måndag 30 mars 2009

Mörkare tider runt hörnet


Det blir allmer tydligt att denna lågkonjunktur kommer att bli mycket tuff. Håll i hatten, använd flytväst och behåll ditt jobb!

Varslen börjar nu på allvar omvandlas till arbetslöshet. Mest har nog folk blivit varslade inom verkstad och bygg och då kanske allra mest inom produktion. Samtidigt som risken nu är mycket stor att nästa stora våg av uppsägningar kommer att drabba kontorspersonal. England har nu 2 miljoner utan arbete. Detta motsvarar 6,5% arbetslöshet. Vissa tror att den klättrar upp till 3 miljoner inom 1 år. Även i Sverige ökar arbetslösheten snabbt. Detta kommer att innebära mindre skatteintäkter och ökade kostnader för staten. Sveriges fina överskott byts snabbt mot ett stort underskott,

Ett annat tecken på tuffare tider är att sparkvotena har ökat. USA har på kort tid gått från 3 till drygt 5% sparkvot. I Sverige ökar den också och jag har läst siffran 7% någonstans. Fler och fler inser att det är bra att ha en buffert. Att människor väljer att minska på sina skulder är förstås positivt även om det också kommer att förvärra lågkonjunkturen ytterligare.

Jag följer börsen men är ganska passiv för tillfället och har varit det en längre tid. Min filosofi är att köpa aktier regelbundet och årets utdelning kommer att återinvesteras till 100% men inte nödvändigtvis i samma bolag. Kanske blir det ännu bättre köptillfällen efter kvartal 2 och kvartal 3 rapporterna presenterats? Risken är att många storbolag kommer att repportera förluster för 2009 och det kan bli än värre 2010. Om arbetslösheten blir riktigt hög kommer staten att tvinga skära ned på a-kassa nivåer mm och folk kommer att behöva leva med mycket mindre pengar. En rejäl buffert är nog bra att ha. Och så lite skulder som möjligt. Och kanske en “Victory Garden“ som familjen Obama men komplettera gärna med rödbetor.

Dock så vet vi att efter lågkonjunktur kommer högkonjunktur. Den stora frågan är om konjunkturen bottnar runt 2010 eller om det blir en utdragen historia. Jag är ganska pessimistisk pga en hög belåningsgrad i stora delar av västvärlden.

All är inte becksvart, nu känns det att våren är på väg och vi går iallafall vädermässigt mot allt ljusare tider. Det faktum kan inte ens en sur börs rå på!

söndag 8 mars 2009

Back to basic eller kejsarens nya kläder

Det har varit en enorm fokusering på cleantech företag de sista åren. Detta oavsett om tekniken ifråga har riktig potential eller inte. Allt med anknytning till cleantech har lyfts upp och optimism har varit enormt stor. Lite IT hysteri över det hela helt enkelt. Eller som spekulationen i tulipan lökar i Holland en gång i tiden. Solcellsindustrin är ett exempel. Företag som haft orimligt hög värdering är exemplevis REC och Morphic (bränsleceller och vindkraft).

I IT fallet överlevde många företag IT kraschen och går riktigt bra idag. Ett svenskt exempel är Ericsson som var värderad till hisnande 1200 miljarder vid toppen. Idag är värdering mer rimliga 240 miljarder men vid botten var nog värdering kanske kring 100 miljarder så fallet var mycket kraftigt (90+%) . Det viktiga är dock att Ericsson idag är ett starkt bolag som går bra. Flertalet av deras kunder går också riktigt bra.

Solcellsindustrin har levererat enorma volymer solcellpaneler till Tyskland, Spanien och Japan. Tre länder där respektive stat subventionerar användningen av solceller. I Spanien har man fram till hösten 2008 kunnat bygga solcellsparker med garanti att sälja den producerande elektriciteten långt över marknadspris i 25 år. Resultatet är att en stor del av världens största solcellsprojekt har skett i Spanien och detta har nu helt avstannats. Samtidigt har solcellstillverkarna byggt ut produktionskapacitenen av solceller. REC enorma solcellsfabrik i Singapore byggs för fullt osv. Jag hoppas verkligen solceller tillhör framtiden eftersom vi måsta ersätta de fossila bränslena med något annat för att inte våra samhällen totalt skall klappa ihop. Dock har dagens solceller mycket låg verkningsgrad, är fortfarande allt för dyra samt fungerar endast i dagsljus. Risken är dock stor att solcellstillverkarna snart sitter med enormt stora produktionskapaciteter men med alldeles för få kunder då statliga subventioner försvinner.

Det har också varit en enorm hysteri kring etanol som fordonsbränsle. I Sverige säljs etanol som E85 vilket innebär att man använder 85% etanol och 15% bensin. Vintertid minskar man andelen etanol till 75% för att bilarna skall fungera bättre (dock utan att tillfälligt ändra namnet till E75). Har man köpt en etanolbil har man fått en en miljöbilspremie av staten. Detta trots att etanoltillverkningen konkurrerar med exemplevis matproduktionen som gör att mexikanarna sett stora prisökningar av majs eftersom exportlandet USA storsatsat på etanolproduktion med majs som råvara. I Sverige sker etanolproduktion bla av Sekab som använder skogsråvara för sin produktion och då konkurrerar den iallafall inte med matproduktionen. Dock kommer nog den mesta av Sveriges etanol från Brasilen där den tillverkas från sockerrör. Jag är dock mycket skeptiksk till användning av etanol som fordonsbränsle. Det är mycket tveksamt om det överhuvudtaget är bättre för miljön att använda etanol istället för bensin. Etanolbilarna i Sverige kan köras på E85 eller vanlig blyfri bensin. Etanolkonsumtionen har nu rasat kraftigt eftersom det är billigare att tanka bensin. Så mycket för miljöbilar. Snart tar nog taxibilarna bort sina miljödekaler och tanker 95 oktan. Eller så smygtankar de på nätterna för att förbättra ekonomin  Inte nog med att svenska staten slängt ut en massa pengar på att subventionerna etanolbilar som inte ens körs på etanol, det finns dessutom krav på att varje mackägare skall sälja “miljöbränsle“ på sin mack oavsett om det finne efterfrågan eller inte. Det är en stor investering för en liten mackföretagare och har resulterat att många glesbygdmackar stängts. Som om inte det är tillräckligt tufft att driva företag och leva i glesbygden. Långt uppe i Norrland finns det tydligen en mackägare som säljer ved i säckar som miljöbränsle. Ved kan användas som bränsle av landets all gengasbilsägare! Kanske staten snart subventionerar gengasbilar och taxibolagen byter ut sina dekaler till “gengastaxi“. A andra sidan behövs ingen dekal om man har ett stort gengasaggregat där bak…Jag är dock positiv till etanol som alternativbränsle att ha vid nationella kriser, krig osv. Ökad användning av etanol i främst USA har troligen hjälpt till att sänka världsmarknadspriset på bensin vilket hjälper upp deras handelsbalans. Det ironiska är att etanol som bränsle tappar ytterligare konkurrenskraft.

Vindkraft har förmodligen en mycket bättra chans att överleva då den är effektivare än solceller.

Jag tror att nästa generations miljöbilar kommer att vara elbilen. Frågan är dock om det blir rena batteribilar eller en batteribil a la Chevrelot Volt som gäller. En bil som enbart drivs av batterier fungerar kanske bra som pendlarbil. Volt bilen har även en förbränningsmotor som startar vid behov och laddar batterierna samt driver elmotorerna. I det första faller undrar man hur snabbt batterierna förlorar kapacitet och prestanda. De flesta verkar jobba med Lithiumjonbatterier. Att exemplevis byta ut ett batteripaket var 5:e år för 150 000 kr är ju inte så roligt. Att ta fram nya och bättre batterier är tydligen en tuff uppgift och tar många år. Ledtiden från prototyp till fullskaleproduktion tar cirka 20 år. Volts lösning verkar bättre men man missar samtidigt poängen med elbil eftersom man måste ha en förbränningsmotor med allt vad det innebär. Dock tror jag att elbilen är vägen framåt. Hybridbilar som Toyotas Prius tror jag dock inte mycket på, då kan man lika gärna köra en ännu snålare dieselbil som är ännu bättre för miljön.

Per-Olof Eriksson (fd Sandviks chef) har skrivit några uppfriskande artiklar om koldioxid debatten. En av artiklarna har rubriken “Varför skulle koldioxid vara farligt?“. Man kan inte idag påvisa att det finns det finns en länk mellan koldioxid och en eventuell temperaturhöjning på jorden. Man kan givetvis göra avancerade modeller där man antar vissa parametrar och hittar ett samband. Eller använda andra parametrar och hitta helt andra samband. Nu kan det ju faktiskt vara så att koldioxid har påverkan på klimatet som gör att det blir varmare men det är långt ifrån säkert. Dock lämnar massmedia inte mycket utrymme till dessa som försöker belysa frågan från andra perspektiv. Inga vuxna törs säga att kejsaren är naken. Exempelvis säger vissa att om man skulle rena koleldningen i Indien och Kina skulle det ha stor påverkan på temperaturen eftersom de smutsiga partiklarna som försvinner i luften vid dessa ineffektiva förbränningar har en temperaturhöjande effekt. En rening av dessa skulle få nästan omdelbar effekt plus förstås en positiv inverkan på luftkvaliteten. Andra säger att Metan är mycket värre än exemplevis koldioxid från ett växthuseffektperspektiv. Det finns också forskare som tror att uppvärmningen kommer från summan av de aktiviteter vi har på jorden. All energi som exemplevis förbrukas i bilar eller mopeder försvinner förr eller senare i värme och bidrar således till uppvärmningen. Samma sak med duschvattnet, kylskåpet mm. Även människor bidrar med uppvärmning, en människa avger ungefär 100 W energi. Om man tänker sig att jordens befolkning de sista 100 åren har ökat med 4 miljarder människor innebär det en värmeökning av ofattbara 3456 TWh. Det är mer än hela Europas elproduktion och motsvarar cirka 400 kärnkraftverk. Andra menar att Sverige snarare skulle behöva en högre koldioxidhalt eftersom det då skulle växa bättre. En högre växtaktivitet skulle dessutom förbruka mera CO2 i fotosyntesprocessen. Som sagt, enormt många variabler och P-O Erikssons artiklar är mycket bra då det kan bidra till att ge en mera objektiv syn på klimatfrågan. Det var ju trots allt inte så många år sedan forskarna varnade för en kommande istid…

Priset på kol och olja är idag allt för lågt för att motivera stora kommersiella investeringar i nya sätt ett producera/tillvara energi. Detta trots att världens oljekällor håller på att sina, för eller senare kommer det att bli brist på energi och det kan få förödande effekter på samhället med hungersnöd, kaos och krig som resultat. Politikerna måste ta fram en trovärdig långsiktig energipolitik för att förhindra detta och det är bråttom.