fredag 30 maj 2008

Mer om inflation

Det amerikanska jätteföretaget Dow Chemical som tillverkar kemikalier och plaster har meddelat att de kommer att öka sina försäljningspriser med upp till 20% med omedelbar verkan. Andra storföretag som verkar inom samma bransch väntas följas efter.

Dow’s kostnad för energi och olja som de använder i sin produktion har ökats från 8 miljarder USD till 32 miljarder USD från 2002 till 2008.

När stål, energi, plast, kemikalier etc kraftigt går upp kommer det förr eller senare att slå mot högre konsumentpriser på bilar, vitvaror och så vidare. Det kommer att driva upp inflationen mot allt högre höjder. Det riskerar också att urholka företagens vinster som knappast kan skicka hela kostnadsökningen framåt utan de måste troligen “offra“ en del av sina vinster och minska sina marginaler.

Ovan kommer att sätta en enorm press på företagen som tvingas se över sin kostnadsstruktur och kanske flytta mer produktion till lågkostnadsländer.

tisdag 27 maj 2008

Supply and DemandJag läste precis på DI.se att antalet objekt på hemnet är rekordstort, drygt 40 000 objekt. Om oljepriset stiger pga av att utbudsidan har problem att möta efterfrågan borde det rimligen innebära att bostadspriserna sjunker när utbudet ökar. Om räntan sedan höjs ytterligare kommer nog priserna att gå samma väg som i USA, Spanien, Norge, Danmark & England. Nedåt med andra ord. Risken är att hushållen pga detta dels kommer att behöva avsätta mera pengar till ränta och amorteringar på sina bostäder, dels att de känner sig mindra välbeställda och därmed drar ner på sin konsumtion. Bäddat för lågkonjunktur kanske?

måndag 26 maj 2008

Högre inflation runt hörnet?Att priset på olja, kol, stål, uran, energi, koppar, skog, båttransporter, vete, ris, majs mm det senaste åren gått kraftigt uppåt, i flera fall 100% eller mera, har nog inte ungått någon. Förr eller senare kommer det att påverka det mesta i samhället. Olja används förutom som råvara till bensin/diesel också som råvara till plast, kemikalier samt till konstgödsel, stål behövs till allt möjligt, energi behövs i de flesta hem och fabriker osv. Allt fler företag har ett behov av att vidarebefordra de höjda kostnader som man nu i allt högre grad blir utsatt för. Amerkanska Kimberly-Clark informerade nyligen att man kommer att öka sina priser i USA med 6-8% pga höjda råvaru- och energikostnader. Denna process har knappt börjat och riskerar att trycka upp inflationstakten ytterligare framöver. Om inflationen som idag ligger kring 3,6% fortsätter uppåt till 4% eller till och med 5% vilket inte är helt omöjligt kommer nog Riksbanken att tvingas till fler räntehöjningar.

Möjligen kan en kommande (global) lågkonjunktur minska behovet av råvaror och därmed sänka priserna på råvaror och hålla inflationen i schack vilket inte är någon roligt väg att gå. En annan väg är att vi får se en ny våg av flytt av tillverkning och service från högkostnadsländer till lågkostnadsländer och på så sätt hålla kostnaderna under kontroll. Volvo lastbilar berättade tidigare om att ”strippa” en Volvolastbil och tillverka en enkel baslastbil avsett för den kinesiska marknaden och sälja den för halva EU priset på dem kinesiska marknaden. Hur lång tid tar det innan exemplevis Kina eller Indien tillverkar svenska lastbilar för export till Europa?

Min gissning är att vi kommer att se en ytterligare ökning av inflationen och att Riksbanken svarar med att höja styrräntan.

fredag 23 maj 2008

Oljepris om 130 USD/fatPA Resources ligger idag kring 73 kronor. Fortfarande alldeles för billigt i mitt tycke. Trots att kursen har gått upp med 70% i år. Marknadsvärdet ligger på ca 10,5 miljarder kronor. Årets vinst kan mycket väl hamna kring 1,5 miljarder kronor. Oljebolagen har idag fantastiska marginaler. Dels ökar deras marginaler i takt med att oljepriset stiger dels stiger värdet på deras tillgångar under marken.

Oljepriset har rusat uppåt snabbare än jag trodde i höstas. Hur mycket är bubbla och hur mycket är bristande utbud? Men kanske ännu viktigare, kan oljepriset stiga ytterligare till exempelvis 150 USD eller 200 USD inom närmsta åren?

Världens bilpark ökar stadigt, drivet av utvecklingsländerna som Kina, Indien etc. Samtidigt som västvärlden tuffar på i stadig takt vilket gör att totala oljeförbrukningen ökar år efter år. Dagens behov ligger kring 85 miljoner fat/dag. Experter bedömer att förbrukningen kommer att öka till 116 miljoner fat år 2030. Dvs en ökning om cirka 30 miljoner fat/dag. Som jämförelse förbrukar USA idag cirka 20 miljoner fat olja per dag. Tillväxten i utvecklingsländerna sätter alltså en enorm press på oljeproduktionen.

Samtidigt är det allt svårare att hålla uppe oljeproduktionen vid dagens nivåer. Att till och med öka produktionen är enormt svårt och kostsamt. Framtidens oljepris beror på hur snabbt oljebehovet ökar samt hur snabbt oljeproduktionen kan öka samt hur snabbt vi lyckas ställa om bilparken från bensin/diesel till eldrift, bränsleceller och till betydligt mer bränsleeffektiva bilar.

Organisationen International Energy Agency, IEA, (baserad i Paris) håller på med studie av dagens 400 största oljekällor – hur står det till med dessa och klarar de av fortsätta producera i dagens volymer eller tappar de sakta med säkert fart? Dessa 400 källor står för 2/3 av hela jordens oljeproduktion. Studien kommer att bli klar i november. En mycket viktig rapport med andra ord och enligt Wall Street Journal är det redan nu klart att det ser ut att vara betydligt tightare än vad många experter trott på tillgångssidan. Många oljeländer där staten är huvudaktör har ofta olja som sin största enskilda intäkt och oljeproduktionen sker inte effektivt och marknadsmässigt. Pengar som i ett normalt företag skulle användas till framtida produktionsinvesteringar försvinner istället i det statliga maskineriet. Man ligger helt enkelt efter med att investera i nya och befintliga källor.

Världens största producerande oljakälla är det enorma Ghawar fälter i Saudi Arabien som producerar kring 5 miljoner fat om dagen. Denna siffra kommer sakta men säkert att minska och man tvingas pumpa in alltmer vatten för att hålla uppe produktionen. Man har nu gjort enorma investeringar i Khurais fältet som beräknas vara ett av världens dyraste industriprojekt och som man hoppades skulle kunna bli ett nytt Ghawar fält men som ser ut att vara mycket mindre. 2009 hoppas man dock kunna producera cirka 1,2 miljoner fat om dagen men man har fortfarande stora problem att lösa. Medans många oljakällor har ett naturligt självtryck under den första produktionsperioden så kommer man att behöva injicera enorma mängder vatten (dubbla mängden olja som pumpas upp) via ett enormt avancerat vatteninjiceringssystem i Khurais fältet för att kunna ”trycka” ut oljan redan från dag 1 vilket inte är ett bra tecken.

Vissa bedömare anser att vi har passerat peak oil, dvs den punkt då oljeproduktionen kommer att sakta vända nedåt. Skulle detta stämma kan nog oljan utan tvekan att nå 200 USD/fat inom en 2-3 års period. Börjar stora fält som Ghawar i Saudi Arabien eller Cantarell i Mexico (1,7 milj fat/dag) att sina snabbare än beräknat kan priset fortsätta uppåt. Priset på råolja är ju dessutom inte så högt ännu, det är ju olika skatter som utgör merparten av bensinpriset idag i Europa. Jag tror peak oil ligger en bit framför oss men det beror helt hur mycket oljebolagen och oljestaterna investerar i produktionshöjande åtgärder. Oljebolagen gråter ju inte direkt när priset går upp så intresset att pumpa upp enorma mängder olja för att snabbt få ner priset till låt säga 50 dollar per fat är nog litet. Om oljeländerna som har stater som kontrollerar oljeproduktionen skulle släppa in utländska oljebolag i högre utsträckning skulle nog produktionen kunna höjas men i dagsläget är det ytterst tveksamt om produktionsökningarna kommer att kunna matcha efterfrågeökningen. Oljepriset kommer att fortsätta gå upp är min övertygelse även om det säkert kan bli några rekyler på vägen.

Lite aktier i PA Resources, Lundin Petrolium och liknande kan nog bli en intressant resa framöver. Även oljeservice bolag som Halliburton och Schlumberger har nog en ljus framtid.

måndag 19 maj 2008

Laos och TigoDå måndagen är en helgdag i Malaysia så har vi passat på att ta en långhelg i Laos huvudstad, Vientiane. En trevlig stad som är ganska outvecklad än så länge även med asiatiska mätt mått. Exemplevis finns inte McDonads, KFC, Starbucks och de andra kedjorna på plats vilket ger mängder med entreprenörer en chans att ha sin lilla resturang eller kafé vilket är bra för mångfalden och mycket trevligt för deras kunder.

Trots att Laos är ett mycket fattigt land ser man tydligt att en egen mobiltelefon är högt prioriterat, man ser unga människor överallt ringa och framförallt skicka sms till varandra vilket är billigare. Något man också ser överallt är Tigos blå logotyp så det varumärket verkar vara väl förankrat i Laos. Tigos är Millicoms telefonvarumärke som nu används på 14 av sina 16 marknader/länder. Millicom verkar i Asien, Afrika, Sydamerika och Centralamerika och växer så det knakar. Man är ett riktigt tillväxtföretag med 100% av sina affärer i tillväxtländer. Lite aktier i Millicom kan därför ses som en spännande investering i tillväxtmarknader med relativt låg risk och är ett bra alternativ eller komplettering till olika BRIC fonder.

En kommande industrigren i Laos är gruvnäring och inte minst de australienska gruvföretagen verkar hålla sig väl framme. Gruvor får man nog anse vara Australiens paradgren. Andra företag som gynnas av större gruvaktivitet i Laos är våra svenska företag Sandvik och Atlas Copco. Vi passerade ett litet kontor med en Sandvik skylt vilket är trevligt att se för en aktieägare.

Vi fick reda på att den Svenska Ambassaden stänger ambsassaden i juli. För mig låter det som ett mycket dumt beslut eftersom Laos har en spännande framtid och man har även servat de andra skandinaviska länderna. Det är mycket märkligt att de skandinaviska länderna inte kan ha en gemensam ambasssad i Laos. Inte minst svenska företag och deras utlandsanställda behöver den supporten. Nu kommer svenskarna (och övriga skandinavier) att få sköta sina ambassadärenden via den tyska ambassaden. Skärpning UD! Vi noterade samtidigt att Australien bygger en ny stor och fin ambassad. Vissa mobiliserar alltså för framtiden medans andra de-mobiliserar.

torsdag 15 maj 2008

Filippinerna och energi

r

Jag är för tillfället på tjänsteresa i Manila i Filippinerna. Igår var det strejk i huvudstaden på grund av de höga bensinpriserna. En liter besin kostar cirka 1,2 USD. Och då skall man ta i beaktning att en tredjedel av befolkningen i Filippinerna lever på mindre än 2 USD per dag. Deras BNP per capita är kanske en tiondel av den svenska. 1.2 USD per liter är med andra ord väldigt mycket i Filippinerna. Trafiken är enormt tät i staden och jag undrar ibland hur världen skall klara sig om vi får en riktig bensinbrist i världen eller en stor obalans mellan utbud och efterfrågan. Folket kommer inte att acceptera att levnadsstandarden minskar. Oljan kommer inte att ta slut de närmsta åren. I själva verket finns det mycket olja kvar men den blir allt svårare och dyrare att hitta och exploatera och peak-anhängarna tror att vi redan har passerat produktionstoppen. Samtidigt som energibehovet till bla bilar fortsätter att öka drivet av utvecklingsländerna. Vad skall ersätta oljan i våra bilar, bensin är ju energi som är effektivt och kompakt packat. Vare sig elbilar eller bränslecellsbilar ligger ju om hörnet om vi skall prata om massproduktion av bilar. Vilka alternativ finns? Små dieseldrivna bilar kan vara ett sätt att minska förbrukningen inte minst i USA. Samtidigt kan en sådan åtgärd i bästa fall hålla nera dagskonsumtionen på cirka 85 miljoner fat olja. Risken är också stor att dagens höga bensinpris (och matpriser) kommer att minska på utvecklingen i utvecklingsländerna.

En annatt hett ämne i Filippinerna är de ökande matpriserna. Filippinerna importar bla ris från USA och känner av de allt högre matpriserna som på många andra platser. Prisökningen av ris beror nog delvis på att många i bla USA och Japan har bunkrat enorma mängder ris för att ha ris för många månader framåt om en rejäl kris uppstår. Det driver ytterligare upp behovet och därmed priset och det drabbar befolkningen i fattiga länder allra värst.

Jag tror att oljepriserna kommer att förbli höga. Vacklande produktion i Ryssland, Mexico, Venezuela och troligen Saudi Arabien kommer att göra det extremt svårt att hålla jämn takt med efterfrågan. Vi måste helt enkelt skynda på med att hitta realistiska alternativ. Oavsett alternativ kommer nog el att finnas med i bilden och en investering i elbolag, gärna med vattenkraft produktion är nog inte långsiktigt fel. Finska Fortum och norska Hafslund är intressanta alternativ. Via Hafslund blir man även indirekt delägare av solpanelstillverkaren REC. Eldrivna bilar kräver förutom el även effektiva batterier. Batterimetaller kan bli en enormt stor marknad om elbilen slår igenom så bly eller Litium kanske kommer starkt. Elen kommer nog främst att produceras med vattenkraft, kärnkraft, kol, gas. Och förhoppningsvis en stigande andel el från vindkraft och solceller. Om bilparkerna skall matas med el måste elproduktionen skalas upp och det kommer nog att driva upp priset på kol och uran ytterligare och förmodligen ge företag som Vestas och Gamesa ännu mera vind i seglen. Även ABB får nog sin besärda del av kakan. Tillverkare av riktigt rent silicon har nog ocksa en bra framtid. Riktigt långsiktigt är det nog bränsleceller som gäller om man kan producera solcellsel billigt och konvertera elenergin till vätgas som sedan används av bränslecellsbilar. Norra Afrika kan täcka stora områden med solpaneler och exportera vätgas till Europa istället för olja. Kanske är högvärderade Morphic trots allt framtidsbolaget att satsa på? Nu har man även avslöjat vilka företag som testar deras bränslecellsprodukter, mest japanska och kinesiska bolag som exempelvis Toyota och Dongfeng. Energi är högintressant redan idag och kommer att bli ännu intressantare i framtiden.

Clas Ohlson fortsätter sin tillväxtresaClas Ohlson (CO) eller gubbdagis som vissa kallar deras butiker, ökade försäljningen med 15% i april. Ökningen drivs av öppnadet av nya butiker och antaler butiker i Norden fortsätter att öka i bra takt i ytterligare ett par år. CO konceptet verkar fungera ypperligt i Norden med stor andel hemmafixare. Spännande och inte minst viktigt för den mera långsiktiga tillväxten blir deras Englandslansering som planeras om cirka ett år. Lyckas den är tillväxtpotentialen enormt stor utanför Norden. Misslyckas det kommer tillväxten att klinga av om man inte satsar på andra marknader som Danmark, Baltikum, Polen…

Jag tror att om konceptet är framgångsrikt i Norden så är chanserna goda att det går bra i England också.

Lite av hemmafixarnas Ikea eller H&M. CO värderas numera ganska konservativt så marknaden har nog redan räknat in en flopp på Englandsmarknaden. Själv tror jag på en flipp. Vi får se om några år hur det går…

måndag 12 maj 2008Naturkompaniet som ägs av Fenix Outdoor meddelar via en pressrelease att aprilförsäljningen ökade med hela 25%. Inte illa och aktien har stigit med 6,7% till 80 kr. Fenix Outdoor som bla äger Fjällräven, Hanwag och Primus är idag värderad till cirka 1 miljard kronor. Fina varumärken som har stor potential. Jag köpte mina första Fjällräven aktien då bolaget var värderad till ca 300 miljoner och utvecklingen har varit bra. Fortfarande finns mycket att göra på produkt- och försäljningssidan men utan tvekan finns potentialen där. Aktien värderas idag till cirka P/E 12 vilket inte är speciellt högt.

onsdag 7 maj 2008

Mount KinabaluJag har haft några dagar ledigt från jobbet. Tillsammans med två andra svenskar som också bor i Kuala Lumpur åkte vi i söndags till Kota Kinabalu som ligger i Sabah som är en delstat i Malaysia på Borneosidan. På agendan: Bestiga sydostasiens högsta berg som heter Mount Kinabalu.

Vi började klättringen dag 1 i tropisk regnskog och värme klockan 08. Tidig eftermiddag kom vi fram till Labun Rata Resthouse vid cirka 3200m och temperaturen var då 11 grader Celcius. Klättringen från Laban Rata till toppen startade kl 02:30 på morgon dag 2, pannlampa behövdes eftersom det var mörkt och inget månsken lyste upp. Det var med andra ord ett riktigt pojkäventyr! Klockan 6 på morgonen nådde vi toppen (Low’s Peak) precis lagom för att se soluppgången. Temperaturen var vid toppen cirka 4 grader Celcius och de blåste friskt. Low’s Peak är 4095,2 meter högt och det var en mycket mäktigt att stå på toppen och se dessa vackra omgivande lägre toppar bestående av massiv granit. Därefter var det dags för en jobbig klättring nedåt från toppen till ”botten” med ett litet avbrott för en frukost på Laban Rata. En häftig naturupplevelse!

Som aktieägare i Fenix Outdoor noterade jag med glädje att ett flertal personer använde sig av fjällrävens byxor (Fjällräven ingår i Fenix Outdoor koncernen). De flesta personerna var från Skandinavien, Holland och Tyskland som är Fjällrävens huvudmarknader. Jag såg inga asiater med Fjällrävens byxor så potentialen är stor i Asien som får en allt större andel befolkning med pengar, tid och intresse för friluftsliv. Fjällräven finns i Japan men i övriga asien är det nog dags att öppna butiker med start i mer utvecklade marknander som Singapore och Malaysia.

Kan också konstatera att oljepriset nu ligger runt 120 USD/fat. Oljebolag inom uppstream och med bevisade oljefyndigheter i marken kommer troligen att ha en gyllene framtid. Med en allt högre oljekonsumtion som drivs av stigande bilförsäljning i utvecklingsländerna plus att man redan har svårt att klara av nuvarande globala produktionsvolymer gör att priset knappast kommer att gå ner mer än tillfälliga dippar. Oljebolaget PA Resources (PAR) pumpar idag upp cirka 13 000 fat om dagen. Snittpriset under kvartal 1 var kring 96 USD/fat. Om snittet skulle öka till 120 USD/fat innebär det en intäktsökning med hela 24 USD/fat eller kring 25%. Eller ytterligare ca 1,9 miljoner kronor om dagen i intäkter varav merparten kommer att kunna leda till ökade vinster. Andra oljebolag som Lundin Petrolium och andra upstreambolag har också mycket bra marknadsförutsättningar. En del av mina utdelningspengar gick förra veckan till ytterligare köp i PAR.

torsdag 1 maj 2008

FED sänker igen!


FED sänkte räntan ytterligare med 25 punkter som då landar på 2%. Jag tror att det är ett stort misstag, varför vill man elda på människor att spendera mera när de i själva verket behöver minska konsumtionen och minska på sina skulder? Inflationen är hög och man borde koncentrera sig på den. Och då borde man snarare höjt räntan.