja på riktigt djup vatten (1500 m i detta fall). Blir miljökonsekvenserna för stora kan det bli restriktioner att utvinna olja på dessa djup eller enormt stora säkerhetskrav som driver upp priset ytterligare. Ett allt högre oljepris är negativt för USA redan dåliga handelsbalans. Få i dagens moderna värld förstår vårt enorma behov av billig olja som används till mycket annat än bara transportbränsle. Peak Oil är här eller mycket nära!

Trots ganska många positiva signaler i Sverige och ett snabbt expanderande Kina och andra utvecklingsländer ser jag stora risker för en doubledip. Säkerhetsbälte rekommenderas. Själv ägnar jag största delen åt jobbet, familjen, diverse renoveringar och trädgården. Tittar även på börsen lite passivt men har haft svårt att hitta några fynd. Fortum ligger fortfarande på min radar. Kanske blir det några Fortum aktier när utdelningar droppar in?