onsdag 27 februari 2008

Handelsbankens 2007 rapportHandelsbankens 2007 rapport kom idag. Kvartal 4 resultatet var sämre än kv4 2006 om man bortser från reavinsten från försäljningen av SPP till norska Storebrand. På årsbasis ökade vinsten med 18% till 15,5 miljarder kronor. Utan SPP pengarna minskade dock vinsten med 10,8%. En av orsakerna till det var lägre räntenetto för utlåning.

Positivt i rapporten är att expansion fortsätter i Norge, Finland, Danmark men framförallt i Storbritannien.

Man har fortsatt låga kreditförluster. Utdelningen ökas från 8 kr till 8,50 plus en extrautdelning om 5 kr vilket ger 13,5 kr/aktie. Vid dagens kurs (176-177) ger det en hög direktavkastning om 7,6%. Även utan extrautdelningen är utdelningen hela 4,8.

Jag tror att Handelsbankens konservativa utlåningsplicy har kostat lite i tillväxt och vinst men att det kommer att löna sig bra i längden.

Nu har i princip alla företag i min portfölj rapporterat. I överlag positiva eller mycket positiva rapporter och även positiva prognoser om 2008. Den stora frågan är dock vart konjunkturen tar vägen under andra halvan av 2008 and 2009. Eller kanske snarare, när får vi se mera konkreta bevis på att lågkonjunkturen kommer närmare oss?

tisdag 26 februari 2008

Fiskars 2007 rapportFiskars 2007 siffror har släppts. Det är lite svårt att jämföra 2006 med 2007 eftersom man har köpt Iittala gruppen under hösten 2007 och inte särredovisar siffrorna. Totalt sett har försäljningen ökat med 23% från 535 MEUR till 658 MEUR. Vinsten har ökat från 82 MEUR till 110 MEUR (+34). Utdelningen kommer att bli 0.78 EUR/aktie vilket ger en bra direktavkastning om 5.3%. Hela företaget Fiskars är värderad till ca 1,1 miljard EUR. Med en vinst om 110 MEUR ger det ett P/E tal om 10. Det anser jag vara billigt med tanke på deras starka varumärken (se tidigare inlägg om Fiskars) och inte minst deras starka position i Wärtsilä. Under 2008 kommer dessutom hela Iittalas försäljning att kunna redovisas i Fiskars redovisning och det kommer att öka försäljningen ytterligare. Wärtsiläs 2007 rapport var mycket bra med en försäljningsökning om 25% och ännu starkare vinstökning. För 2008 spår Wärtsilä att försäljningen ökar med ytterligare 25%!

Fiskars är ett bolag med bra varumärken och dessutom den största ägaren i Wärtsilä som gynnas av globaliseringen och utvecklingsländernas tillväxt. Fiskars blir kvar på aktietipslistan.

lördag 23 februari 2008

Amorteringstider på 91 år!Bostadsmarknaden har länge boomat i stora delar i världen. Att priserna stigit i USA är ganska känt likaså att det sedan något år tillbaka har börjar falla tillbaka med 5-10% i årstakt med lite lokala avvikelser. En intressant länk till The New York Times finns här där man kan se prisökningstakten de senaste 20 åren i olika amerikanska städer (kvartalsvis). Mönstret är tydligt.

USA är långt ifrån ensamt om stora prisökningar på bostäder de senaste 5-8 åren. I Europa har det också skett enormt stora prisökningar och vi har i Sverige haft en större procentuell prisökning än USA men vi släpar efter något vad gäller prisnedgången men det ser ut som vi nu har passerat toppen och priserna komma att falla tillbaka något.

Utöver USA och Europa finns samma mönster i Indien och Asien och det skrämmade är att det finns ganska kraftiga inslag av spekulationer.

Den relativt lilla prisnedgången i USA har kostat enorma pengar för låneinstituten och drabbat företag långt utanför USA (England, Tyskland, Frankrika mm). Man vill nästan inte spekulera i vad som händer om vi till exempel får en årlig 10% nedgång tre år i följd. Kanske skulle arabiska och kinesiska investare på allvar gå in som räddande investare i de stora internationella finanshusen och skjuta fram sina maktpositioner? Eller blir det en riktig tuff recenssion med soppkök i gatuhörnen? Troligen inte så länge som sysselsättningsgraden kan hållas på dagen höga nivåer.

I Sverige är snitt amorteringstiden idag hela 91 år. Om man köper en villa när man är 20 år är man alltså skuldfri vid 111! Jag håller med min finska kollega som säger ”det är nog lättare att amortera sina lån medan man arbetar”. Det innebär att om man köper en villa vid 20 och går i pension vid 60 år bör man betala av lånet på 40 år. Köper man villan i 30 års åldern minskar avbetalningstiden till 30 år. Generellt tror jag 30 år är en vettig avbetalningsperiod på en villa. Det är också ett mycket vanligt upplägg i USA att man amorterar av huset på just 30 år samt att man binder räntar för hela perioden. Samma upplägg är vanligt i Malaysia. Man slipper alltså obehagliga ränteöverraskningar under lånets avbetalningsperiod. Det finns tillräckligt med andra osäkerheter i livet som arbetsmarknaden, sjukdom, nya skatteregler, energikriser mm.

Att svenskarna numera i snitt amorterar av sina bostadslån på 91 år är tillsammans med det låga ränteläget är huvudorsakerna till att huspriserna skenat iväg i Sverige. Bankerna skapar kunder som blir trogen banken ”tills döden skiljer oss åt”. Om de svenska bankerna hade haft en överenskommen amortingsstandard om 30 år hade prisökningen skett mera kontrollerat, svenskarna inte varit så skuldsatta och man skulle klara av en prisnedgång betydligt bättre. Nu behövs inte så stora nedgångar på bostadsmarknaden för att skulderna överskrider tillgångarna. Detta är kanske inte så farligt så länge man har ett jobb men blir konjunkturen sämre med högre arbetslöshet kan det bli en rysare.

Bankerna är alltså en av bovarna i prisuppgången och det har ivrigt konverterat ”amorteringspengar” till ”räntepengar” i kampen om marknadsandelar och vinsttillväxt. Det gynnar förstås bankerna i ett kortare perspektiv med högre vinster. Men det innebär också en högre risk. Framtiden får utvisa om det gjort korrekt riskbedömning. Har det inte gjort det blir det de i slutändan de ”solida” bankkunderna, aktieägarna och staten som får ta smällen. Personligen tror jag att en 30-års regel hade varit mycket sunt och även om bankerna inte tillämpar regeln kan man alltid göra det själv.

Har man bostadslån och lite aktier/fonder bör man alltid fråga sig själv vid varje investeringstillfälle: Ger denna investering en högre avkastning än en extra amortering på bostadslånet? Det är kanske inte så lätt att svara på men amorteringen ger i alla fall en säker garanterad avkastning. Om man har ett bostadslån med amorteringar och man gör en investering (ex köp av aktier) så belånar man i princip bostaden för att ”spekulera” på börsen. Många skulle nog tveka för att öka huslånet med 500 000 kr och köpa aktier men egentligen tar man det beslutet varje gång man köper aktier (under förutsättning att man har lån) eftersom alternativet att amortera extra alltid finns. Att amortera är aldrig fel som jag ser det, vid behov kan man ju använda huset som säkerhet. Hur "amorteringsaggresiv" man vill vara beror förstås på den egna situationen där faktorer som inkomst, familj etc väger in. Jag ser fram emot den dag mina lån är borta och det kommer då att ger utrymme för mera investeringar, resor och annat.

måndag 18 februari 2008

Priset på järnmalm höjsLäste på DI att järnmalmspriserna kanske kommer att höjas så mycket som 65%! En otrolig stor ökning och det säger nog något om den högkonjunktur som vi har för närvarande samt om ett stort ökat behov av stålprodukter hos utvecklingsländerna och inte minst i OS landet Kina.

LKAB väntas följa efter och det kommer att påverka SSAB och andra stålproducenter i Europa. Det ser tufft ut för stålproducenterna som dessutom har sett kolpriset stiga med 38% under 2008 pga låg produktion i Kina och Sydafrika. Kolet steg dessutom med 60% under 2007.

Frågan är hur mycket av denna ökning som ståbolagen som SSAB och Outokumpu kan skicka vidare till sina kunder och hur mycket som måste absorberas av deras vinster.

Northland Resources som kommer att öppna järnmalmsgruvor i Norra Sverige och Finland har chans att få en drömstart om järnmalmspriset stiger 65% och stannar kring den nivån. Northlands planer är att produktionen skall starta 2009. Intressant att följa! Northlands har ambitioner är att bli ett privat LKAB och de har mutat in fina malmfält med upp till 43% järnmalm.

torsdag 14 februari 2008

Rapporter från Fenix, Nibe och MillicomFenix Outdoor har kommit ut med sin rapport och det var ganska trevlig läsning. Försäljningen upp 14% till 845 Mkr och vinsten upp hela 40% till 82 Mkr (efter skatt) på årsbasis. Vinsten per aktie blev 6,17 kr och utdelningen blir 2 kr. Den ”snåla” utdelningen beror på att man vill behålla en stark kassa då man tror att en kommade lagkonjunktur kommer att ge ”affärsmöjligheter”. Kursen står idag i 66 kr. Det ger P/E tal 10,7. Det är mycket billigt för ett kvalitetsbolag med starka varumärken (Fjällräven, Hanwag, Primus och Tierra samt Naturkompaniet) och med stor potential. Fenix finns sedan tidigare på min aktietipslista och tipset kvarstår.Tillväxtaktien Nibe fick känna på lite bakslag i höstas. Minskad försäljning av vedkaminer till Tyskland samt att den svenska värmepumpsmarknaden börjar bli mättad. Kanske inte så underligt eftersom de flesta med oljapanna redan har bytt mot jord/bergvärme alternativt installerat pelletsbrännare eftersom svensk villaolja är väldigt dyr pga höga olje- och energiskatter.

Nu har Nibe släppt sin årsrapport och den är inte så dålig trots allt. Försäljningen steg med 9% (5402 Mkr) och vinsten minskade med 11% till 445 Mkr. Utdelningen blir oförändrad 1,15 kr/aktie. Ett allt högre olja och energipris bör rimligen gynna Nibe långsiktigt. Andra positiva nyheter är att man nyligen har köpt KNV som är ett litet österikiskt värmepumpsbolag. Man tar även klivet in i Ryssland då man har köpt in sig i företaget EVAN i Ryssland som är störst på elpannor och varmvattenberedare. Man har köpt 25% av aktierna i dagsläget men kommer att öka till 100% under den kommade 3-årsperioden. Evan har 90 distributörer och man får genom Evan tillgång till hela den ryska marknaden. Ett viktigt strategiskt drag med andra ord och förhoppningsvis kan man snart börja sälja värmepumpar och vedkaminer till hela Ryssland. Detta visar att Nibe fortfarande har tillväxt högt upp på dagordningen.Millicom med mobilvarumärket Tigo har också släppt sin rapport. Kortfattat kan man säga följande
• Fortsatt stark abonnenttillväxt, man har nu ca 23,3 miljoner kunder. Abonnentökningen ligger på cirka 1 miljon kunder i månaden. Det motsvarar cirka 23 nya kunder varje minut! Imponerande och tillväxten sker i alla områden som man verkar (Centralamerika, Sydamerika, Afrika och Asien)
• Omsättningen ökar med 41% på årsbasis .
• Vinsten ökar med 34%
• För första gången planerar Millicom att ge utdelningen. Förslaget är 2 USD/aktie. Detta visar att man nu definitivt gått från ett entreprenörsföretag till ett mera normalt företag som tjänar egna pengar till både fortsatt expansion samt utdelning till ägarna.

Håller tillväxttakten i sig kan man uppnå 40 miljoner abonnenter i slutet av 2009. En riktig spännande tillväxtaktie som bör kunna klara en allmän konjunkturnedgång ganska bra.

onsdag 13 februari 2008

PA Resources rapportPA Resources lämnade sin rapport idag. Imponerande siffror och man kan nog lugnt påstå att PAR är ett riktigt tillväxtbolag eller vad sägs om följande:
Omsättningen: 2751 miljoner kr (+226%)
Vinst: 947 miljoner (+311%)
Produktion: 15 093 fat/dag (+181%)
Oljereserverna ökade samtidigt med 14%

Andra positiva nyheter är att man nu äntligen kommit igång med oljeproduktionen i Valve fältet i Norge utanför Stavanger. Det är små volymer i början men planen är att öka produktionen till 50 000 fat per dag. PAR äger 10% vilket innebär att PARs del blir 5000 fat om dagen. StatoilHydro är operatör och majoritetsägare med ca 60%, ExxonMobil har ca 30% och PAR resterande 10%.

Under januari månad har produktionen sjunkit ganska kraftigt pga undervattenreparationer vid offshore fältet i Tunisien. I slutet av januari kom dock produktionen tillbaka. Oljan som producerats under januari har sålt till rekordhög nivå 96,19 USD/fat.

PAR värderas till ca 6,8 miljarder kronor. Vinsten 2007 efter skatt var 947 miljoner vilket ger ett P/E tal om ca 7. PAR har ett gediget prospekteringsprogram och kommer nog att öka både produktionen och oljereserverna. Kursen har gått ner sedan jag köpte aktien i höstas och det känns som om det är ett bra läge att öka innehavet.

Riksbanken fokuserar på sitt huvudmål!Riksbanken höjde reporäntan idag med 0,25% till 4,25%. Detta visar att Riksbanken nu inser att det är dags att ta itu med den stigande inflationen. Bättre sent än aldrig även om jag nog trodde att höjningen skulle ha kommit redan i december.

Det blir intressant att se om inflationen fortfarande stiger eller om den planar ut på nuvarande nivå.

tisdag 12 februari 2008

NCC in i portföljen (147,25 SEK, Large CAP)
Jag har tidigare skrivit om byggbolagen och haft NCC på bevakningslistan. Nu efter deras rapport har de kvalat in portföljen trots att de spår något minskad byggaktivitet i Norden.

Anledningarna till köpet är flera. Byggbolagen delar ut höga direktavkastningar men NCC kanske den allra högsta, de har stora orderböcker som i princip täcker in 2008. Man är stora inom väg och infrastruktur som normalt är ganska konjunkturoberoende. Det brukar dessutom vara så att stat och kommun drar igång stora projekt i lågkonjunktur för att minska arbetslösheten. Valet har varit mellan Skanska och NCC, två bra byggbolag med lite olika inriktning (se tidigare inlägg om Skanska, NCC & JM dec ’07). Valet föll på NCC därför att de känns betydligt billigare med lägre P/E tal, högre direktavkastning samt att ledningen i NCC köpt på sig aktier i bolaget.

Utdelningen blir 11 kr plus en extrautdelning om 10 kr. Totalt alltså 21 kr/aktie vilket motsvarar 14% i direktavkastning. Imponerande bra. Extrautdelning om 10 kr har NCC haft de sista 4 åren. Året innan var extrautdelningen 6,70 kr.

lördag 9 februari 2008

Rapporter från Alfa Laval, Scania & Volvo

Flera företag i min portfölj har lämnat rapporter under de sista dagarna.


Alfa Laval har lämnat en fantastisk bra rapport i överlag. Omsättning och resultat har ökat imponerande på både kvartal 4 basis och årsbasis. Vinsten per aktie för helåret landar på 28,48 kr (15,10). Nästan en fördubbling och föreslår en utdelning om 9 kr per aktie, en höjning med 44%! Dessutom kommer det att bli en 4:1 split vilket normalt bukar kunna göra aktien mer attraktiv då styckpriset blir lägre.

Det som oroar mig är orderingången. För helåret var orderingången hela 18,%, mycket bra! Dock är orderingången för kvartal 4 i princip oförändrad (+0,6%) från kvartal 4 2006. Är det ett tillfälligt hack i tillväxtkurvan eller en första signal på att den starka industrikonjunkturen håller på att kulminera? Kvartal 4 2006 var orderingången hela 40% så ett plus är ju förstås att man lyckas bibehålla den höga ordernivån från året innan. Geografiskt minskar orderingången kraftigt i Nordamerika och Europa men även tillväxten i Asien och latimamerika minskar kraftigt från höga siffror. I Alfa Lavals rapport kan man läsa att efterfrågan kvarstår på nuvarande nivå snarare än fortsatt ökning. Det kan ju vara ett första tecken på att industrikonjunkturen kommer att vika nedåt. Inte så underligt kanske då vi haft en otrolig konjunktur och många aktier har gått upp helt enormt de sista 6-8 åren. Konjunkturer går som bekant upp och ned.
Scania som jag anser är Sveriges verkstadspärla tillsammans med Sandvik har också rapporterat fjolårssiffrorna.

Försäljningen ökade mycket bra för helåret och sista kvartalet. Försäljningen för hela 2007 var totalt 84 486 miljoner (+19%). Lite grovt kan man säga att det säljs en lastbil eller buss för varje miljon. 2007 levererade man 75 878 lastbilar och cirka 7000 bussar.

Scania jobbar på att öka kapaciteten till 100 000 fordon vid slutet av 2009. Det visar att man tror på fortsatt tillväxt på de marknader man verkar på.

Scania tror att tillväxten kommer att tuffa på med 10% per år under 2008-2009. Orderingången var hela 26% för hela året men endast 2% i kvartal 4. Samma frågetecken här som i Alfa Lavals rapport. Kanske är man för positiv i sitt prognostänkande? Eller rädd att dessa siffror skall sänka kursen och gynna MAN?

Årets utdelning blir något större än vinsten. Totalt skall 10 miljarder delas ut till aktieägarna (vinsten 8,5 miljarder). Utdelningen höjs till 5 kr/aktie (3,50) plus att man genom ett inlösenprogram delar ut ytterligare 7,50 kr. Totalt 12,50 kr alltså. Inte illa! Man kan undra om Wallenbergarna trycker på att dela ut mer pengar än årsvinsten pga risken att MAN så småningom tar över bolaget. Om man köper aktien till dagskurs (149 (A) kr, 130 (B) kr) får man cirka 8-9% i direktavkastning. Utöver det finns alltid en risk (jag säger risk då jag hoppas att det inte blir ett sammangående med MAN) att MAN lägger ett bud på hela bolaget.

Det ser väl tyvärr ut som om tyska MAN steg för steg kommer att ta över Scania. Det vore en tråkig utveckling eftersom Scania är ett mycket välskött bolag med kanske de bästa lastbilarna och historiskt även de bästa och stabilaste marginalerna. MAN har tidigare haft ungefär dubbla Scania försäljningen men ungefär samma vinst som Scania. Scanias marginaler är alltså dubbelt så höga som MAN. Leif Östling har kämpat ordentligt med näbbar och klor och jag önskar att vi hade fler bolagsledare som Leif Östling. Heder åt Leif oavsett utgången i lastbilskriget! Många har tydligen sålt Scania aktier och MAN har passat på att köpa fler. Varför sälja aktier i Scania när man kan få vara med på deras framgångsresa? Deras track record är ju enormt bra. Dessutom har tyska företags övertagande av svenska företag ett dåligt historik vill jag minnas från en rapport jag läst tidigare. De vill hellre integrera hela den köpta delen i den tyska delen än att utveckla varumärket. Det hade varit intressant att studera tyska Lindes köp av svenska AGA för att se hur AGA delen utvecklats. Tydligen fungerar det bättre med amerikanska eller engelska ägare. Jag gillar företag med starka varumärken och starka marknadspositioner. Antingen brukar de utvecklas väl alternativt bli de uppköpta pga potentialen. Låt oss hoppas att Scania förblir en egen oberoende lastbilstillverkare!
Även Volvo har rapporterat. En hyggligt bra rapport som dock är lite svår att tolka då man gjort stora uppköp (Nissan Diesel/UD och Ingersond Rands vägmaskinsdivision) under året som kommit in och ”stört” redovisningen. Medan Scania framgångsrikt fokuserar på sitt enda varumärke och vissa utvalda marknader (man slåss tex inte på den amerikanska marknaden) så väljer Volvo att försöka bli en riktig global lastbilsspelare och man har förutom Volvo även lastbilsmärkena Renault, MACK, Nissan Diesel/UD samt ett samarbete på gång med indiska Eicher Motors. Jag är tämligen övertygad om att marginalerna på Nissan Diesel/UD lastbilarna eller indiska lastbilar är betydligt lägre. Risken finns således att Volvo marginaler förämras i takt med att försäljningen ökat i Indien/Asien.

Båda strategierna kan ju faktiskt vara vinnare. Scania med sina höga stabila marginaler och Volvo som växer snabbare men med lägre marginaler och som svänger betydligt mera. Egentligen borde en mera global spelare som Volvo har mindre svängningar då olika regioner kan kompensera för upp- och nedgångar. Detta visar samtidigt vilken enorm styrka och flexibilitet det finns i Scania. Man kan även jämföra BMW med DaimlerChrysler. DaimlerChrysler blev aldrig den vinstmaskin man räknat med utan det slutade med att man skilde bolagen åt igen. BMW har däremot gått från klarhet till klarhet

Tillbaka till Volvorapporten. På årsbasis steg försäljningen med 10% till 285 miljarder men vinsten minskade med 8% till 15 miljarder. Orsaken till vinstminskningen anges vara låga volymer på den amerikanska marknaden och integrationskostnader med de köpta bolagen. Det ser man egentligen vill veta är hur stora marginaler man har i den nyanskaffade företagen. Hade de varit Nissans och Ingersond Rands kassakor hade de kanske inte varit till salu? Atlas Copco som köpte Dynapac ifjol verkar ha det svårt att få upp marginalerna på sina ”asfaltsmaskiner”. Man måste dock ge företagen lite mera tid för att genomföra förbättringar.

Vinsten per aktie blev 7,37 kr och utdelningen föreslås blir 5 kr. Jag är absolut ingen Gardell fan, tycker snarare att riskkapitalisterna är kortsiktiga och dåliga ägare (det finns nog flera undantag...) men nog det känns som om det är dags att göra sig av med Volvos flygmotordel. Man är lite väl spretig idag. Detta är egentligen ingen stor fråga eftersom man trots allt tjänar pengar idag samt att flygdelen är ganska liten (relativt sett men Volvo är trots allt enormt stort) men det vore nog en viktig avsiktförklaring mot marknaden.

Grafen nedan visar marginalerna som Scania och Volvo haft de senaste 9 åren. Två bra företag överlag men det visar också en tydlig klasskillnad. Scania är enormt stabil och gör ett otroligt bra arbete. År efter år.

tisdag 5 februari 2008

Gong Xi Fa Cai!25% av befolkningen i Malaysia är kineser. Det innebär att man firar det kinesiska nyåret med bland annat kinesiska mandariner, smällare och god mat. Att ge bort mandariner skall ge lycka till den som får dem. I år har jag fått 4 lådor mandariner så det nya kinesiska året kan ju knappast misslyckas:) Nyåret innebär också att vi har några dagar ledigt från jobbet och vi passar på att flyga till Kota Kinabalu som ligger i delstaten Sabah på Borneosidan. Där åker vi båt till ”Manukan Island” och det blir lite lata dagar med bad och snorkling…Gong Xi Fa Cai!

måndag 4 februari 2008

Atlas Copco kv4 rapport – ytterligare bevis på fortsatt stark industrikonjunkturDet börjar nästan bli tjatigt. Kanonrapport efter kanonrapport. Atlas Copco rapporterar en bra rapport med fortsatt tillväxt. Nu 23 kvartal i sträck med ökad organisk tillväxt! Tillväxten är särskilt stark i utvecklingsländerna. Orderingången var 33% under kvartal 4 och rörelseresultatet ökade med 36%!

På årsbasis ökade man försäljningen med 25% till ca 63,3 miljarder kronor och rörelseresultatet ökade med 31% till ca 12,1 miljarder kronor.

Utdelningen föreslås öka till 3 kr/aktie samt att man sjösätter ett program för återköp av aktier.

En intressant detalj i Atlas Copcos rapport är att man kan läsa att fordonsindustrin växer igen, speciellt i Asien. Inte direkt förvånande kanske men det innebär nog allt fler bilar i världen på våra vägar som kommer att behöva bensin. Fler och fler länder som producerar olja blir nu nettoimportörer istället för exportörer. Indonesien med sina drygt 230 miljoner människor är ett av dessa länder. Mexico kommer att bli nettoimportör om 3-4 år. Högre efterfrågan på oljeprodukter samt problem att hålla dagens produktionsnivåer på drygt 80 miljoner fat om dagen kommer nog att sakta men säkert driva upp oljepriset. Oljejättarna Shell och ExxonMobil visade upp enormt stora vinstökningar. Och detta trots att Shells produktion minskade med 2%. Våra svenska oljebolag har gått knackligt under sista halvåret då egentligen mycket har gått deras väg och de ser ut att vara riktigt köpvärda. Värt att tänka på.

lördag 2 februari 2008

Cargotecs rapportCargotec har släppt sin rapport och den har både positiva och negativa nyheter. Cargotec består av tre divisioner: Hiab, MacGregor & Kalmar. Alla tre divisionerna är världsledande inom sin nisch (mer info om deras produkter finns i ett tidigare inlägg).

Det negativa i rapporten är att Hiab (lastbilskranar) har det fortsatt tufft i USA pga svag lastbilsmarknad i kombination med en allt svagare husmarknad. Asien, Ryssland och Östeuropa väger dock upp och försäljning var upp något både på kvartal 4 basis och på års basis. Marginalen för Hiab har dock minskat något.

Det positiva är att deras fartygskranbolag MacGregor mer än fördubblade försäljningen under kvartalet och nästan fördubblade den på årsbasis också. Otroligt imponerande! Utöver har man sprängfyllda orderböcker som mer än fördubblats under året och sträcker sig nu till slutet av 2012. Expansionen är så kraftig att risken finns att man inte hinner leverera tillräckligt snabbt eller får problem att ta nya order.

Hamnkranar och tunga truckar från Kalmar har kunnat både öka försäljningen och orderingången något.

Sammantaget är Cargotecs rapport väldigt positiv även om man minskar vinsten 2007 jämfört med 2006. Det är dock den enda plumpen och förstås en stor sådan. Ledning spår dock en vinstförbättring under 2008. Försäljningen ökade med 24,5% (868 mEUR) under kv4 och med 16% (3018 mEUR) på helårsbasis. Orderingången ökade med 41% på helårsbasis och med 70% under kvartal 4. Asien är den drivande faktorn bakom uppgången och MacGregor står för den största ökningen. Positivt är att serviceförsäljningen ökar kraftigt och står nu för en fjärdedel av försäljningen, det ger en jämnare försäljning över hög- och lågkonjunktur.

Vinst per aktie för 2007 blev 2,17 EUR och utdelningen föreslås bli 1,04/1,05 EUR/aktie (A aktie/B Aktie). Aktien kostar cirka 29,55 EUR vilket ger P/E tal ca 13,6. Inte illa med tanke på att prognosen för 2008 ser bra ut. En bra aktie i ett företag med starka kvalitetsvarumärken som platsar väl i en långsiktig portfölj.

Globaliseringen gynnar Cargotecs alla tre divisioner kraftigt och framtiden borde vara ganska ljus även om det finns risker att lastbilsmarknaden viker även på den viktiga Europamarknaden vilket givetvis påverkar Hiabs lastbilskranar direkt. En annan risk är att redarna beställt allt för många fartyg då fraktraterna varit extremt höga och att marknaden efter 2012 viker.

Och en litet sidospår: MacGregors fartygskranar drivs av starka hydraulmotorer från Hägglunds Drives som ägs av Ratos. Ratos plan är att börsnotera Hägglunds Drives under 2008. Hägglunds Drives blev utpekad som årets exportbolag 2006. En notering att hålla utkik efter.