söndag 30 mars 2008

HelgkommentarerBörsen fortsätter att vara mycket volativ och det kan nog fortsätta under hela året. Än rullar dock industrin på i hög takt mycket beroende på att konsumenterna i USA och Europa fortsätter att spendera i bra takt. Utvecklingsländerna hjälper förstås till med sin ökade konsumtion som får en allt större del av världens totala BNP. Inte minst infrastrukturrelaterade företag kan nog se fram emot 20-30 år av stor tillväxt inom energi, transport, miljö och bostäder.

Några orosmoln:
1) Huspriserna fortsätter att falla i USA, och vissa marknader i Europa. I England har nu huspriserna fallit 5 månader i sträck. Procentuellt inte så många enheter ännu men om det fortsätter en längre tid (2-3 år) kommer konsumenternas tillgångar att minskas vilket kommer att sänka shoppinghumöret. Sverige ligger något efter England, Danmark, Spanien och Norge men det finns inget som talar för att Sverige inte skulle falla in i samma mönster. Tyskland ser ut att kunna vara ett undantag men de har inte haft samma prisexplosion som övriga länder i Europa.
2) Högre priser på ”basvaror” som bensin och mat kommer att leda till minskat shoppingutrymme inom andra områden.
3) Under april kommer järnmalmpriserna att höjas rejält (de första avtalen indikerar runt 60%). Detta kommer att slå hårt mot stålbolagen som redan fått se kraftigt ökade kostnader för kol. Man kommer nog att skicka vidare en del av kostnadsökningen till slutkunderna men risken är att man också får se minskade marginaler som dock idag är på historiskt höga nivåer. Stålbolagens problem riskerar att snabbt bli ett generellt problem inom många olika typer av industrier och det finns redan nu ett stort behov av att höja priserna för att kompensera för högre material-, energi- och lönekostnader. Ett sätt att reducera kostnaderna är att flytta ytterligare industrier från industriländerna till utvecklingsländerna. Vietnam är bla ett mycket hett investeringsland just nu. En ny våg av utflyttad industri skulle leda till ökad arbetslöshet och sänka shoppinghumöret ytterligare.
4) Det finns risk att 2 och 3 kommer att leda till ännu högre inflationen som kanske till och med överskrider snittlig löneökning vilket innebär att vi helt enkelt tappar i köpkraft.
5) Om inflationen stiger till över 4%, idag kring 3.6%, kommer Riksbanken troligen att behöva påskynda höjningen av styrräntan.
6) I Japan har man sett tecken på att man hamnat i stagflation, dvs hög inflation samtidigt som man har recension.

Blandat kompott alltså. Många aktier ser ut att vara ganska prisvärda idag men halveras vinsterna blir bilden inte lika rolig och börsen kan plötsligt bli dyr.

Det kan bli fina köptillfällen framöver. Frågan gäller om börsen bottnar under 2008, 2009 eller till och med senare. Jag sålde av några stora innehav förra hösten för att ha en krigskassa. Idag har jag cirka 50/50 mellan aktier och ”kontanter”. Planen är att merparten av kontantdelen skall slussas in på aktiemarknaden inom nästa 5-årsperiod. Kontantdelen i Sverige har en ränta som ligger hyggligt i linje med inflationen (SEB). Jag har även en kontantdel i USA som ger bättre ränta än Sverige och är bundet i 9-månadersperioder i sk cash deposit (CD) i Wachovia. Bra ränta i USA men från ett svenskt perspektiv har pengarna urholkats pga en allt svagare dollar. En vacker dag kanske det vänder. Kontantdelen i Malaysia (Malaysiska ringgit i HSBC) är mer av kortsiktig karaktär och skall slussas till Sverige när vi flyttar vidare. Alternativen ser ut att vara följande: 1) Stanna en period till i Malaysia. 2) Flytta hem till Sverige (Stockholm), 3) Flytta till Sydney (Australien). Alla tre har sina fördelar och nackdelar. Framtiden får utvisa men beslut måste tas inom närmsta månaderna.

onsdag 26 mars 2008

Innebär låg USD kurs att USA aktier är billiga?Att USD kursen har förändrats rejält har nog inte undgått någon. Men vad innebär det att USA dollar nu är dramatiskt billigare än tidigare?

• USA tillverkade produkter får ökad konkurrenskraft och lyfter exporten från USA
• Importerade varor blir dyrare i USA, dvs de förlorar konkurrenskraft mot lokalproducerade varor
• Det blir billigare att turista i USA och dyrare för amerikaner att åka utomlands
• USAs köpkraft gentemot omvärlden minskas generellt

Min huvudfråga är: Har amerikanska aktier blivit mera köpvärda nu då man får mera aktier per krona? Eller är det ett nollsummespel eftersom vinsterna redovisas i USD och man får också mindre vinst per aktie uttryckt i kronor?

Hur påverkas amerikanska företag och värderingerna av företagen då US dollar tappar i värde? Detta beror förstås på väldigt många olika faktorer.

Amerikanska bolag som tillverkar och säljer sina produkter huvudsakligen på den amerikanska marknaden har fått en ökad konkurrenskraft gentemot exempelvis europeiska och japanska företag som exporterar och säljer varor i USA. Samtidigt riskerar dessa företag att få en rejäl törn om USA marknaden bromsar in alldeles för mycket.

För företag som har stor försäljning utomlands och som konkurrerar med exempelvis europeiska företag borde det innebära att man har chans att öka sina marknadsandelar och/eller höja priset och därmed öka marginalerna.

Om bolaget däremot har produktion i Thailand och köper det mesta lokalt samtidigt som man konkurrerar med ett europeiskt företag som har en liknande produktionsupplägg så förändras inte konkurenskraften nämnvärt (även om exempelvis R&D och HQ funktioner som drivs på hemmaplan har blivit relativt sina europeiska konkurrenter billigare) .

Jag tror att amerikanska bolag med hög andel försäljning utomlands kan få en bättre utveckling än tex sina europeiska kollegor tack vare den låga dollarkursen om den fortsätter på nuvarande kurs.

Nedan finns en lista på några stora välskötta amerikanska företag och deras försäljningsandel utanför USA. Med undantag för Caterpillar har företagen nedan ökat utdelningen i minst 25 år på raken. 3M i hela 50 år. Imponerande historia!

Försäljning utanför USA:
Caterpillar: 54%
Johnson & Johnson: 47%
GE: 50%
3M: 63%
Emerson Electric: 52%
Kimberly-Clark: 46%

En intressant sak är att utlandsförsäljningen är relativt lika för ovan företag, kring 50%. Svenska ”multisar” ligger ofta betydligt över 90%. Det säger en del om amerikanska marknadens storlek. Eller den svenska. De flesta av ovan företag har sin största försäljningsökning (procentuellt) i utvecklingsländerna.

P/E tal:
Caterpillar: 14,3
Johnson & Johnson: 15,7
GE: 16,4
3M: 16,2
Emerson Electric: 18,7
Kimberly-Clark: 15,1

Jag tror nog att våra bästa svenska företag kommer att klara sig bra i konkurrens med andra globala jättar, samtidigt som det kan vara bra att komplettera exempelvis SCA innehavet med lite Kimberly-Clark (Huggies, Kleenex, Scott mfl), Volvo med Caterpillar, ABB med GE osv.

Samtidigt är det nog inte speciellt bråttom att köpa aktier just nu och de amerikanska aktierna ser ut att vara något dyrare än motsvarande svenska. En risk kan ju vara att dollarkursen om några år igen är betydligt högre och dagens fördel kan svänga till en nackdel.

Internationella företag är ganska duktiga på att optimera produktionen i relation till kostnadsnivåer och var kunderna ligger så ovan förhållande kan nog snart jämna ut sig. Både Airbus och Volvo PV tittar på möjligheterar att starta produktion i USA för att öka konkurrenskraften.

Kanske är välskötta amerikanska bolag mera köpvärda än Indiska eller Kinesiska företag för tillfället?

torsdag 20 mars 2008

Wärtsiläs orderingång ökar med 47% Jan-Feb 2008!Det finska bolaget Wärtsilä redovisar en ökad orderingång om hela 47% för januari-februari 2008.
Divisionen med fartygsmotorer ökade orderingången med 44% och kraftverksdelen med hela 72%. Helt otroligt bra! Man undrar lite grann dock om inte rederierna beställt lite för mycket fartygskapacitet och om fraktraterna kommer att sjunka rejält då alla beställda fartyg skall sjösättas de närmsta åren. Samtidigt ökar globaliseringen och tillväxten i utvecklingsländerna behovet av mera sjötransporter så det är svårt att veta vad summa summarum blir. Imponerande tillväxt i alla fall, Wärtsilä räknar med att omsättningen ökar med 25% under 2008.

Jag har lite Wärtsilä aktier indirekt då Fiskars är den största enskilda ägaren av Wärtsilä med 17% av aktierna. Fiskars är en spännande aktie som innehåller betydligt mera än deras klassiska oranga sax. Läs gärna tidigare inlägg om Fiskars.

måndag 17 mars 2008

Mera olja i maskineriet!Köpte till lite PA Resouces idag då de backade 4% till 46,60 kr.

Fortsätter fallet under våren kommer jag nog att köpa lite Lundin Petroleum också. De har huvuddelen av sin oljeproduktion i stabila länder som Norge, England, Frankrike och Holland. Dessutom har de enormt många spännande projekt i olika faser. Vissa projekt kommer nog att floppa men några att flippa också.

Oroligheterna på finansmarknaderna fortsätter. JP Morgan köper Bear Stearns för en spottyver. Och allt detta på grund av upptryckta fastighetspriser i USA som sakta pyser ut. I dagsläget har nog inte priserna fallit med mera än 10% i USA. Enligt Deutsche Bank har Skandinavien, Storbritannien och Frankrike alla mera luft i priserna än USA så det skall nog pysas ut lite här också. Enligt den tyska banken skall huspriserna öka i takt med BNP tillväxten vilket de gjort historiskt. Sveriges, Danmark och Norges priser är enligt detta mått övervärderade med 24-28% och Storbritannien och Frankrike med hela 38-41%.

Jag tror dessa siffror är mycket rimliga. Självklart kommer vi att ha ganska stora regionala skillnader men som snittsiffror är det ett mycket troligt scenario. I Danmark har det pyst ett tag, Sverige står och velar. Det viktigaste för bostadsägare är ju trots allt arbetsmarknaden och ränteläget och skall vi se ett större ras måste antingen arbetslösheten öka och/eller räntan sticka iväg. Ett annat alternativ vore om byggmarkanden och arbetsmarknaden avreglerades tillsammans med införande av lägre minimilöner så att byggpriserna trycks ner med hjälp av ”byggimport”. Personligen tror jag att man kan bygga fina hus och lägenheter till en kostnad om cirka 10 000 kr/kvm exkl tomt och VA anslutning. Mark har vi ju gott om i Sverige. Denna väg är förmodligen politiskt omöjlig i Sverige…

torsdag 13 mars 2008

Håll i hatten!Efter ett par dagars uppgång i kölen på FEDs besked att vräka ut en massa pengar till marknaden blev det idag en rejäl nedgång där Asien visade vägen nedåt.

Enligt en DI artikel idag tycker majoriteten av analytikerna att Ericsson är en av de mest köpvärda aktierna. Och motsatsen gäller för Lundin Petroleum. Jag tror dessa analytiker fått detta alldeles om bakfoten. Ericsson har tvingats se sina marginaler krympa och det lär fortsätta. Fortsatt hård prispress inte minst pga att Huewei ökar sin footprint hela tiden. Det finns också en risk att den omvända spliten är negativ för kursen på samma sätt sätt som en vanlig split normalt är gynnsamt för en aktie. Samtidigt borde fallhöjden vara begränsad då börsvärdet inte är speciellt ansträngt och att det finns potential i SonyEricsson.

Oljan ligger kring 105+ USD/fat. För ett litet oljebolag som PA Resources som kanske pumpar upp 12000 fat om dagen och som i februari hade ett snitt försäljningspris om 95 USD/fat innebär detta att deras vinst nu ligger cirka 720 000 kr högre per dag. Eller annorlunda uttryckt: En ökad årsvinst om cirka en kvarts miljard kronor! Nu äter visserligen den lägre dollarkursen upp en del av ökningen men det kommer ändå att påverka resultatet mycket positivt. Under förutsättning att oljepriset kommer att ligga kvar på nuvarande nivån vilket jag tror att den kommer att göra. Oljebolag med oljetillgångar kommer nog att kunna uppvisa ökade marginaler under 2008. Lukas Lundin köpte den 10 mars 100 000 aktier i Lundin Petroleum, det är nog ingen dum idé att ta rygg på honom.

måndag 10 mars 2008

Dags att bita i det sura äpplet!Många förväntar sig att den amerikanska riksbanken skall sänka räntan ytterligare. Kanske gör man det. Eller kanske inte. Jag tror helt enkelt att för många amerikaner har stora bolån och ovanpå det alltför stora kreditkortsskulder. USA har under en längre tid haft negativ sparkvot. Det är ok under en kortare tid men över tiden fungerar det inte att köpa på krita. Ungefär som ett företag, man kan låna och investera och ha negativt resultat i en kortare tid men förr eller senare vill man att investeringen skall bära frukt annars går det som bekant illa. Om man som privatperson investerar i en värmepump, nya energieffektiva fönster eller i ett större boende är det ganska naturligt med att man ökar skuldsättningen och det finns solida skäl bakom. Men när mer eller mindre vardaglig konsumption måste lånefinansieras är det illa ställt. Har man inte råd till den nya platta TVn bör man kanske avstå från att köpa den. Kanske är det till och med så att man uppskattar sina saker mera om man har köpt dem med ”egna” pengar?

I dagsläget börjar nog alltfler i USA att inse att det inte är fel med lite buffert. Ett ökat sparande slår förstås ganska hårt mot USAs konsumtionsberoende ekonomi. Jag tror inte att lägre räntor kommer att ge några störra positiva effekter, operation skuldminskning hos allmänheten har helt enkelt börjat och att försöka ”locka” folket att shoppa mera känns nästan kriminellt.

Samtidigt läser jag att inflationen i Norge stiger till 3,7% på årsbasis och att styrräntan förmodligen kommer att öka. Intressant då både länderna har stigande inflation. USA prioriterar alltså att försöka hålla konsumenterna på gott humör men det kan bli svårt. Många har nog insett att det är dags att bita i det sura äpplet och beta av lite skulder och lite lägre räntor kommer nog inte ändra den inställningen. Med andra ord kommer avmattningen att fortsätta ”over there” och ”over there” är nästan här.

torsdag 6 mars 2008

OljekommentarerNu har oljepriset varit kring 100 dollar strecket ett litet tag och den senaste tiden strax över.

Kommer priserna att falla snart eller stannar de kvar på 100 nivån eller kommer de att fortsätta uppåt?

Världen konsumerar i runda slängar 82 miljoner fat olja varje dag. Det är svårt att förstå den enorma mängd olja som pumpas upp varje dag för att vi skall klara av vår vardag med allt från transporter, gödningsmedel, tillverkning av plastmaterial, uppvärmning, produktion av elektricitet mm. Skulle vi exemplevis byta ut all energi från oljan till kärnkraft läste jag att vi skulle behöva idriftsätta ett nytt kärnkraftverk varje vecka. Fram till år 2050! Redan idag har vi en en ansträngd uran situation pga att de nedmonterade kärnvapenbestyckade missiler som kunnats användas som kärnbränsle börjar ta slut, fler kärnkraftverk byggs samt stora produktionsbortfall på sina håll.

Det är allmänt känt att USA är den enskilt största förbrukaren av olja, man slukar ca 20 miljoner fat/dag. Kina är nummer 2 med 6,5 miljoner fat/dag. Att vara den största förbrukaren innebär inte att man konsumerar mest olja per person. Massmedia har en förmåga att missa viktiga jämförelsetal. Singapore till exempel förbrukar drygt dubbelt så mycket olja som USA per person.

Bilarna används även om ekonomin försämras så oljebehovet kommer nog i västvärlden att ligga kvar på nuvarande nivå. Kanske kan det krypa nedåt om hybridbilar blir vanliga, dieselbilarna vinner terräng i bla USA och mera etanol används som bränsletillsats.

Toyota meddelar att deras försäljning minskar i väst. Det betyder nog inte att antaler bilar i väst minskar ute på vägarna utan snarare på att bilparkerna åldras när det bärjar kärva i ekonomin och bilbytena blir lite mindre frekventa. Samtidigt säger Toyota att man ökar årsproduktionen med ca 500 000 bilar (ungefär Volvos årsproduktioen) till 9,95 miljoner bilar per år. Ökningen drivs på av Asien. Försäljningen i Kina ökar tex med hela 40% och väger alltså men än väl upp minskningen i väst. Denna enorma försäljningsökning gör att bilparkerna i Asien växer kraftigt och slukar allmer bensin. Utvecklingsländerna kommer inom en 10-årsperiod att konsumera mera olja än industriländerna. När detta sker beräknas oljebehovet att ha ökats från dagens 82m fat/dag till drygt 100m fat/dag. Det säger kanske inte så mycket men lite förenklat uttryckt behöver vi tillföra oljeproduktion som motsvarar hela Saudiarabiens och Rysslands produktion. Och samtidigt pumpa upp samma mängd som idag där stora fält sakta men säkert tappar produktion.

Njut av dagens låga oljapris! Det är svårt att se något inom den närmsta 10 årsperioden som kan hindra oljan att krypa uppåt. Att rampa upp oljeproduktionen med 25% under nästa 10 årsperiod blir nog svårt och vissa peakoljeanhängare tror att vi redan idag har nått produktionstaket eller att vi är mycket nära. Det ligger nog mycket i det och många oljeländer har nog egentligen inget incitament för att snabbt öka produktionen för att sänka priserna.

De bolag som har olja i marken sitter helt enkelt på guld. Svart guld. Många oljeaktier kommer nog att se ut mycket billiga efter deras kv1 rapporter. De är billiga redan idag. Jag har aktier i ett av oljebolagen, PA Resources (PAR), som producerar olja i Tunisien och numera också i Norge och som ser mycket köpvärd ut. Om produktionen fortsätter öka enligt plan och oljan stannar kring hundringen ser det väldigt intressant ut. Jag kommer att köpa till lite PAR eftersom mina PAR aktier har gått ner lite efter mitt köp i höstas.

måndag 3 mars 2008

Investor säljer ScaniaInvestor säljer nu sina röststarka aktier i Scania till tyska VW. Tråkigt tycker jag! Jag hade hellre sett Scania som ett oberoende företag men nu blir man ett dotterbolag till VW istället. Nu var VW redan tidigare storägare i Scania men man tar ytterligare grepp om företaget (68% av rösterna). Tack vare ett undantag behöver VW inte ge alla aktieägare samma erbjudande. Nu är det bara en tidsfråga innan Scania och MAN kommer att slås ihop. VW är även storägare i MAN (ca 30%). Förhoppningsvis blir det Scania som köper upp MAN och inte tvärtom. MAN är förvisso mycket större än Scania men Scania är juvelen inom lastbilstillverkarna och en lysande stjärna även inom verkstadsindustrin. Min förhoppning är att Scania tar kommandot och att Leif Östling blir kvar i ”SCANIAMAN” tills han blir åtminstone 70 år…

söndag 2 mars 2008

Black Earth FarmingDe flesta råvaror har stigit kraftigt de sista 5 åren och det gäller även spannmål och inte minst vete.

Företaget Black Earth Farming (BEF) som startades av familjen Lundin och familjen Stenbäck börsintroducerades kring årsskiftet och har därefter ökat med hela 50%. Bolagets affärside är att köpa billig bördig ’black earth’ åkermark i sydvästra Ryssland och odla spannmål med västerländsk teknik och förhoppningsvis uppnå samma skördenivåer som i väst. En del i affärsidén är att man räknar med att värdet på åkermarken kommer att öka kraftigt i värde.

Värdet på BEF är idag cirka 8,9 miljarder kronor så det är inget ”hobby farming” företag vi pratar om utan ett enormt stort jordbruksföretag med cirka 280 000 hektar åkermark.

Under 2007 odlade man vete på cirka 50 000 hektar (ha) och detta inbringade cirka 20 miljoner USD.
Om man antar att hela arealen skulle vara odlad och att intäkten per hektar skulle vara densamma skulle försäljningen öka till 112 miljoner USD. Man kan nog anta att förra årets skörd inte är på västerländsk nivå, dit tar det nog ett antal år. Ett bättre sätt att bedöma BEF potential är att titta hur avkastningen ser ut i väst.

Snitt yielden i USA är cirka 2460 kg vete per hektar. Priset var förra veckan knappt 20 USD/bushel. En bushel (35,24 liter) vete väger 60 pounds. 60 pounds motsvarar 27,2 kg. Omräknat ger detta en teoretisk intäkt på 11 214 kr hektar (1 USD = 6,2). Priset per bushel var ca 4 USD/Bushel för 5 år sedan. Med dagens vetepris bör det ge höga marginaler.Om hela arealen på 280 000 hektar skulle odlas med vete och vi antar att vinsten per bushel skulle vara 5 USD (25%) skulle det ge en vinst på 785 miljoner kronor. Detta bygger på att hela arealen brukas effektivt och att Ryssland tillåter veteexport till marknadspris. Det första kan nog uppnås först om 5-10 år. Det andra är en mycket osäker faktor. Priset på vete kan fortsätta uppåt men också falla tillbaka eftersom de höga priserna kommer locka allt flera att odla vete. En vinst om 785 miljoner skulle ge ett P/E tal på 11,3 men det är nog tveksamt om man kan ha dessa marginaler.

BEF koncept är dock mycket intressant och jordbruksprodukter har nog en bra framtid med tanke på global befolkningstillväxt och ökad levnadsstandard som ökar efterfrågan på proteinbaserad mat som kyckling, biff- och griskött som ofta matas med vete, majs mm. Samtidigt ökar efterfrågan på andra odlade produkter som majs och socker bla beroende på att de är råmaterial i tillverkning för etanol som utnyttjas i allt högre grad som alternativ drivmedel. Det blir med andra ord ökad konkurrens om bra åkermark i framtiden.

BEF värdering känns dock som mycket högt och jag tror att den stösta potentialen ligger i att åkermarken stiger kraftigt i värde. Odlingen och förbättringen av åkermarken skall kanske ses som ett sätt att ha ett cashflow till investeringar av maskiner och mera mark samt att marken uppvärderas i takt med att yielden förbättras.

Rapporten från BEF saknar viktig information. Exemplelvis yielden per hektar och snitt försäljningspriset samt vilka regler och restriktioner som gäller vid export av vete och andra spannmål från Ryssland. Detta är viktigt både från omsättnings- och vinstperspektiv. Även utvecklingen av markvärdet att bestäms i hög grad av detta. Att köpa aktier i BEF som idag värderas ungefär som SAS är nog förknippat med en hel del risker och utan tvekan är det en högrisk- eller kryddaktie.

Ett lågriskalternativ till BEF kan vara att köpa aktier i danska sockerbolaget Danisco som har nästan en monopolställning på socker i Norden och som verkar rikta in sig på att få samma starka ställning i Baltikum. Förutom socker har man även stor produktion av närliggande produkter.

Danisco är värderad till ca 17 miljarder danska kronor. Man har en försäljning kring 20 miljarder DKK och en vinst efter skatt om ca 1 MDKK. Nackdelen är att den europeiska sockermarknaden är kraftigt reglererad och att man får endast får producera inom sin kvot.

Raka rör i FinlandWärtsilä ändrar aktiestrukturen och kommer i fortsättningen att endast ha en typ av aktie. Äger man 9 stycken A aktier kommer man totalt att ha 10 stycken aktier i bolaget. En aktie = en röst. Rakt, enkelt och rättvist! Den som satsar kapital får rästrätt i förhållande till satsat kapital. Precis som det skall vara. Dags att Wallenbergarna och övriga att ta efter! Jag tror att ett mera rättvist direktförhållande mellan aktier och rösträtt ger bättre ledning av företaget. Samt att det också lockar internationella investare. Ett exempel var när Ericsson behövde en kapitalinjektion om 30 miljarder och om jag minns rätt behövde Investor bara hosta upp ca 1 miljard när de samtidigt sitter på kanske 20% av rösterna. Hade de behövt betala 6 miljarder hade de nog tagit ägarskapet mera allvarligt. Det är lättare att spendera andras pengar än sina egna!

Wärtsilä röststarka aktie gick upp 11,86% efter beskedet.
Fiskars röststarka K aktie gick upp 7%. Efter förändringen av de olika aktieslagen kommer Fiskars att äga 17% av Wärtsilä.