fredag 30 maj 2008

Mer om inflation

Det amerikanska jätteföretaget Dow Chemical som tillverkar kemikalier och plaster har meddelat att de kommer att öka sina försäljningspriser med upp till 20% med omedelbar verkan. Andra storföretag som verkar inom samma bransch väntas följas efter.

Dow’s kostnad för energi och olja som de använder i sin produktion har ökats från 8 miljarder USD till 32 miljarder USD från 2002 till 2008.

När stål, energi, plast, kemikalier etc kraftigt går upp kommer det förr eller senare att slå mot högre konsumentpriser på bilar, vitvaror och så vidare. Det kommer att driva upp inflationen mot allt högre höjder. Det riskerar också att urholka företagens vinster som knappast kan skicka hela kostnadsökningen framåt utan de måste troligen “offra“ en del av sina vinster och minska sina marginaler.

Ovan kommer att sätta en enorm press på företagen som tvingas se över sin kostnadsstruktur och kanske flytta mer produktion till lågkostnadsländer.

Inga kommentarer: