lördag 21 juli 2007

Svenska Handelsbanken (198,50 SEK Large CAP)
Bankerna har återigen en bra kvartal efter sig. Jag har köpt Handelsbanken (SHB) vid ett par tillfällen tidigare och kursen har hela tiden stampat och till och med backat några procent. Utdelningen har dock varit bra, 8 kr/aktie eller cirka 4% direktavkastning. Fortfarande tror jag mycket på SHB. Huvudanledningarna är:

• Vinsten kvartal 2 ökade med cirka 20% till 6 kr/aktie. Min prognos är att SHB gör en vinst om minst 21 kr/aktie (20,41 kr för 2006). Vinsten för första halvåret 2007 var 10,47 att jämföra med 11,29 kr/aktie året innan, vilket innebär att 1:a kvartalet 2006 var bättre än 2007.

• Aktien kostar cirka 200 kr. För det får man en aktie som gör en vinst om ca 21 kr/akte vilket ger ett P/E tal om knappt 10.

• Utdelningen var 8 kr/aktie för 2006 vilket motsvarar 4% direktavkastning. Om årets resultat blir enligt ovan höjer man nog utdelningen till 9 eller 10 kr vilket innebär 4-5% direktavkastning.

• SHB ökar tempot på sina utlandsmarknader (bla England) och sikar på 30-40 nya kontor.

• SHB är mera försiktig med utlåning jämfört med SEB och Swedbank. Detta straffar sig i goda tider med lägre tillväxt och vinst men kommer att betala sig vid nästa konjunkturnedgång i lägre kreditförluster. SHB var en av få banker som slapp bankakuten efter 90-talets fastighetsbubbla.

SHB blir nog inte årets raket men risknivån är låg och troligen ett mycket bra långsiktigt innehav. Jag köper till lite fler SHB aktier till min portfölj.