torsdag 31 januari 2008

Lite aktieshopping i Svenska HandelsbankenKöpte precis lite till aktier i Svenska Handelsbanken. Har köpt tidigare i omgångar men nu kan man köpa en aktie för cirka 175 kr och förhoppningsvis kommer årets utdelning ligga på åtminstone 8 kr (fjolårets utdelning) vilket innebär en direktavkastning på cirka 4,6%. Bättre än de flesta bankräntor och jag tror dessutom mycket på SHB och inte minst deras konservativa utlåningspolicy känns bra i dessa tider.

Sandvik kv4 rapportSå var det dags för Sandvik att avlämna rapport. Nedskriven av media samt att kursen faller med cirka 4%. Kvartal 4 resultatet trycks ned av en lagernedskrivning pga sjunkande nickelpriser om 575 miljoner kronor vilket gör att vinsten för kvartal 4 år 2007 blev något lägre än kvartal 4 vinsten året innan. Inte alltför mycket att haka upp sig på även om Sandvik varnar att det kommer en dos till under 2008. Totalt sett tycker jag rapporten är mycket stark och dessutom ökar orderingången med imponerande 21% i kv4. Försäljningen ökade under senaste kvartalet i alla regioner. Nafta länderna (USA, Mexico & Kanada) ökade med hela 14%.

Lite siffror:

Kvartal 4 - 2007
Försäljning: 22 711 MSEK (+17%)
Vinst: 2 733 MSEK (-13%)

Helår 2007
Försäljning: 86 338 MSEK (+19%)
Vinst: 9 594 MSEK (+18%)

Vinsten per aktie (2007) blev 7,65 kr/aktie (19%) och styrelsen föreslår 4 kr i utdelning, en trevlig höjning med 23%.


SKF lämnade också en mycket bra rapport. Och som dessutom rosade marknaden mera än Sandvik. SKF kommer dessutom att göra en extrautdelning om 5 kr. Ytterligare ett bevis på att vi fortfarande har en enorm stark global industrikonjunktur.

onsdag 30 januari 2008

So far so good - halvlekskommentarer

Rapporterna än så länge ser ganska bra. Än återstår de tunga verkstadsindustrierna men de kommer nog att visa upp ganska bra siffror. Tillväxtraketen Nibe blir förstås intressant efter deras marginalvarning i höstas. Det känns som om Nibe har hamnat lite i vakuum. Först deras enorma värmepumpsframgångar i Sverige och nu väntar vi att nordeuropa skall börja utnyttja jord/bergvärmepumpar i samma utsträckning. Kanske ett namnbyte till Nibe Cleantech eller liknande skulle få kursen att tokrusa:)

Ericssons rapport kommer på fredag och blir nog en besvikelse för många. Jag tror att det blir marginell fösäljningsökning och fortsatt försämrade marginaler vilket snarare kommer att pressa ner kursen ytterligare. Och någon förbättring de närmaste 1-2 åren kan man nog inte förvänta sig. Hård konkurrens, inte minst från Huawei och ZTE pressar marginaler inte bara i Asien utan världen över med några få undantag. Carl-Henrik Svanberg tog med sig sina uppköpsvanor från Assa men alltfler undrar hur lyckosamma de egentligen varit. Att det kostat mycket pengar är klart men hur är det egentligen ställt med avkastningen på dessa investeringar? På fredag kommer rapporten.

Många väntar på att Fed skall sänka räntan ytterligare. Det kanske kan hjälpa kortsiktigt men mera långsiktigt så måste helt enkelt amerikanarna (de har nog förresten sällskap av en hel del andra länder…) minska sina skulder. Med andra ord spara och amortera mera. Hushållens skulder idag är uppe idag på 136% av sin disponibla inkomst. Kring år 2000 låg den kring 100%. 1990 under 80%. Skuldtillväxtkurvan har följt uppgången på bostäder med skrämmande exakthet. När nu fastighetsvärdena sjunker och kvoten mellan tillgångar och skulder ändras kan många få det bekymmersamt. En del har redan fått det bekymmersamt men tyvärr kan det nog bli än värre om bostadspriserna fortsätter att sjunka i nuvarande tempo i ett eller flera år.

Att minska räntan och fortsätta öka skulderna kan inte vara rätt väg att gå långsiktigt. Förr eller senare måste skulderna betalas tillbaka och en superlåg räntenivå höjer ju inte precis motivationen att spara/amortera. Ju högre skuldsiffran går upp, desto kraftigare måste sparandet ske för komma ner i rimliga nivåer. Och detta kommer att slå kraftigt i deras konsumtionsinriktade ekonomi.

Eller så är jag ute och cyklar. Kanske får vi se globala superlåga räntor framöver a la Japan och alla är skyldiga upp till skorstenen men det gör inget för räntan är så ynkligt låg…

SCA rapportSå var det dags för SCA att rapportera. SCA levererade en stabil rapport med förbättrade marginaler inom hela fältet. Försäljningen ökade med 4% på helårsbasis till 105,913 miljoner kr och vinsten före skatt ökade till 8,237 miljoner kr (6,833 Mkr 2006). Vinsten per aktie blev hela 10,16 kr (+26%).

Utdelningen föreslås bli 4,40 kr/aktie. En ökning med 10% från året innan.

Kursen har stigit ca 3% och handlas runt 98 kr. Det ger en direktavkastning om 4,45%. Inte illa alls. P/E talet blir ca 9,6. SCA:s kurs ligger nästan på 2000 talet nivå vilket känns alltför billigt för SCA som nästan kan klassas som ett konsumentföretag som är relativt konjunkturoberoende. De amerikanska konsumentföretagen Kimberley-Clark (Huggies) och P&G (Pampers) värderas till betydligt högre P/E tal (14 och 18). Det känns som köpläge och om SCA dessutom försöker synliggöra sin konsumentdel mera så är det nog inte alls fel att köpa (fler) SCA. Jag antar att det blir den nya VDs roll (Jan Johansson). Annars kunde man ju lika gärna behållit Jan Åström som var betydligt mera kompetent inom skogsindustrin.

måndag 28 januari 2008

Getinge kv4 rapportDet medicintekniska bolaget Getinge rapporterade en snygg rapport idag. Det ser överlag mycket bra ut.

Siffrorna för kv4 blev:
Försäljning: 5157 MSEK (+29,1%)
Vinst före skatt: 902 MSEK (+14,5%)

Helårssiffrorna (2007) blev:
Försäljning: 16445 MSEK (+26,5%)
Vinst före skatt: 1775 MSEK (+2,7%)

Utdelningen föreslås öka från 2,20 kr till 2,40 kr.

Att vinsten under 2007 inte hängt med beror på att man tagit stora omstruktureringskostnader.

Tidigare under hösten köpte man Boston Scientifics hjärt- och kärlkirugi division. Boston Scientific lönsamhet är så hög att man nu justerar upp sina ekonomiska mål (EBITA marginal) från 17% till 18-19%. Inte illa och det ser onekligen ut som om man köpt ett bra företag.

Getinge kommer att göra en nyemission om 1500 MSEK för att dels stärka upp ekonomin efter ”Boston” köpet dels för att ha utrymme till fler uppköp. Det verkar som om Getinge har ambition att fortsätta vara stämplad som tillväxtföretag. Getinge – en bra defensiv tillväxtaktie!

Aktien backar något efter rapporten men det är troligen mera relaterat till nedgångarna i Asien än besvikelser med rapporten.

KungsledenKungsleden meddelade förra veckan att man köper 13 fastigheter från Västerås stad. Det är en blandning av bostäder för äldreboende samt lokaler som hyrs ut till Mälardalens Högskola. Totalt köper man 63 394 kvm för 1 050 miljoner kr. Hyresintäkterna är ca 87 miljoner. Intäkten per kvm är alltså ca 1372 kr per kvadratmeter och år. Det låter högt för att vara i Västerås vilket nog innebär att fastigheterna är i bra skick och läge samt att förra hyresgästen sett till att maxa hyrorna så gott det går. Om vi antar att kostnaden för uppvärming, underhållning etc kostar 200 kr/kvm blir det ca 12 Mkr. Om man köper husen kontant får man cirka (87-12)/1050 = 7,1 % i avkastning. Detta strax över Kungsledens snitt över deras direktavkastning för samtliga fastigheter.

Priset är ca 12 gånger intäkterna. Eller 16,5 kSEK per kvm.

Jag har följt Kungsleden sedan börsintroduktionen 1999 och inte minst förra VD Jens Engwall gjorde ett kanonjobb. Under tidigt 2000 tal köpte Kungsleden fastigheter med mycket bra avkastning samt att räntorna var i nedåtgående trend. Detta ledde till lägre räntekostnader och högre värdering på sina fastigheter. Kungsleden har nog en av mina bästa placeringar tillsammans med Getinge. Fjolårets utdelning från Kungsledning var större än den initiala investeringskostnaden. Den mycket höga utdelningen från Kungsleden bygger dels på att man har köpt/köper högavkastande fastigheter. Oavsett om de ligger i Västerås eller i en Stockholmsförort. Dels bygger den på att man hela tiden säljer vissa fastigheter med vinst. Detta fungerar bra då fastigheterna stiger snabbt i värde. Lugnar marknaden ner sig eller till och med faller blir det mycket svårare för att inte säga nästintill omöjligt att sälja fastigheter med vinst. Sker detta måste det utdelningsgrundande resultatet nästan uteslutande komma ifrån den operativa driften. Det innebär nog att Kungsledens utdelning kommer att minska framöver under några år. Under Kungsledens börsår har driftnettot sakta men säkert dalat från drygt 8% till drygt 6%. Resultatet per aktie från driftnettot är cirka 6-7 kr/aktie. (utdelningen under 2007 var hela 11 plus 11,5 i inlösen, totalt 21,5kr per aktie) Efter sista årets kursfall står aktien i ca 63 kr. Utan fastighetsaffärerna borde man kunna dela ut minst 4 kr per aktie vilket motsvarar 6,3% direktavkastning. Samtidigt är förstås fastighetsbolag ränteberoende (om man inte är skuldfri förstås) och risken finns alltid att räntekostnaden går upp. Exempelvis skulle en dubblering av räntan öka räntekostnaderna med ungefär 500 miljoner vilket skulle radera bort uppemot 60% av driftsnettot och minska direktavkastningen radikalt. En dubblering är kanske dock inte riktigt realistiskt och eftersom Kungsleden har olika förfallningstider på sina lån skulle höjningen kommer succesivt och man väljer då förmodligen att snarare amortera lån än att dela ut vinst till aktieägarna. Går räntan ned blir det snabb hävstång åt andra hållet.

Långsiktigt kommer nog Kungsleden att fortsätta att ge bra kastning även om vinster från deras fastighetsaffärer skulle totalt utebli under några år. Samtidigt bör man veta att Kungsleden är relativt ränteberoende och att merparten av deras utdelningsgrundande resultat historiskt baseras på positiva fastighetsaffärer.

Det är bra att äga fastigheter när inflationen stiger, klyftan mellan marknadsvärdet på fastigheterna och lån ökas utan att man amorterar.

Kungsleden blir mer och mer inriktade på äldreboende och kanske man en dag delar aktien så att det blir en del fastighetsbolag och en del ”äldreboende”. Renodlig och tydlighet brukar premieras av marknaden. Jag kommer att behålla mina Kungsleden men inte köpa fler aktier då akten är mitt tyngsta innehav samt att det just nu är svårt att veta hur räntan och fastighetspriserna kommer att utvecklas under de närmaste åren. Kanske kan man få förtur till deras äldreboende om man är aktieägare :)

lördag 26 januari 2008

Caterpillar 4kv rapportAmerikanska Caterpillar är känt av de flesta, i Sverige som i nästan alla andra länder. Caterpillar är jätten inom anläggningsmaskiner och är obestridlig världsetta. Caterpillar är dubbelt så stora som japanska världstvåan Komatsu som i sin tur är dubbelt så stora som trean svenska Volvo.

Caterpillar har i dagarna släppt sin kvartal 4 rapport. Överlag var rapporten mycket positiv.
Kvartalssiffrorna blev:
Försäljning: 12144 MUSD (+10%)
Vinst per aktie: 1,50 USD (+14%)

Helårssiffrorna (2007) blev:
Försäljning: 44958 MUSD (+8%)
Vinst per aktie: 5,37 USD (+4%)

Inte mycket att klaga över. Försäljningsökningar över i princip hela fältet förutom dieselmotorer på USA marknaden. Inför 2008 har Caterpillar en prognos om följande försäljningsökning:
Nordamerika: 0-5%
Latinamerika: 10-15%
Europa, Afrika och Mallanöstern: 5-10%
Asia och Pacific: 10-15%

Ovan tillväxtsiffror viktat mot deras andel av försäljningen på respektive geografiska område ger en total försäljningsökning om 5-10%. Vinsten beräknas öka med 5-15% per aktie.

Rapporterna från General Electric, Schneider Electric och Caterpillar är mycket intressanta och inte minst är Caterpillar syn på världsekonomin läsvärd. Läs gärna Caterpillars rapport och inte minst deras Q&A del är intressant. Man ska väl inte dra för stora slutsatser av endast tre rapporter men mönstret hittills är:
I) Kvartal fyra siffrorna ligger väl i linje med förväntningarna och det är ganska fina ökningar från kvartal 4 2006.
II) De har en ganska positiv syn på 2008 med fortsatt bra tillväxt även om takten minskas. Även USA tuffar på ganska bra förutom husmarknaden som nog har några kärva år framför sig. Om dessa företag är bättre på att känna av sina kunders investeringar än börsanalytikerna ser det ganska ljust ut för 2008.

Snart kommer de svenska industriföretagen att rapportera sina kv4 siffror. De kommer nog att kunna visa upp siffror hyggligt i linje med förväntningarna. Sedan får vi hoppas att de är lika positiva som ovan företag inför 2008 och då kan nog aktiemarknaden ta några glada skutt uppåt.

onsdag 23 januari 2008

Goda nyheter från FrankrikeFranska Schneider Electric (SE) har släppt sina kv4 siffror. SE är lite okända i Sverige men bakom döljer sig en gigant inom distribution av elektriska produkter och man har även egna kända namn som Telemecanique men även svenska Eljo tillhör gruppen. Man har även nyligen köpt holländska Hagemeyer som äger ABBs gamla eldistributionsbolag Elektroskandia. SE är anrikt, stort och globalt. Företaget startades 1836 och man har idag ca 103 000 anställda och finns i 190 olika länder. Omsättningen 2007 landade på 17 309 miljoner euro.

Detta är inte dock inte tänkt att vara en SE presentation, fokus är istället deras kv4 rapport. SEs försäljning växte under kv4 med 14% vilket var också den tillväxt man hade för hela året. Ingen inbromsning alltså.

Tillväxt per marknad:
Europa +11,1%
USA +14,3%
Asien +18,1%
Övriga länder 21,1%

Trots att USAs och västeuropas husmarknader har försvagats har man växt kraftigt. Och även i USA tuffar det faktiskt på riktigt bra, bättre än Europa.

Både GEs och SEs kv4 rapporter har varit imponerande bra. SEs tror att tillväxten 2008 hamnar kring 6-8%. Tillväxten förväntas halveras 2008 med andra ord men det är ändå en ganska bra fortsatt tillväxt.

Nu väntar vi på de svenska bolagens kv4 rapportering. Jag tror att rapporterna kommer att vara överlag positiva, trots allt elände i massmedia. Passar på att köpa lite Sandvik (98,25 kr) och Atlas Copco (87,50 kr).

tisdag 22 januari 2008

Black Monday kommentarer

Det var en ganska dyster börsstämning igår med en nedgång om ca 3,9%. Och övriga länder i Europa och inte minst BRIC gick lika dåligt eller sämre. USA hade sin börs stängd så deras tur kommer väl idag.

Efter en lång period av mycket kraftig uppgång brukar det gå ned oavsett om det är aktier, fastigheter eller samlarobjekt. Den senaste tidens ”justering” kan ses som väldigt dramatiskt när tidningar skriver om tresiffra miljardbelopp som plötsligt ”försvunnit”. Vi har ju dock en helt otrolig uppgång bakom oss, påhejad av en superhögkonjunktur och för många företag är detta inte mera än ett hack i kurvan. Ganska många företag kan faktiskt tappa 50% från dagens nivå och har ändå haft en bra kursutveckling de senaste 5 åren.

Om man tittar på norska REC eller kinesiska Petrochina (se separata tidigare inlägg om REC & Petrochina) så har det varit ganska klart att vi har bubblor som förr eller senare antingen måste pusa ut eller en brista i en större smäll.

Än så länge verkar de globala industrihjulen snurra väldigt bra vilket inte minst GEs rapport visar. Omfattningen av supremelånen ser dock ut att bli betydligt mera omfattande än vad som indikerades tidigare och även drabba banker långt utanför USA som England, Frankrike, Tyskland, Kina… Huspriserna har i amerikanska städer sjunkit i snitt med en årstakt om 5-10% det sista året. Vissa städer har sjunkit mera och andra står fortfarande på toppen. Om denna nedgång om endast cirka 5-10% har orsakat så enormt stor skada hos bankerna kan man förstås undra vad som händer om detta fortsätter i ytterligare 1-2 år. Händer det hamnar nog inte bara USA i en recenssion. FED kommer nog därför att sätta inflationen i andra hand och sänker nog räntan för att så många som möjligt ha råd att behålla sina hus.

Husbubblor finns dessvärre lite här och där. Ett exempel är Sthlms innerstadspriser om 50k/m2 som känns lite väl högt om man tittar på prisetutvecklinen de senaste 12 åren. Höjningen har varken följt inflationen eller löneökningstakten utan gått upp med hela 400% och som eldats på av räntesäkningar. Lite lustigt egentligen eftersom Sverige är ett land som är enormt glest befolkat.

Nedgångar betyder ju trots allt att saker blir billigare vilket är positivt för investare. Köp 3 betala och för 2! Det gäller nu att hålla huvudet kallt och se till att man har utrymme att investera regelbundet så att man inte missar botten. Ingen vet förstås när vi bottnar, det kanske sker i år men det ju kan också ske senare om vi hamnar i en lång recenssion.

lördag 19 januari 2008

Goda nyheter från USAJätteföretaget General Electric Company (GE) rapporterade sina kv 4 siffror i går. En stabil rapport som låg i linje med analytikernas förväntningar. Försäljning och vinst ökade med 18%. Det mycket positiva i rapporten är att den internationella industrikonjunkturen fortsätter att växa mycket kraftigt. GE Industri division (Infrastructure) ökade med hela 31%. Vissa delar ökade betydligt mera som flyg och Olja/gas som växte med imponerande 40-50%. Det bådar mycket gott för Alfa Laval, Sandvik, Atlas Copco, Volvo, Scania, SKF, Cargotec, Wärtsilä etc och vi får nog se lite uppgångar efter deras kv 4 rapporter. Det mindre positiva, vilket även var väntat, var att konsumtionen och husförsäljning i USA saktar ner eller minskar. Inte minst Electrolux och Husqvarna kan nog få det jobbigt i USA och dessutom ökar konkurrensen från de allt duktigare sydkoreanska (LG etc) och kinesiska företagen (Haier etc). En riktig djup amerikansk recenssion kommer troligen att sakta ner den globala tillväxten på lite längre sikt men förhoppningsvis blir det en hygglig mjuklandning för USA. USAs andel av världshandeln minskar dessutom varje år när BRIC+ länderna växer. Europa har precis gått om USA som kinas största ”exportland”.

GEs kv4 försäljning var 48,6 miljarder USD och vinsten 6,8 miljarder USD! Imponerande siffror som är nästan svåra att greppa storleksmässigt. GEs omsättning som produceras av deras 320 000 anställda motsvarar ungefär Finlands BNP. En del företag som GE och Johnson & Johnson är nog bra företag i en långsiktig portfölj och man får en bra blandning av USA och resten av världen i mycket välskötta bolag. Värdering av dessa bolag är cirka 15-16 gånger vinsten vilket är ganska rimligt med tanke på track record, tillväxt, riskspridning (många olika produkter och global spridning) samt stark konkurrenskraft med dagens låga dollarkurs vilket borde gynna tillväxten kraftigt. Jag planerar en separat bloggserie som blir ett ”deep dive” på den amerikanska börsen.

onsdag 16 januari 2008

Uppgången fortsätter!


Vår yngsta son Nicolas var hos läkaren imorse och tog blodbrov. Han har IPT (lågt blodplättsvärde) och dagens värde var 129. En ökning från 86 i december! Normalt värde skall ligga kring 400. 70% av barn som får IPT växer ifrån problemen. Det ser lovande ut att ”Nico” tillhör den gruppen. Mycket glädjande nyheter!

Börsen då? -0,2% i dagsläget och -10,7% sedan årsskiftet. Vissa aktier ser ut ganska aptitliga just nu samtidigt som en större amerikansk recenssion kan bromsa in hela världsekonomin och minska företagsvinsterna som ligger på rekordnivåer. Billiga aktier idag blir dyra om vinsterna halveras. Det är nog ingen panik med att köpa fler aktier.

tisdag 15 januari 2008

West Siberian Resources LtdWest Siberian Resources Ltd (WSR)och Alliance Oil Company uppgav idag att de skall gå ihop. WSR är aktiv inom ”upstream”, dvs inom exploration och produktion och man producerar cirka 40 000 fat olja om dagen. Alliance Oil Company jobbar huvudsakligen inom ”downstream” dvs inom raffenaderi samt försäljning av bensin via egna 255 stycken bensinmackar i Östra Ryssland. Tillsammans blir det nya bolaget ett komplett oljebolag från ax till limpa och man kommer att ha en kombinerad produktion om 51 000 fat olja om dagen samt att man har kapacitet att raffinera 70 000 fat om dagen. Marknadsvärdet på det nya företaget blir cirka 2,5 miljarder USD.

Jag har tittat lite på WSR tidigare. Efter detta hamnar WSR definitivt på bevakningslistan. Ett spännande bolag!

Clas Ohlson – en tillväxtaktie!Clas Ohlson rapporterade idag en försäljningsökning om 12% för december månad jämfört med året innan. Tillväxten ser stabil ut. Man planerar att öppna 15-20 nya butiker under innevarande verksamhetsår samt ytterligare 20-25 under nästa år så tillväxten bör kunna hålla i sig några år till.

Potentialen i Sverige, Norge och Finland är dock begränsad. Nästa steg blir att öppna 2-4 butiker i Storbritannien. Faller det väl ut är potentialen mycket stor.

måndag 14 januari 2008

Inflationen 3,5%SCB rapporterar idag att inflationstakten för december landade på 3,5%. En väntad uppgång från 3.3% i november. Sist Riksbanken hade ”räntemöte” beslöt de att låta diskontot ligga kvar. Det är nu hög tid för Riksbanken att höja räntan om ekonomin skall hållas i schack och inflationen inte stiga ytterligare. Detta skulle de gjort tidigare, nu har vi istället en ekonomi där det lönar sig att slösa istället för att spara. Sparräntan efter skatt idag täcker inte inflationen utan beloppet urholkas över tiden. Kanske inte så underligt att folk köper både dyrt och billigt med lånade pengar. Styrmålet på 2% ser ut att missas rejält, hur länge skall RB sitta passiva? Kanske blir nästa höjning lite större istället?

söndag 13 januari 2008

Söndagskommentarer

Jag har spenderat en halv vecka i Singapore med mina kollegor från Asien för att summera ihop 2007, göra planer och sätta upp riktlinjer för 2008.

Lite intressanta notiser.
• Varje gång jag är i Singapore tänker jag på hur stor skillnad det är mellan Malaysia och Singapore. Och att detta skett på relatvit kort tid. Singapore var tidigare en del av Malaysia men har nu cirka 3 ggr högre BNP per Capita trots (eller kanske pga) att man saknar naturtillgångar. Imponerande men framförallt visar det hur viktigt det är med bra management oavesett om det gäller ett land eller ett företag.
• Mina indiska kollegor pratar sig varmt om den nya 2500 USD bilen från indiska Tata (Tata Nano). Tatas små lastbilar är ganska vanliga i Malaysia men nu släpper man alltså en billig bil som kan jämföras lite med VW bubblan betydelse i Europa fast i Indien och 60 år senare. Andra tillverkare kommer att försöka matcha detta pris. Detta kommer att öka tillväxten av antalet bilar i Indien och även öka oljeförbrukningen i landet. Frågan är hur lång tid det dröjer innan man kan köpa en hygglig bil i Europa för 40-50 kkr som tillverkats i Indien eller Kina. Tyskland, USA, Japan, Frankrike, Italien och Sveriges bilindustrier har nog en anledning att bevaka detta noga även om de inte spelar i samma liga i dagsläget.


Idag.


Imorgon?

• Guldpriset noteras allt högre och högre. Kollegorna från indien (män) har guldringar, guldarmband och guldkedjor för att inte glömma guldklockor. Inte undra på att Indien är världens största konsument av guld. Kanske 4 ggr större än kina trots betydligt mindre ekonomi. Med ökad välfärd i Indien kommer nog guldpriset att fortsätta stiga. Guldaktier borde ha en ”gyllene” framtid!

Annars har mycket ljus varit riktat mot USA under veckan. Presidentvalet närmar sig och det blir intressant att se om den nya presidenten kommer att bli en kvinna, en svart man eller en vit man. Statistiken talar förstås mot att det blir det sista men ”allt kan hända”. USAs ekonomi har två huvudproblem som jag ser det. Nummer 1: Stort underskott i sina finanser. Samtidigt har man dock bra förutsättningar att snabbt vända på det. Minska utgifterna i Irak och öka skatterna något skulle ge enorma effekter. USA har ju fördelen att ha låga skatter och man har ett stort manöverutrymme. Samtidigt brukar skattehöjningar vara politiskt självmord samt att USAs ekonomi är enormt konsumtionsberoende så en skattehöjning skulle slå hårt mot USAs ekonomi. Indirekt skulle det förtstås även slå hårt mot Kina, Europa, Japans osv. Det är inte USAs statsskulds nivå (ca 70% av BNP) som är det mest kritiska utan att man måste stoppa den ökande skuldsättningen. Många I-länder har större skulder (uttryckt i deras BNP, Japan har kanske dubbelt så stor skuld) och högre skatter. Nummer 2. Det privata sparandet är för litet i USA (man är dock inte ensam om att överkonsumera, bla är norrmännen värre även om norska staten har en välfylld kassa). Det är nog dags att öka sparkvoten i USA. En kombination av 1 och 2 kan kasta USA i en recession som Japan varit med om de sista 10-12 år vilket de flesta vill undvika. Jag tror att det är oundvikligt med skattehöjningar samt ökad privat sparande. Har man överspenderat ett tag kommer det förr eller senare en pay-back period och att vänta med denna sanering kommer endast att göra problemen större och lågkonjunkturen längre och lägre när den väl inträffar. Mindre konsumtionen i USA skulle även innebära mindre import och lägre underskott. Den låga dollarkursen gynnar USAs export men kan nog på sikt även minska importen då fler och fler väljer att tillverka sina produkter i USA för att kunna konkurrera. Till exemplel har Airbus planer på att starta upp tillverkning i USA vilket troligen skulle både minska importen och öka exporten.

Den svenska börsen har gått ner cirka 9%. Kommer nedgången att fortsätta eller är det köpläge? Eftersom USAs ekonomi är på nedgång kommer nog Europa och övriga i ett släptåg efter med viss fördröjning och företagens vinster kommer nog att sjunka även om många företag fortfarande har tjocka orderböcker som räcker ett tag tid. BRIC ländernas ekonomier är fortfarande inte tillräckligt stor att de kan balansera upp en nedgång i USA. 2008 kommer att vara svajigt och kan nog falla ytterligare ganska rejält innan året är slut. Amortingar är kanske den bästa placeringen just nu. Jag kommer nog försiktigt att fylla på med lite aktier i befintliga innehav och kanske något nytt om jag hittar något köpvärt. I dagsläget är lite för tungt överviktad mot bankmedel men kommer att försiktigt minska den delen över en 5-årsperiod. Fastighetspriser samt företagens vinster och orderstockar blir viktiga faktorer att bevaka under första halvåret 2008. Investera försiktigt och långsiktigt!

söndag 6 januari 2008

Alfa LavalAlfa Laval (334 SEK, Large CAP) har fått mycket stryk på sistone. Allt for mycket i mitt perspektiv. Från strax över 500 kr till nuvarande kurs på 334 kr på kort tid. Alfa Laval har tre ben att stå på (se tidigare inlägg) och man är marknadsledande inom varje och man växer mycket kraftigt. En av anledningarna till det är nog att Alfa Laval förmodligen har högst andel försäljning i BRIC+ länderna av de svenska verkstadsbolagen.

Under kv1 till kv3 var vinsten per aktie ca 18,87 kr. Om vi antar att vinsten under kv4 blir i nivå med kv3 (8,33) kommer vinsten per aktie för 2007 att landa på 27,2 kr/aktie. Det ger ett P/E tal om 12,3 vilket är mycket lågt om tillväxten fortsätter. Och Alfa Laval har god chans att gynnas av fortsatt tillväxt under lång tid framöver även om det kanske blir en dipp här och där. Jag passar på att köpa till mera (dubbla antalet) Alfa Laval aktier för att snitta ner min tidigare kurs som var 488 kr.

fredag 4 januari 2008

NZ och oljekommentarer

God fortsättning på det nya året! Jag är nu tillbaka i Kuala Lumpur efter att ha spenderat jul och nyår i Nya Zeeland.


Varma källor i Rotorua


Pannkaksklipporna i PunakaikiTasmanska Havet vid Milford Sound

Bilderna ovan är tagna vid de vulkaniska källorna utanför Rotorua, vid pannkaksklipporna vid Punakaiki samt från en båtutflykt på Tasmanska havet vid Milford Sound. Naturen i NZ är helt otroligt vacker och är väldigt dramatisk på sina håll med vulkaner, varma källor, glaciärer, branta klippväggar som stupar mot havet osv. Det har varit en kanon semester och vi kan verkligen varmt rekommendera NZ som semestermål.

Innan året var slut ”vände” jag på mina aktier i Biosensor, PA Resources (PAR) och Alfa Laval eftersom de ligger under inköpskurserna och jag ville reducera vinstskatten från övriga försäljningar.Oljan ligger nu nästan kring 100 USD per fat (den har passerat 100 ett par gånger) vilket kommer att gynna PAR framöver (och givetvis andra oljebolag också som Lundin Petrolium, Pearl etc). Förhoppningsvis kommer PARs oljeproduktionen snart igång i Norge (som opereras av Statoil) vilket kommer att öka intäkterna med upptill 20% eller ca 5000 fat om dagen.

Hur många aktier måste man äga för att vara ”oberoende” av bensinpriset? Om man kör bil 1500 mil per år och bilen drar 1 liter per mil förbrukar man 1500 liter bensin per år.

Det finns cirka 145 miljoner aktier i PAR. Om dagsproduktionen är 20 000 fat om dagen innebär det ungefär att årsproduktionen per aktie är cirka 8,3 liter olja. Ett fat (barrel) är 42 gallons. En gallon är cirka 3,6 liter. Av ett fat olja får man ut cirka 19,5 gallon bensin. Det ger ca 4 liter bensin/aktie. Man behöver således ha cirka 375 (1500/4) aktier för att bli ”oberoende” om ens årsförbrukningen är 1500 liter. Utöver det får man ut flygbränsle, fotogen, asfalt och annat som biprodukter. Om olje/bensinpriset går upp ökar den privata bensinkostnaden men förhoppningsvis ökar vinsten PAR vinsten på dina aktier med ungefär samma belopp. I själva verket behöver man lite fler aktier då skatt (i alla fall momsen) också ökar med ett högre pris samt förståss det faktum att man säljer råolja och köper bensin som har ett högre förädlingsvärde. En liter råolja kostar cirka 4,2 kr/liter och bensinen vid pumpen är kanske 3 gånger högre (i Sverige skall påpekas. I Malaysia kostar bensinen cirka 4 kr/liter dvs under råoljepriset och staten subventionerar skillnaden som i många andra oljeproducerande länder). Har man cirka 500 PAR aktier (baserat på 1500 liter/år) är man därför hyggligt ”säkrad” mot ett allt högre bensinpris. PARs resultat för kv1 2008 kommer nog att kunna bli riktigt bra med en kombination av stigande produktionen och högt oljepris.