fredag 23 maj 2008

Oljepris om 130 USD/fatPA Resources ligger idag kring 73 kronor. Fortfarande alldeles för billigt i mitt tycke. Trots att kursen har gått upp med 70% i år. Marknadsvärdet ligger på ca 10,5 miljarder kronor. Årets vinst kan mycket väl hamna kring 1,5 miljarder kronor. Oljebolagen har idag fantastiska marginaler. Dels ökar deras marginaler i takt med att oljepriset stiger dels stiger värdet på deras tillgångar under marken.

Oljepriset har rusat uppåt snabbare än jag trodde i höstas. Hur mycket är bubbla och hur mycket är bristande utbud? Men kanske ännu viktigare, kan oljepriset stiga ytterligare till exempelvis 150 USD eller 200 USD inom närmsta åren?

Världens bilpark ökar stadigt, drivet av utvecklingsländerna som Kina, Indien etc. Samtidigt som västvärlden tuffar på i stadig takt vilket gör att totala oljeförbrukningen ökar år efter år. Dagens behov ligger kring 85 miljoner fat/dag. Experter bedömer att förbrukningen kommer att öka till 116 miljoner fat år 2030. Dvs en ökning om cirka 30 miljoner fat/dag. Som jämförelse förbrukar USA idag cirka 20 miljoner fat olja per dag. Tillväxten i utvecklingsländerna sätter alltså en enorm press på oljeproduktionen.

Samtidigt är det allt svårare att hålla uppe oljeproduktionen vid dagens nivåer. Att till och med öka produktionen är enormt svårt och kostsamt. Framtidens oljepris beror på hur snabbt oljebehovet ökar samt hur snabbt oljeproduktionen kan öka samt hur snabbt vi lyckas ställa om bilparken från bensin/diesel till eldrift, bränsleceller och till betydligt mer bränsleeffektiva bilar.

Organisationen International Energy Agency, IEA, (baserad i Paris) håller på med studie av dagens 400 största oljekällor – hur står det till med dessa och klarar de av fortsätta producera i dagens volymer eller tappar de sakta med säkert fart? Dessa 400 källor står för 2/3 av hela jordens oljeproduktion. Studien kommer att bli klar i november. En mycket viktig rapport med andra ord och enligt Wall Street Journal är det redan nu klart att det ser ut att vara betydligt tightare än vad många experter trott på tillgångssidan. Många oljeländer där staten är huvudaktör har ofta olja som sin största enskilda intäkt och oljeproduktionen sker inte effektivt och marknadsmässigt. Pengar som i ett normalt företag skulle användas till framtida produktionsinvesteringar försvinner istället i det statliga maskineriet. Man ligger helt enkelt efter med att investera i nya och befintliga källor.

Världens största producerande oljakälla är det enorma Ghawar fälter i Saudi Arabien som producerar kring 5 miljoner fat om dagen. Denna siffra kommer sakta men säkert att minska och man tvingas pumpa in alltmer vatten för att hålla uppe produktionen. Man har nu gjort enorma investeringar i Khurais fältet som beräknas vara ett av världens dyraste industriprojekt och som man hoppades skulle kunna bli ett nytt Ghawar fält men som ser ut att vara mycket mindre. 2009 hoppas man dock kunna producera cirka 1,2 miljoner fat om dagen men man har fortfarande stora problem att lösa. Medans många oljakällor har ett naturligt självtryck under den första produktionsperioden så kommer man att behöva injicera enorma mängder vatten (dubbla mängden olja som pumpas upp) via ett enormt avancerat vatteninjiceringssystem i Khurais fältet för att kunna ”trycka” ut oljan redan från dag 1 vilket inte är ett bra tecken.

Vissa bedömare anser att vi har passerat peak oil, dvs den punkt då oljeproduktionen kommer att sakta vända nedåt. Skulle detta stämma kan nog oljan utan tvekan att nå 200 USD/fat inom en 2-3 års period. Börjar stora fält som Ghawar i Saudi Arabien eller Cantarell i Mexico (1,7 milj fat/dag) att sina snabbare än beräknat kan priset fortsätta uppåt. Priset på råolja är ju dessutom inte så högt ännu, det är ju olika skatter som utgör merparten av bensinpriset idag i Europa. Jag tror peak oil ligger en bit framför oss men det beror helt hur mycket oljebolagen och oljestaterna investerar i produktionshöjande åtgärder. Oljebolagen gråter ju inte direkt när priset går upp så intresset att pumpa upp enorma mängder olja för att snabbt få ner priset till låt säga 50 dollar per fat är nog litet. Om oljeländerna som har stater som kontrollerar oljeproduktionen skulle släppa in utländska oljebolag i högre utsträckning skulle nog produktionen kunna höjas men i dagsläget är det ytterst tveksamt om produktionsökningarna kommer att kunna matcha efterfrågeökningen. Oljepriset kommer att fortsätta gå upp är min övertygelse även om det säkert kan bli några rekyler på vägen.

Lite aktier i PA Resources, Lundin Petrolium och liknande kan nog bli en intressant resa framöver. Även oljeservice bolag som Halliburton och Schlumberger har nog en ljus framtid.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Oljan = bubbla.

Protesterna globalt kommer att tvinga politikerna att sänka bensinskatten.

Anders sa...

Hejsan,
Lite bubbla ar det nog sakert i oljebranschen just nu aven om priset styrs mest av utbud och efterfragan och oljebehovet okar i takt med att utvecklingslandernas bilpark okar med x antalet miljoner bilar per ar. Samtidigt som de stora elefantfalten sakta men sakert tappar produktionen.

Aterstar om politikerna kommer att sanka skatten. Jag ar nog tveksam till det men det beror nog hur hogt oljepriset gar.

Anonym sa...

Att det är en stor bubbla byggt på giriga spekulationer i kombination med psykologi på högsta nivå är ju helt uppenbart. OPEC medger rakt ut "varför ska vi pumpa upp mera när andra spekulerar upp våra vinster". Vidare säger OPEC att det lång ifrån är ett minus på tillgångssidan som skapat dagens situation. "Det finns hur mycket olja som helst att förse en stor ökad efterfrågan med".

Javisst börserna är skakiga och investerarna flyr till oljan som alternativ. Har vi sett trender och flykter som detta förut som slutat i totala kurshaverier. Svaret är obevekligt JA. Så jag ser en mycket stor anledning till att denna investeringsbubbla inom det snaraste kommer att gå exakt samma väg. Den senaste kraftiga rekylen uppåt med oljepriset påvisar, precis som med högt spekulativa börskurser, de sista dödsryckningarna innan rejäla långtgående korrigeringar sker nedåt.

Anders sa...

Hej Anonym,
Jag håller med att det finns ett spekulativt inslag i oljepriset (det vore ju märkligt annars eftersom olja är världens största commodity). Om det sedan påverkar priset med 5 USD/fat eller 50 är svårare att säga. Samtidigt har vi en situation där det är tufft för producenterna hålla uppe dagens produktion. Vi konsumerar ca 87 miljoner fat/dag idag. Samtidigt som antalet bilar i utvecklingsländerna ökar i ganska snabb takt. Det totala oljebehovet ökar med andra ord. Ökningen kan nog hållas nere om mera bränslesnåla bilar införs (mindre bilar, diesel, hybrid etc) men att byta ut hela bilparken tar tid

Det finns som du säger mycket olja kvar i marken men den blir allt svårare och därmed dyrare att utvinna. Problemet i det korta perspektivet är inte att det fattas olja utan att man helt enkelt inte kan pumpa upp mera utan betydande investeringar. Ett exempel är det stora Tupi fältet i Brasilien som man tror innehåller enorma mängder olja. Ett av problemen är att oljan ligger på 10 km djup (vatten + berg). Man tror att man kommer att behöva investera 240 miljarder dollar innan volymproduktionen kommer igång. Bland annat kommer man att beställa 40 borriggar, anställa tiotusentals experter osv. Det tar ganska lång tid innan den oljan kommer ut på marknaden och under tiden minskar produktionen i Saudi Arabien, Ryssland, Venuzuela, Mexico, Norge och England. Det är helt enkelt tight på supply sidan och det kommer även att bli svårt att hitta tillräckligt med folk med djupvattenkunnande.

OPEC’s andel av den total oljeproduktionen uppgår till kanske 35% så deras möjlighet att kunna påverka priset är ganska begränsat. Saudi Arabien kan möjligen under en kort period öka produktionen men långsiktigt kommer deras Ghawar fält att tappa i produktionsvolym och de kommer knappast att kunna ersätta den minskade Ghawar volymen med nya fält fullt ut.

Framtiden får utvisa om oljepriset kollapsar som de holländska lökarna eller om utvecklingsländernas oljetörst håller uppe priset.