söndag 26 april 2009

Staten skulder ökar snabbt!

Sverige hade ifjol ett rekordstort överskott om hela 135 miljarder kronor. Dock var cirka en tredjedel av överskottet vinst från statens försäljning Vin & Sprit där varumärket Absolut Vodka var kronjuvelen.

2009 vänds detta till ett mycket stort underskott. Enligt Anders Borgs budget räknar regeringen med enorma 180 miljarder i underskott. Från superbra till superdåligt på ett år! Hur mycket pengar är det egentligen? Om man delar underskottet med 9 miljoner invånare blir det 20000 kr i underskott för varje svensk. Vår familj som består av 2 vuxna och 3 barn får alltså en teoretisk statlig låneandel om hela 100000 kr. Eller 8300 kr/månad! Staten måste alltså i princip låna 8300 kr/månad för att finansiera sin budget för ”vår” familj! Detta visar hur allvarlig situationen är i den svenska ekonomin. Jag hoppas att Anders Borg håller hårt i pengarna och inte lyssnar för mycket på dem som vill rädda Saab med staliga pengar osv. Skulle situation bli mycket mera allvarlig finns det stor risk att staten kommer att tvinga skära hårt i det sociala välfärdssystemet. Det kan bli en kombination av högre skatter samt lägre ersättningar för arbetslösa, sjuka. Kanske kommer barnbidraget att inkomstbeprövas och så vidare. Man har helt enkelt för höga fasta kostnader. Kostnaderna ökar hela tiden och samtidigt minskar inkomsterna (inkomstskatt, företagsskatt, moms, kapital- och reavinstskatter…) – ingen lätt uppgift för Anders Borg att hugga tag i. Regeringen är relativt positiv om 2010. Personligen tror jag att det är risk att det blir mycket värre med högre arbetslöshet och ännu större budgetunderskott. Och dessutom vet jag inte om det bottnar under 2010 eller till och med senare. Planera för det värsta och hoppas på det bästa är nog ingen dum regel.

Irland håller just nu på med att ändra sina regler (= försämra) inom dessa områden och kanske blir det fler länder som följer? Sveriges ekonomi är som tur i ganska bra skick. Nackdelen är att vi har stor andel offentlig sektor som har finansierats av svenskarna i goda tider när arbetslösheten hållit sig under en viss nivå och stora pengar har även plockats in via företagsskatt och kapitalvinster. När alla siffror går åt fel håll går det mycket snabbt utför och ofta underskattar man den totala kraften i detta (samma sak vid högkonjunktur).

Jag är ganska pessimistisk just nu. Förhoppningsvis kommer det något gott också med krisen. Kanske kommer stat, kommuner och landsting att tvingas effektivisera sina apparater och på sikt får vi en mindre ofantlig sektor. Kanske kommer exemplevis landstingen att få mera konkurrens av privata aktörer. Vinnaren kanske blir miljön då lägre konsumption innebär mindre påfrestning på vår jord. Kanske kan även vi vanliga människor bli vinnare om vi börjar inse att dagens hets på prylar, statusbilar och trenddesignade hus i rätta området trots allt inte är det viktigaste i livet. Kanske blir det back to basic och ett mera jordnära samhälle där vi pratar mera med grannarna och utbyter tanker och tips om trädgårdsodling och hantverk. Kanske är denna lågkonjunktur precis vad vi behöver?

Ok, hur är det på aktiesidan? Min aktivitet är på sparlåga, börsen har gått upp bra på sistone utan att det egentligen funnits några indikitioner på att det värsta är bakom oss. Dock verkar nedgångshastigheten ha minskat vilket förstås är positivt. Dock kan utförslöpan fortsätta ett bra tag även om lutningen minskar. Av mitt innehav är jag mest orolig för Volvo och Scania som har det mycket tufft. Oljebolagen tror jag är undervärderade och jag tror att oljepriset kommer att stiga relativt snart och snabbt (inom 3-5 år). Kinas bilmarknad ser ut att numera vara världens största (i antal räknat) och har gått om USA, denna position kommer de nog att inneha under mycket lång tid. Bilförsäljningen ökar i Kina med cirka 10% och deras oljebehov ökar hela tiden. Kina har också varit ute på turné i Sydamerika (Venezuela skall exempelvis leverera 1 miljon fat/dag) och säkrar framtida oljeleveranser. Kina är som vanligt långsiktigt i sitt tänkande. De svenska bankerna har en lysande business hemma i Sverige. Handelsbanken kommer att rapportera kommande veckan och jag tror den kommer att bli mycket bra trots att kreditförlusterna ökar på hemmaplan (Plastal etc). Baltikum och Ukraina verkar kunna bli den rysare som många befarat och kommer att drabba Swedbanken och SEB mycket hårt, et är nu det börjas! Att behöva stoppa in vinstera från Scaniaförsäljningen i SEB för att stoppa blödningen var nog inte riktigt Investors drömscenario. Hellre då öka greppet om något kärninnehav. Kanske blir det avyttringar av andra kärninnehav för Investor?

ABB verkar vara ha en mycket bra framtid inom kraftöverföring och till rätt pris tar jag gärna in den i min portfölj igen. Även danska Vestas har nog en bra framtid och är nu mera rimligt värderade än under toppen.

Jag har alltid varit mycket skeptisk till riskkapitalbolag och deras ”value add” på marknaden. De gör bra affärer i uppgångsfasen (vem gör inte det!?) och tar inget ansvar i nedgångsfasen. De tillför varken långsiktigt eller industriellt riktigt ägande. Nu sitter det ett antal fina svenska företag som tack vare orealistiskiska värderingar av riskkapitlister har enormt stora lån som inte kan hanteras. Eftersom riskkapitalbolagen inte vill skjuta till mer pengar till bolagen (även om de har mera resurser) kräver de istället att bankerna som står för merparten av lånen att skriva av stora delar lånen. Privatkapitalistena borde skämmas! Och de lättlurade giriga bankerna bör nog öka kompetensen inom detta område (eller kanske avstå helt?) och kräva mera att säga till om när dessa riskkapitalbolag köper upp bolag till fantasibelopp.

Riskbanken, hoppsan, Riksbanken skall det vara, har nu sänkt styrräntan igen. Orsaken till dagens problem är att vi under en ganska lång tid haft tillgång till alltför billiga pengar och vi har både haft en global superkonjunktur och decoupplingsteorier. Nu försöker man ordna upp saker och ting med att sänka räntorna ytterligare och tillsätta paket efter paket för att tvinga upp konsumptionen. Känns inte riktigt som rätt långsiktig medicin. Oftast blir det fel när staten skall styra alltför mycket. Jag tror att marknaden måste få gå sin gilla gång även om det innebär att företag går under, företag blir uppköpta, produktionskapaciteter anpassas till efterfrågan och så vidare.

Idag har vi haft en underbar söndag med försmak av sommaren. Lite nyinvesteringar i aktier kommer det att bli under året men jag har även ett antal projekt hemma i huset som kräver lite investeringar.