tisdag 30 oktober 2007

Portföljuppdatering & Fenix kv3 kommentarer
Hufvudstaden: Jag sålde mina aktier i Hufvudstaden igår. Ett bra och stablit bolag med Sveriges bästa fastigheter men också värderade därefter (50k SEK/kvm). Blir det ett rejäl sättning på fastighetsmarknaden sjunker definitivt Hufvudstaden tillsammans med övriga fastighetsaktier. Hufvudstaden är i princip skuldfria efter försäljningen av World Trade Center så Riksbankens diskontohöjning har ganska liten påverkan av deras resultat. Vakansgraden är dock viktigare och den går upp och ner med konjunkturen, möjligen med lite fördröjning. Aktien har fördubblats (inkl utdelning) sedan jag köpte aktien för 3,5 år sedan.

Eftersom börsen känns allmänt är högt värderad (även om det ser ok ut i dagsläget när rekordvinsterna dundrar in) så försöker jag vara en försiktig nettosparare. Helst skall nya aktier finansieras med försäljning av aktieförsäljningar eller av utdelningar. Det gäller att ha lite stridskapital om det blir köptillfälle och det brukar det bli med jämna mellanrum. Kungsleden behåller jag, suverän utdelning och bra ledning som fokuserar på fastigheter med hög direktavkastning och låg risk (ofta långa kontrakt med kommuner). Kungsleden är dessutom en av få fastighetsbolag som har insett att det är billigare att köpa fastigheter i Tyskland. I många tyska städer har fastighetspriset varit oförändrat i nästan 10 år.Fenix Outdoor (Fjällräven, Hanwag, Tierra, Primus & Naturkompaniet)släppte sin kvartalsrapport idag. Imponerande resultatökning på 28%. Jag köpte på mig mera Fenix i September (se tidigare blog) och beräknade att P/E talet bör landa på 13,2-13,75. Med dagens nya information hamnar den snarare på 11-12. Trots dagens uppgång om ca 10% är aktien mycket köpvärd och rekommenderas varmt och flyttas till Aktietips listan.

söndag 28 oktober 2007

Tankar kring TelekomTelekom sektorn ar en viktig del av de Nordiska börserna då Sverige och Finland har två företag som är världsledande inom mobila system samt mobiltelefoner. Både Ericsson och Nokia har cirka 40% marknadsandel inom sitt ”kärnområde”.

Jag har knappt skrivit något om sektorn på denna blogg och som ni ser så äger jag inga telekom aktier heller. Anledningen är varken brist på kunskap eller intresse om branschen. Istället är anledningen att jag själv jobbar inom telekom sektorn och vill undvika ”Conflict of Interest”. Jag kommer här att ge min generella syn på telekom sektorn (obs avser endast mobila system) och sedan lämnar jag resten åt läsaren.

När de första GSM näten byggdes hade de flesta personer ingen mobiltelefon. I Norden hade vissa NMT 450/900 telefoner men de vara dyra och klumpiga. I andra länder använde man andra analoga standarder som TACS som användes bla i Italien och Kina eller AMPS i USA. Detta var 1:a generations mobila nät (analogt).

2:a generations nät blev digitalt. GSM, D-AMPS (USA) och PDC (Japan) är de vanligaste 2G standarderna. Med 2G började telefonerna bli smidiga saker till rimliga kostnader. En enormt succe började och Nokia och Ericsson hade en bra start då de hade erfarenhet av NMT och hade tidigt produkter att sälja inom GSM. Telefonoperatörerna hade stora marginaler och det var viktigt att bygga ut näten för att kunna offerera bra täckning och mera kapacitet hela tiden. Operatörerna (telefonbolagen) var fokuserade på att fånga så många kunder som möjligt. Priser på växlar, basstationer samt diverse tillhörande service (Nätplanering, installation & driftsättning, optimering mm) var av mindre betydelse. Det gällde att snabbt bygga ett bra nät och sedan hårdlansera och fånga upp nya mobila kunder. Snabbhet i leveranser och driftsättning var enormt viktigt eftersom det innebar större marknadsandel. I takt med att konkurrensen mellan operatörerna ökade och tillväxten avtog ökade istället fokus på att minska sina kosnader.

3:e Generations nät (3G) byggs normalt med UMTS (Europa baserat) eller CDMA-2000 teknik (USA baserat). 3G nätens fördel är att tekniken kan överföra data snabbare än 2G. Kina bygger en egen 3G standard (TD-SCDMA) men har svårt att få tekniken att fungera bra. Av den anledningen skjuter Kina upp fördelningen av sina 3G licenser. Man vill helt kunna ge stor andel av Kinas 3G kaka till kinesiska företag. Det håller tillbaka försäljningen för alla 3G leverantörer men den stora frågan är hur stor andel av den kinesiska 3G kakan kommer att gå till utlänningar?

När 3G var färdigutvecklad (Europa/USA) var det dags att sälja och implementera dessa nät. Här stöter branschen dock på lite problem som tidigare inte funnits inom den mobila telekomvärlden.

1) De flesta personer (I länderna) har redan en bra fungerande 2G telefon.

2) Det finns ingen ”Killer Application” som operatörerna kan tjäna stora pengar på. Ännu.

3) Nya 3G operatörer utan existerande 2G nät måste få in kunder till sina nya 3G nät för att få igång kassaflödet. Eftersom de flesta potentialla kunder redan har en mobiltelefon måste de alltså locka över dem från något existerande 2G nät. De görs ofta med hjälp av lägre priser och nya typer av abonnemang (flat rate etc). Och konkurrenterna svarar med att sänka sina priser. Billigare samtal minskar förståss intäkterna generellt sett men kan till viss del pareras med att försöka få folk att använda telefonerna mera till bekostnad av minskad användning av fasta telefoner etc.

4) Operatörerna har gjort stora 3G investeringar och de flesta 3G näten utnyttjar endast en liten del av kapaciteten. Stora investeringar och ökade operativa kostnader alltså och i många fall mycket marginella intäktsökningar.

Detta har lett till att mobiloperatörerna har konstanta eller vikande försäljning samtidigt som kostnaderna för att driva näten blir allt dyrare. Vissa kostnader är svåra att hantera eller komma undan som tex hyra av utrymme eller land för antenner, master och utrustning eller elektricitet för att driva näten.

Första steget var att operatörerna blev bättre på inköp. De samordnade inköp mellan olika länder, började med omvända auktioner osv. Samtidigt som de kinesiska spelarna (Huawei & ZTE) blev allt duktigare och hungrigare efter marknadsandelar utanför Kina. De kinesiska bolagen har en fördel rent politiskt, Kina blir en allt mer attraktiv handelspartner och ett land som säljer stora mänger till Kina kan i gengäld köpa telekom produkter i utbyte. Ett exempel är afrikanska länder som kanske säljer metaller till Kina och köper mobila nät i utbyte.

Många telefonbolag föredrar nog leverantörer som Ericsson, NSN etc. Samtidigt som man använder Huawei/ZTE som prispressare. Resultatet blir en kraftig priserosion. Och i takt med att de kinesiska produkterna blir allt bättre blir ”prispressen” mera effektiv. Det är inte längre tomma hot utan man är villig att tilldela volym även till Huawei/ZTE. Dessutom sker tillväxten idag i Asien och andra länder med betydligt lägre inkomster än Europa och USA. Snittintäkten eller ARPU (Average Revenue Per User) är kanske 50 Euro i EU och 5 i Indien. Det ökar prissen på både teleoperatörerna och företagen som levererar telekom utrustning allmer.

Andra steget, som precis har börjat, är att Operatörerna outsourcar själva driften av sina nät (sk Managed Services). Detta är det område som växer snabbast men konkurrensen är hård och alla vill ta marknadsandelar för att kunna få skalfördelar snabbt. Marginalena är dock lägre än på själva systemen och de totala marginalerna riskerar att sjunka i takt med att andelen ”Managed Services” ökar. Fördelen är dock att försäljningen är beydligt stabilare och att man skriver långa avtal. Kineserna ligger några steg efter tex Ericsson och NSN men kommer definitivt att fokusera på detta område snart och det kommer att leda till ytterligare priskonkurrens. Deras marknadsandel i Europa och USA kommer nog inte att bli särskilt stor men i övriga delar av världen blir de en aggresiv aktör.

Summan av detta blir nog att marginalerna i telekombraschen kommer krypa nedåt ytterligare. Volymökningar kan förhoppningsvis kompensera för priserosion till viss del men totalt sett kryper marginalerna nedåt.

Jag sålde alla Ericsson och Nokia aktier i februari 2001 och köpte Kungsleden aktier för pengarna. Det har utan tvekan varit min bästa aktieaffär hittills. Efter det har jag inte ägt några telekomaktier

Ericsson föll med nästan 30% efter att deras kvartal 3 siffror blev kända som visar på minskade marginaler. Själv är jag inte förvånad över det inträffande, snarare förvånad att det inte inträffat tidigare. Jag tror att deras marginal kommer att försämras ytterligare framöver. Detta innebär även att Ericssons konkurrenter kommer att ha det fortsatt tufft framöver och det är förståss dessa faktorer som drivit på konsolideringen inom marknaden.

Ovan information avser marknaden för telekomutrustning och skall inte förväxlas med mobiltelefonmarknaden eller markanden för telefonbolag där marknaden ser annorlunda ut eller varierar kraftigt från marknad till marknad.

Note: Tack Torkel för trigger till detta inlägg :)

lördag 27 oktober 2007

Kvartal 3, kommentarer del IHandelsbanken:
SHB släppte en bra kvartalsrapport. Vinsten efter skatt blev 2599 Mkr (2295). Jag har köpt SHB i olika omgångar och aktien har i princip stått och stampat. Aktien är än mera attraktiv nu och förr eller senare blir det ett ”bankrally”. SHB är en konservativ bank som är försiktig med sina utlåningar. Det slår mot omsättning och vinst i goda tider men betalar sig orostider i form av lägre kreditförluster. Deras decentraliserade koncept har nog ett finger med i spelet och gör att kontorscheferna tar sunda beslut.

Även om SHB kursen ”stampar” har man den höga direktavkastningen att se fram emot som ligger kring 4%. En bra aktie i portföljen.

Millicom:
Familjen Stenbäcks ”U-lands” mobiltelefonbolag rapporterade ytterligare ett bra kvartal. Fortsatt imponerande stor abbonenttillväxt med stor tillväxtpotential. Viss politisk risk finns dock alltid med i bilden vilket vi inte minst har sett av bakslagen i Vietnam och Pakistan. Med med affärer i 16 olika länder i Asien, Afrika, Syd- och Centralamerika blir skadan iallafall mera hanterbar om ett land ”faller bort”. Stor potential! Ett möjligt scenario är att Millicom blir ett ”växthus”, man driver upp mobila telefonbolag som man säljer sedan säljer med god vinst till aktörer som vill komma in på en viss marknad. Exemplelvis kan man tänka sig att Vodafone skulle vara intresserad av att köpa Celtel i Sri Lanka. Eller något för den nya TeliaSonera chefen att köpa upp för att få fart på tillväxten. Bredbands och 3G Turbo investeringar i Sverige lär inte räcka om han vill stanna kvar längre än Herr Igel på sin post. Millicom hamnar nu i allafall på bevakningslistan. Kanske ett framtida innehav?

Verkstadsbolagen – Imponerande tillväxt
Alfa Laval:
Se tidigare separat blogg inlägg.

Atlas Copco, Sandvik och ABB:
Bara att gratulera! Enormt bra resultat och fortsatt framtidstro.

Volvo:
Rapporterar också en väldigt positiv rapport. Att USA marknanden viker har länge varit känt efter lastbilsboomen ifjol. Volvo har under året stärkt sin tillvaro i bla Asien med köpet av UD/Nissan Diesel. Mer om det kommer i ett senare separat inlägg. Amerikanska Caterpillar som bla konkurrerar med Volvo VME släppte också en bra rapport. Nedgången på den amerikanska marknaden uppvägdes mer än väl av uppgångar på andra marknader. Scania har inte rapporterat ännu men har en nästan perfekt marknadsposition med tung exponering mot Brasilien/Sydamerika, Europa/Östeuropa, Ryssland och till viss del Asien. Scanias rapport bör bli mycket bra även om man stött på produktionskapacitetsproblem.

tisdag 23 oktober 2007

Alfa LavalAlfa Laval (488 SEK, Large CAP)
Kanonrapport från Alfa Laval. Försäljning +36%, vinst +105% , orderingång +30%, en klockren rapport. Jag har haft Alfa Laval på bevakningslistan sedan i maj. Trots sin stora uppgång tror jag mycket på bolaget och kommer att köpa lite aktier. De främsta argumenten för köp av Alfa Laval:
• Stabilt och välskött bolag
• Tre ben (platta värmeväxlare, Separering och Flödeshantering) där man är världsledande inom varje gren
• Stor andel av försäljningen (cirka 50%) exponerad mot tillväxtländerna jämfört med många andra verkstadsföretag. Det ger bra hävstång när de länderna växer betydligt snabbare än I-länderna.
• Bra och lönsam eftermarknad vilket innebär mindre konjunkturkänsligt.

Dessutom kan det nog snart vara dags för en split av aktien och det brukar vara positivt för kursen.

Alfa Laval flyttas därmed från bevakningslistan till min portfölj.

tisdag 16 oktober 2007

OljekommentarerBrentoljan ligger nu på 83,3 USD/fat. Det är blanding av orsaker som ligger bakom. Långsiktigt förståss att oljebehovet ökar snabbare än produktionen. Dessutom börjar vintern närma sig i USA och Europa vilket driver upp efterfrågan och speciellt om det blir någon köldknäpp. Och sedan låga lagernivåer och lite politisk oro.

OECD ländernas konsumtion beräknas öka 0,5% per år samtidigt som de övriga ländernas oljekonsumtion beräknas öka med 4% per år. De oljeproducernade ländernas oljekonsumtionen (Opec + Ryssland & Mexico) är redan idag den näst största oljemarknaden efter USA och deras konsumtion ökar snabbt. Det innebär att exporten från länder som Ryssland och Mexico kommer att minska samtidigt som världsbehovet ökar. En prisökning är ofrånkomlig. Idag är priset 83,3 USD/fat. Vissa analytiker tror på 100 USD/fat redan under kvartal 1 nästa år. Kanadas oljesand blir allt intressantare och kommer nog att bli ett viktigt tillskott när Ryssland och Mexicos export klingar av. Det blir intressant att följa Pearl och PA Resources framöver. PA resources har gått upp cirka 14% sedan mitt köp för en månad sedan. Pearl har stått och stampat.

Samtidigt med denna ökning sjunker US dollarn vilket förståss gör att den verkliga ökningen mildras något. Företag med stora intäkter i USD och stort energiberoende kommer nog att få se minskade vinster.

lördag 13 oktober 2007

Resor som investeringVi har nu börjat vårt 3:e och förmodligen sista år i Kuala Lumpur i Malaysia. När man är här nere vill man förståss passa på att resa runt lite i regionen. Om en resa från Sverige till Thailand kostar 50 000 kr (5 personer) och en resa från Malaysia till Thailand kostar 20 000 kr tjänar man ju egentligen 30 000 kr på resan :) Iallafall om man skulle gjort resan även om man bott i Sverige.

Vi har några trevliga resor inbokade. Nästa helg blir det en långhelg i Bangkok. Jul och Nyår kommer att firas med en rundresa i Nya Zeeland. Vi skall även försöka hinna med Angkor Wat i Kambodja, Bali i Indonesien, Sabah/Sarawak i Malaysia (Borneo sidan) och kanske till och med Australien innan vi åker tillbaka till Sverige i augusti nästa år. Sedan hoppas vi på lite besök hemifrån och då blir det nog någon sväng till någon trevlig beach med vit sand.

I pengar räknat blir det nog ingen bra avkastning men förhoppningsvis får vi massor med trevliga minnen och indirekt kan man nog tjäna på resorna då man ökar förståelsen för andra delar av världen och kan få en del bra investeringsidéer och nya perspektiv i allmänhet.

Bilden av Petronas Twin Towers har min fru Jenny tagit. Filmen Entrapment med bla Sean Connery spelades delvis in i Kuala Lumpur. Petronas är Malaysias svar på norska Statoil. De har bla ett gemensamt projekt med svenska Lundin Petroleum i Kenya.

fredag 5 oktober 2007

Fredagskommentarer
Det har kommit en del nyheter kring ”mina” aktier under denna vecka.

PA Resources har meddelat att deras lagerfartyg, Didon FSO, nu är tillbaka på oljefältet efter underhållsarbete. Detta innebär att vinsten stiger med cirka 40 000 USD per dag. PA Resources har även hittat betydande fyndigheter i deras delägda block i Ekvatorial Guineas kust. Produktionen kommer nog att kunna fördubblas inom en 3 års period och aktierna skall nog minst dubblas under samma tid. Mina PA Resources aktier har gått upp cirka 13% under de 2 veckor jag haft aktien.

Pearl har köpt rättigheter att utvinna olja ur sand i Montana och Utah. Pearl växer aggresivt, nu gäller det bara att produktionen också växer enligt plan. Jordanfonden tror på en kursdubbling redan i år.

Lundin Mining investerar i Neves-Corvo gruvan i Portugal. Produktionen skall ökas från 400 000 ton till 2,4 miljoner ton Zink. Lundin mining och Boliden kommer nog att kunna uppvisa starka rapporter för kvartal tre då Zink och Koppar priset är på höga nivåer.

ABB meddelar att man fått en stor order i Tyskland värd 110 miljoner USD. Det skall bli intressant och se deras kommande kvartalsrapport. Fortsätter försäljningsökningen eller klinger det av?

tisdag 2 oktober 2007

Eurocon - På väg till börsenPå min blogg har jag en länk till Nyemissioner.se. Där ser man lite vad som är i "pipen" vad gäller nyemissioner samt kommande börsnoteringar av nya företag. Det är alltid kul med lite nya företag på börsen. Det flesta nya bolagen är små och okända men vissa är bekanta.

Ett bolag som planeras att börsnoteras är Eurocon Consulting AB med säte i Örnsköldsvik. Eurocon är ett konsultföretag som arbetar med styrsystem för kunder inom processindustrin. Eurocon är ett nischföretag och konkurrerar med jättar som ABB och finska Pöyry. En av mina bröder jobbar och är delägare i företaget. Ett företag att hålla under uppsikt. Planerad introduktion kring årsskiftet.

Mer info om företaget finns på deras hemsida: http://www.eurocon.se/