torsdag 24 juni 2010

Olja och annat

Det har varit mycket tunnt med inlägg på sistone. Det beror på olika faktorer. En är att jag har extremt mycket att göra på jobbet. En annan att jag tror på en dubbeldip inom närmsta tiden (2010-2011) och därför undviker börsen då jag tror på bättre köptillfällen framöver än för tillfället. Att amortera är kanske det bästa sparalternativet just nu för dem med lån? Dessutom är det sommartider och diverse olika uteaktiviteter lockar.

Ingen har väl kunnat undgå nyheterna om BPs problem i Mexikanska golfen. En jättekatastrof som mycket väl kan sänka BP såväl som Herr Svanberg. Vems felet är kan man diskutera i oändlighet, det är ganska komplicerat. Det är tydligen ett konsortium som äger exploateringsrättigheterna där BP är majoritetsägare och dessutom operatör. Medinvestarna (oljebolaget Anadarko från USA och MOEX Offshore/Mitsui från Japan) har en passiv roll men har förstås godkänt BPs oljeutvinningsplaner. BP har hyrt en oljerigg av Transocean (från Schweiz) och dessutom outsourcat delar av arbetet till ett stort oljeservicebolag (Halliburton från USA). En salig blandning av amerikanska, europeiska och japanska bolag i ett mycket komplicerat projekt. Och oljan fortsätter att läcka. Amerikanska staten har förstås gett klartecken till att man borrar på djupt vatten och har även en myndighet som skall se till att det görs på ett lämpligt sätt med metoder och processer som är lämpliga och säkra. Om mönstret från Mexikos stora oljeläckage som skedde för 30 år sedan kommer det endast gå att stoppa flödet när avlastningshålet kommer på plats. Och det kan tyvärr ta lång tid. Vissa säger 3 månader andra framemot jul. BPs aktier har sjunkit rejält och det kan vara ett klipp att köpa BP aktier just nu men också det värsta man kan göra, kommer företaget överhuvudtaget att överleva?

Det svenska oljebolaget PA Resources har bytt VD och strategi. Ny VD är Bo Askvik (fd CFO) . Den nya strategin är att öka oljeproduktionen och prospektering av befintliga tillgångar och minska fokus på förvärv av nya licenser. Man har även gjort en lyckad nyemission som jag tog del av. Oljepriset ligger och skvalpar kring 76 USD/fat. Jag tror på en kraftig prisökning de närnaste åren. Världens bilpark ökar och elefantfälten sinar sakta. Problemen i Mexikanska golfen visar att utvinning av olja på stora djup är mycket avancerat. Trots det finns planer på att borra på dubbelt så djupa ställen (3000 m) och dessa fält kommer inte att starta upp vid dagens ”låga” oljepriser. Kanske aldrig överhuvudtaget då riskerna och kostnaderna är så stora. Energifrågan kvarstår således, vad skall ersätta oljan? Tyskarnas projekt Desertec blir intressant att följa framöver, om det blir av, kostnaden beräknas till minst 500-600 miljarder euro, en del säger det dubbla. Tanken är att gigantiska termiska solsystem skall generera el i norra Afrika och sedan slussas vidare till Europa. Dagens största liknande system som är i drift idag finns i Mojave öknen i USA.

Fler och fler västländer tvingas till besparingspaket. Nu senast England. Inte överranskande med tanke på deras ekonomi men det kommer att svida för de flesta när förändringarna kommer. Snart är det nog USAs tur som på allvar måste agera. Att spendera sig ur krisen är nog ingen bra ide och framförallt inte hållbart i längden. Tids nog kommer detta att minska konsumtionsutrymmet och då kan mycket hända och det snabbt. Även länder som Kina kommer isåfall att drabbas då de är väldigt exportberoende. USA har ju både underskottsproblem och handelsbalansproblem och bör ta itu med båda delarna (skulle exemplevis deras oljebehov halveras skulle deras handelsbalans se betydligt bättre ut). Sveriges ekonomi är i bra skick jämfört med många länder och vår regering har gjort och inte minst vår finansminister har gjort ett mycket bra arbete. Bara de nu inte spenderar för mycket på valfläsk. Det som är oroande är att Sveriges handelsöverkott (snitt per månad) sakta men säkert de sista 5-8 åren minskat ordentligt med cirka 2/3 delar. Fortsätter detta kommer vi inom en relativt snar framtid (3-5 år) att ha handelsunderskott liksom USA. Flytt av jobb från Sverige till Kina och Indien börjar sakta men säkert synas i statistiken. För aktieägarna och företagen behöver detta inte vara negativt då det kan medverka till att höja marginaler, stärka konkurranskraft, öppna upp nya marknader osv. Risk finns förstås att med flytt av produktion till Kina etc så sänker man förutom kostnaden även kvalitet och status på dessa varor vilken kan innebära att man måste prissänka varan så att nettoförtjänsten kanske uteblir. Från moder Sveas perspektiv är denna utveckling negativ om man inte lyckas ersätta de förlorande jobben med nya mer välbetalda jobb. Dessutom är det nog mycket långsiktigt bra om ett land har jämvikt i sina export-importsiffror. Om Sverige följer USA som har en hög andel tjänsteproduktion riskerar vårt fina handelsöverskott att snart att brytas. Inte bra!

Glad Midsommar!