tisdag 28 augusti 2007

Nefab till NPNC Intressenter AB


Börsen dräneras på ytterligare ett välskött nischföretag som har varit alltför lågt värderat. Jag har några gånger träffat Nefabs ledning och även besökt deras fabrik i Wuxi, Kina. Deras smarta förpackningar i björkplawood används flitigt inom telekom industrin men även i andra branscher där man transporterar dyra produkter som behöver skyddas. Nefab gynnas av globaliseringen som sker inom snart alla branscher.

NPNC består dels av ägarfamlijen Nordgren/Pihl (40%) och dels av Nordic Capital (60%). Budpremien är på 24%. Nefab växer med cirka 20% om året men betydligt snabbare än så i Kina och Indien. Eftersom huvudägarna som köper ut företaget har god insyn i verksamheten kan man utgå från att de hade varit långsiktigt bättre för aktieägarna att behålla aktierna.

fredag 24 augusti 2007

Pearl på investeringshumör


Pearl har precis annonserat att man köpt in sig i ett stort område i Kanada för att utvinna tungolja ur sand. Pearl ser ut att ha några riktigt intressanta år framför sig och i och med detta kan oljeproduktionen öka ordentligt. Om sedan oljepriset står sig eller till och med stiger blir detta nog riktigt bra. En krydda i portföljen som jag tidigare rekommenderat.

Klippt från press releasen:
Pearl Exploration and Production Ltd. ("Pearl" or the "Company") announces that in conjunction with its Joint Venture partner, Serrano Energy Ltd. ("Serrano"), the Company has acquired a 35% working interest in 2,816 contiguous hectares of oil sands leases located south of Fort McMurray, in the Athabasca Oil Sands region of northern Alberta. The Athabasca Oil Sands comprise what is considered one of the largest oil deposits in the world and is the heart of Canada's oil industry.

DeGolyer and MacNaughton Canada Limited, independent reserves evaluator, prepared a report in accordance with National Instrument 51-101 guidelines on these Alberta oil sand leases with an effective date of December 31, 2006. In this report DeGolyer and MacNaughton estimated that Pearl's working interest share of possible oil reserves within these leases was approximately 88 million barrels of possible recoverable oil reserves, effectively tripling Pearl's possible reserves. The 10% discounted value for these newly acquired reserves is approximately CAD$105,000,000 (net to Pearl) using forecast pricing and before taxes.

Läs gärna hela releasen på deras hemsida.

tisdag 14 augusti 2007

REC – Energi bubbla?

Jag har följt norska REC (Renewable Energi Corporation) en längre tid. Sol och vindenergi är klart intressant från många perspektiv, inte minst ekologiskt men värderingarna av dessa bolag är otroligt höga. Läs gärna artikeln om REC i dagens DI.

REC har ett marknadsvärde om cirka 125 miljarder kr men vinsten kvartal 2 var 583 Mkr och omsättningen 1957 Mkr. Vinstmarginalerna är mycket bra, cirka 29%. Om vi prognosticerar att REC gör en vinst om 2.5 miljarder för 2007 blir P/E cirka 50. Enormt högt. Samtidigt som större delen av försäljningen och vinsten kommer från två marknader, Japan och Tyskland. Man kan till och med säga att vinsten kommer från den tyska och japanska staten då solceller är subventionerade i dessa länder. Solceller placerade i Spanien eller Afrika skulle producera betydligt mera energi men produkterna skickas till länder med subventioner då de annars är för dyra. En stark konstlad marknad alltså. Skall man kunna sälja till andra länder måste priset ner ordentligt (alternativt är att energipriset stiger mycket).

Varje anställd hos REC är värderad till 84 Mkr. Under IT yran var ett internetbolag värderad till 50 Mkr per anställd och intjänandeförmågan var i bästa fall som en snittlig teknikkonsult som kanske värderades till 1-2 Mkr per anställd. Det var ganska klart att det var en bubbla vid lite enklare jämförelser. Dock tjänar REC pengar och har bra marginaler tack vare de tyska och japanska subventionerna men hur länge till kommer de att fortgå?

REC och Sandvik har ungefär lika högt marknadsvärde (inte helt sant, Sandviks börsvärde är cirka 150 miljarder kr). Sandvik kommer nog att göra en vinst om cirka 14-15 miljarder i år. Och deras kunder är spridda över hela världen inom olika affärssegment och dessutom är inga statliga subventioner inblandade. Sandvik är i min bedömning en betydligt säkrare kort än REC. Blir det en rejäl sättning på börsen finns det betydligt mer luft att släppa ut i REC.

söndag 12 augusti 2007

Riskspridning för att klara blåsigt väder

Efter veckans dystra börsfacit kan man undra om detta är början på en större justering eller bara ett temporärt hack i kurvorna? De flesta storföretag har kunnat uppvisa siffor i nivå med de väldigt högt ställda förväntningarna. Man kan skönja lite tecken här och där att tillväxten avtar i tex ABB, Caterpillar & lastbilstillverkarna. Kina växer fortfarande så det knakar och även kinesernas spekulation i aktier. Till slut blir det som ett pyramidspel och de flesta som kommit in sent på marknanden förlorar pengar (gäller både aktier och fastigheter).

Svallvågorna från Supremelånemarknaden i USA har även drabbat EU och andra delar av världen. Det blir intressant att se hur närmaste tiden kommer att se ut.

Jag gjorde imorse en snabb översyn av vår ekonomi. Hur klarar vi kraftiga ras och ränteförändringar?

I princip kan man dela upp våra tillgångar i fyra olika delar:
1) Villa
2) Kommersiella fastigheter
3) Aktier
4) KontanterStörsta tillgången ligger i villan. Vi har små lån och amorterar mycket. En räntehöjning har i princip ingen effekt på vår ekonomi. Skulle värdet på fastigheten halveras så vore det heller ingen katastrof då vi inte har några planer på att sälja den. Många tror att fastigheter ALLTID går upp och väljer därför att amortera väldigt lite eftersom värdet snabbt ökar på fastigheten och de ser inte vitsen i att amortera. Exempelvis hade man i USA en period som startade 1958 där fastighetspriserna gick ner med cirka 2% per år. Perioden varade i 20 år. Import från Asien och östeuropa har hållit många priser i schack de sista 10 åren men byggmarknaden har varit tämligen oberörd. Jag tror att det finns en enorm potential att minska på byggkostnaderna i Sverige men då måste material och arbete få röra sig fritt över EUs gränser utan inblanding från stat eller fack. Dessutom måste kommunerna se över sina regler för att förenkla byggandet. En ny villa borde inte kosta mera än 10 000 kr per kvm plus kostnaden för tomten.

Vad gäller de kommersiella fastigheterna (ägs gemensamt av mig och mina syskon) så är vi lite mer räntekänslig. Dock klarar vi av ett ränteläge som är cirka 10% enheter högra än idag och förhoppningsvis kommer inte räntan att hamna i det intervallet den närmaste 10 årstiden och under tiden hinner vi amortera av en del vilket minskar räntekänsligheten. Samtidigt har vi bundit räntan med olika bindingstider så det tar lång tid innan en stor räntehöjning får full genomslagskraft. Vi spekulerar dessutom inte i värdestegring utan fastigherna skall ha positiva driftsöverskott så att ägarna inte behöver tillsätta kapital vid renoveringar etc. Det innebär att ett fall på fastighetsmarknanden inte betyder så mycket utan ger snarare chans att köpa fler fastigheter billigt.

Aktierna har gått upp rejält de sista åren. Värdeökningen av portföljen har varit cirka 100% de sista 4 åren. Vissa har surat kring nollan, någon har gått ner lite medans de flesta har gått mycket bra och några enormt bra (300-400%). En nedgång på börsen är alltid tråkig men kommer med jämna mellanrum. Om kurserna faller med exempelvis hela 50% vore det riktigt surt men ingen katastrof utan förmodligen skulle det öppna sig bra köpmöjligheter. Faller börsen ytterligare blir det stora chanser till fynd. Jag har ett antal bolag jag gärna skulle vilja köpa men dagens värdering är alltför hög.

Lite lättillgängliga kontanter är bra att ha om något oförutsett inträffar eller om det blir rea på börsen. De sista åren har jag ökat kontantdelen (i absoluta tal) och planerar att fortsätta med det ett par år till.

Summan av detta är att vi klarar både börsfall och ganska kraftig uppgång av räntan utan att egentligen behöva göra något även om vårt kapital går lite upp och ner. Cirka 20% av aktierna är i fastighetsbolag (Kungsleden & Hufvudstaden), detta innebär att cirka 75% av våra tillgångar är knutna direkt eller indirekt till fastighetssektorn. En väldigt stor exponering mot fastigheter med andra ord. Samtidigt kan ett fastighetsfall snabbt ändra på detta. En annan stor exponering är svenska aktier. Merparten av innehaven är svenska bolag. Många bolag är dock väldigt internationella så förhoppningsvis kan de ta en hygglig del av tillväxten i BRIC länderna och andra tillväxtmarknader.

Utöver ovan fyra delar har jag en pensionsdel som innhåller en ganska blandad kompott med relativt låg risk men med mera internationell profil. Mer om denna del senare.

torsdag 2 augusti 2007

Pearl (Firth North, 31,70 SEK)

Pearl Exploration and Production Ltd (Pearl) är ett bolag inom Lundingruppen. Man har varit väldigt aktiv inom företagsköp och man har inom den senaste 18 månadersperioden köpt 5 stycken bolag. Pearl är ett oljeletnings- och produktionsbolag som inriktar sig på tungolja. Tungoljan finns bunden i sanden och är därför dyrare (metoden är energikrävande då man använder ånga) att utvinna än vid konventionell oljeproduktion. Vid dagens höga priser är det dock mycket lönsamt att utvinna olja ur sanden. Man arbetar dels i USA (Texas, Kalifornien) och dels i Kanada, dvs mycket stabila länder. Utöver olja utvinner man även gas. Lite produktionshistorik:

December 2006: 1674 fat/dag
Mars 2007: 6966 fat/dag
Maj 2007: 8600 fat/dag

Målet är att ha en oljeproduktion om 12000-14500 fat per dag vid årets slut.

Ovan siffror gäller olja plus gas där gas räknas om till motsvarande oljevolym baserat på energiinnehåll. Det skall bli intressant att följa produktionsutvecklingen under resten av år 2007 samt 2008.

Pearl har ett mycket seriöst borrprogram vilket förhoppningsvis kommer att leda till ytterligare produktionsökningar samt öka olje- och gasreserverna och därmed värdet på bolaget. USA och Kanada sitter på enormt stora oljereserver bundna i sand så potentialen är enorm. Pearl fick i princip sina första intäkter förra året som man startar från en låg nivå men om man klarar att forsätta öka produktionen kraftigt ett par år blir det mycket intressant.

Oljepriset (Brent) är idag 75,11 USD/fat.

Antalet bilar i värden ökar ständigt. Beijing har fördubblat antalet bilar från 2001 till 2007 från 1,5 till 3 miljoner bilar. Tillväxtländerna förbrukar mer och mer olja till energiproduktion, bensin, plast etc. Om USA, Europa, Japan mfl snabbt övergår till mindre bilar med hybridteknik (exempelvis Toyota Prius) och dieselbilar kan man kanske hålla världens totala oljeförbrukningen på samma nivå som idag. Volvo V70 toppar som vanligt bilförsäljningslistorna så om Sveriges bilpark vore representativ för hela västvärlden kommer nog den totala oljeförbrukningen att öka. I Sverige har dock oljeberoendet minskat men inte pga att vi köper mindre bilar utan tack vare effektiva värmepumpar från Nibe, CTC mfl och kraftig ökad användning av träpellets. Volvo V70 är för övrigt en mycket bra bil, rymlig och säker vilket inte minst barnfamiljer uppskattar.

Experter inom olja hävdar att olja från många stora fält sakta men säkert kommer att minsta produktionen vilket gör att priset snarare kommer att stiga än sjunka.

I dagsläget förbrukar vi svindlande 82 234 919 fat olja. Per dag! Behovet för Kina, Indien och Brasilen är cirka 11 miljoner fat/dag. Det är nog inte orimligt att tro att deras förbrukning fördubblas inom en 5-års period. Som exempel skulle USA behöva halvera sin förbrukning om ”dagsbehovet” skall hållas på jämn nivå. (Källa: NationMaster.com).

Pearl tillhör kategorin högriskaktier så man skall investera lite lagom i denna kategori.