tisdag 23 februari 2010

Minskning av Fenix, ökning av SHB

Fenix Outdoor har släppt sin rapport idag. Det var överlag en mycket bra rapport även om kvartal 4 var sämre är väntat. Jag har dock idag minskat mitt Fenix Outdoor innehav med cirka 1/3 och ökat lite i Svenska Handelsbanken. Jag kommer dock att sprida ut min ökning i SHB lite grann. Anledningen till försäljningen är att jag tror att detaljhandeln kommer att få det tufft de kommande åren. Fenix har nyligen köpte det amerikanska bolaget Brunton. Förhoppningsvis ett bra köp och ett steg in på den stora amerikanska marknaden. Självklart ökar det även risken något att köpa ett detaljhandelsbolag i dagens marknadssituation. Många svenska företag har dessutom haft svårt med sina företagsköp over there. Jag behåller dock mina andra Fenix aktier då jag har stort förtroende för styrelsen och köper gärna fler om det blir en rejäl dipp.

Rapporten då? Den var bra men med lite orostecken.
Kvartal 4: Försäljningen var 240 mkr (216) och vinsten 12 mkr (18).
2009: Försälningen var 1114 mkr (961) och vinsten 113 mkr (105).

Utdelningen blir detsamma som året innan, 2 kr per aktie. Då aktien står kring 143 kr blir direktavkastningen cirka 1,4%. Företaget håller tillbaka utdelningen för att vara beredd på nya affär längre fram.

Fenix har varit en bra affär. Bolaget värderas idag till nästan 1,6 miljarder. När jag köpte dem var värdet cirka 250 miljoner kr. Uppgången på aktierna har varit motsvarande vilket innebär cirka 6,5 x inköp. En bra aktie men nu är det dags för lite riskspridning :)

lördag 20 februari 2010

Helgkommentarer

Handelsbanken har rapporterat kv4 och helårer 2009. Det ser mycket stablit ut och man gynnas förstås i dagsläget att man har hållit sig bort från Baltikum och Ukraina. Utdelningen föreslås öka från 7 till 8 kr. Det ger en finfin direktavkastning på drygt 4% för oss aktieägare. Min utdelning kommer att gå till nya SHB aktier. SHB är en bra bank att äga aktier i och även en bra bank att vara kund i.

Samtidigt kryper boräntorna uppåt. Det skall bli intressant att se hur snabbt det går och hur högt den går. Mitt första bolån var på 12%, idag har många boräntor på knappt en tiondel av det. Utan tvekan kommer folk behöva avsätta en större del av sin inkomst på bolån och amorteringar i framtiden. Detta och de diskussioner som går nu angående eventuellt lånetak kommer nog att få bostadspriserna att snabbt krypa nedåt. Potentialen nedåt är stor. Blir fallet för stort i kombinationen med rejält höjd ränta kommer de baltiska problemen snart till Sverige.

Arbetslösheten ökade till 9,4% (ej säsongsrensat) i januari. Antalet sysselsatta minskade med 80 000 jämfört med januari 2009, dock har fallet bromsats upp något. Antalet arbetslösa ökade samtidigt med 108 000 personer i januari. Siffror helt klart i fel riktning för Sverige. Vad tror ni arbetslösheten är i slutet av december 2010?

Och så lite energi. Vattenfall satsar mera på kolkraft och minskar sina vindkraftssatsningar. Tyvärr är det nog så att elkraft från vind & sol ännu inte kan matcha el från exemplevis kolkraftverk. Stora delar av elektricitetsproduktionen kommer nog även en lång tid framöver att baseras på kol, vi har idag helt enkelt inga fungerande storskalealternativ. Det finns dock bra tekniker som kan rena mycket av utsläppen även om CO2 fortfarande släpps ut. I Tyskland anses kolkraft vara miljövänligare än kärnkraft. Det finns förstås olika aspekter på det men uranbrytning är kanske den värsta gruvbrytningen man kan göra och sedan får man förstås ett livsfarligt avfall som man inte vet hur man skall hantera och som är farligt i hundratusentals år. Våra planer på att kapsla in det uttjänta utaniet i kopparstavar som läggs i bentonitlera långt nere i berggrunden är kanske inte hållbart i 100 000 år? Kanske tyskarna trots allt har rätt? Tyskland verkar vara ett av få länder med både en medellångsiktig och en långsiktig energiplan. Den medellånga verkae bygga på kolkraft och naturgas (bla Northstream som är en direkt pipeline från Ryssland till Tyskland) samt projekt som Deserttech på lång sikt (solenergi från norra afrika).

ABB har släppt ut sin rapport och av rubrikerna att döma verkar den vara bra men jag har inte hunnit läsa den och har inga aktier i ABB i dagsläget. ABB är ett företag som nog har en mycket bra framtid eftersom elproduktionen kommer öka enormt i de fattiga delerna av världen. Tyvärr kommer en stor andel av elen att produceras av just kol. Kina säkrar upp enorma koltillgångar från bla Australien för att kunna rampa upp elproduktionen. Kina och Indien har ett behov framöver att bygga 800 st nya stora kolkraftverk.

PA Resources har också släppt sin rapport och den var sämre än beräknat. Deras försäljning och resultat bygger i huvudsak på oljepriset och deras förmåga att pumpa upp olja. PARE är ett litet bolag vilket gör att en liten ökning av deras produktion får stort genomslag i deras ekonomi. Och likadant ned. Ett riskbolag utan tvekan men jag har den som krydda i portföljen. Idag har man produktion på två olika ställen. Tidigare var produktionen i Didon fältet i Tunisien deras enda produktion (Norge borträknat eftersom man har sålt den delen) men nu har man sedan fjolåret även produktion i Azuritefältet i Republiken Kongo. Ett andra borrhål togs i produktion den 12 februari och ett 3:e borrhål planeras att tas i bruk under mars. Det gör att Azurite kommer att bli den största produktionskällan. Snittproduktionen under 2009 var 11 069 fat/dag. När Azurite är färdigbyggd efter det 3:e produktionshålet är den planerade produktionen (PAREs andel) 14 000 fat/dag. Sedan skall man lägga till Tunisien produktionen. Två produktionsfält i två olika länder minskar även risken i PARE. En krydda som sagt.

Trevlig Helg!

Volvo CE anställer

Volvo Construction Equipment behöver anställa 100 personer i Arvika till deras produktion av hjullastare. Tidigare har nästan hälften av personalen fått sluta så detta är nog efterlängtat i Arvika. Anledning till nyanställningen är dock att man lägger ner en fabrik i Ashville i NC, USA och flyttar produktionen till Arvika. Positivt för Arvika men negativt för Ashville.

Lågkonjunktur medför ofta att produktion och R&D enheter slås samman. Oftast är det hemmalandet som vinner R&D delen men det beror förstås på var kompetensen finns. Var man lägger produktionen beror ofta på en mängd olika faktorer som kostnadsläge, marknadsstorlek/marknadspotential, skicket på fabriken/produktionsutrustningen jämfört med motsvarande fabriker inom koncernen, lokala uppsägningsvillkor, intern/extern politk osv.

onsdag 17 februari 2010

LKAB öppnar nya gruvorLuossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) skall öppna upp 3 nya gruvor. Till skillnad från deras existerande gruvor är det frågan om dagbrott. En gruva skall öppna redan i år och 50 personer beräknas anställas. Totalt kommer detta att generera 200-250 nya jobb. Grattis Norrbotten! LKAB satsar totalt 27 miljarder kronor på att höja produktionskapaciteten med 40% fram till 2015. Förutom nya gruvor blir det nya huvudnivåer i befintliga gruvor i Kiruna och Malmberget. Detta innebär troligen också tusentals jobb inom bygg, konsultbranschen etc. Jag besökte gruvan i Malmberget för 20 år sedan då vi bland annat åkte buss ned till 600 meter nivån. Mycket intressant!

LKAB fortsätter att tjäna bra med pengar. Under kvartal 4 var omsättningen 4,6 miljarder och vinsten 1,1 miljarder.

Sedan kan man förstås spekulera om regeringen har planer på att sälja ut LKAB då man i november ifjol tog beslut om att göra LKAB till ett publikt aktiebolag.

Och på tal om järnmalm, kanske kommer "blivande" konurrenten Northland Resources att börja sin järnmalmsproduktionen i år? Deras långsiktiga plan är att bli nummer 2 som Europas järnmalsproducent efter LKAB. Intressant förstås men osäkerheten är om dagens järnmalmspriser håller sig uppe. Även relationen mellan Kina och Australien gällande järnmalm har nog betydelse här...

söndag 14 februari 2010

Lediga jobb NT

Veckans Ny Teknik hade 90 lediga tjänster, 2 upp från förra veckan.

tisdag 9 februari 2010

Luftgropar för SASSAS varslar 505 personer i Sverige. Flygindustrin generellt har det mycket tungt och SAS är inget undantag. SAS behöver 5 nya fräscha 5 miljarder kr. Maud Olofsson verkar vara villig att satsa 1 miljard kr. Ställer våra grannländer och övriga ägare upp med resten?

Det finns dock spelare som verkar klara sig bra i denna turbolenta bransch, exempelvis Ryanair och Air Asia men deras strategi skiljer sig mycket från övriga "jättar". Även norska Norwegian är en lysande stjärna i denna annars nattsvarta bransch.

Man undrar hur länge SAS blir kvar som oberoende bolag?

fredag 5 februari 2010

Lediga jobb i NT

Veckans Ny Teknik hade 88 lediga tjänster. Drygt en fjärdedel av tjänsterna var hos GE Vindkraft och Luleå Tekniska Universitet. En liten uppgång från förra veckan. Trevligt!