lördag 4 januari 2014

God fortsättning!

Det var mycket länge sedan jag skrev något på bloggen. Jobb, familj, husrenovering osv har tagit min tid och kraft. Jag har dock fortsatt med aktieaffärer och mitt innehav är nu delvist uppdaterad. Börsen har under 2013 gått mycket bra eller cirka 25%. Och detta under ett egentligen ganska medelmåttigt år. Nu är vi i början av 2014 och frågan är förstås, vad ligger framför oss. Det är ett intressant läge och det blir säkert ett intressant år, jag tänker bland annat på • Valår i Sverige • Fastighetspriser och ökad privat skuldsättning • En trend där privat konsumtion blir allt viktigare motor i svensk ekonomi (går vi i USA fotspår?) • Oljepriset som kortsiktigt kan falla pga ökad produktion i USA mm • Ett guldpris som nyligen har gjort sitt största dropp på 30 år • Väldigt låg inflation i många länder Och hur kommer börsen att gå? Som jag ser det finns det få investeringsalternativ för tillfället: fastigheter är relativt dyra och vi har låg inflation som inte hjälper till med “amortering“, inlåningsräntorna är nästan obefintliga och guld är mindre intressant när inflation är så låg. Då kanske aktier inte är så dåligt trots att det är ganska höga värderingar och man kan få hygglig avkastning på sina aktier som iallafall överstiger bankernas inlåningsränta. Jag är försiktigt positiv till börsen under 2014 och kanske helst till stabila bolag som är stabila utdelare. Handelsbanken (SHB) är en av mina favoritbanker. Dels för att jag gillar deras kyrktornsprincip där den lokala bankchefen har mera ansvar och befogenheter dels för att deras Englandssatsning har en bra potential. SHB växer organiskt i England och det verkar gå riktigt bra – jätteroligt att en svensk bank slår sig fram i England.What’s next? Direktavkastning på SHB är 3-4%, mitt 3 månaders lån på SHB är 2,59%. Som vanligt är det bättre att äga banken än att vara kund…

tisdag 6 november 2012

Val i USA Ingen har missat att det är val i USA. Jag tror att Barack Obama får sitta kvar och även "biddingföretagen" verkar tro på en Obama utgång. Hursomhelst, imorgon bitti vet vi svaret. Det är ett enormt stort focus på huvudkandidaterna men få i Sverige verkar känna till övriga kandidater. På bilden här är Jill Stein, hon representerar "the green party". USA behöver nog inte bara ordna upp sin ekonomi, ett bättre miljötänk vore nog på sin plats också.

torsdag 24 juni 2010

Olja och annat

Det har varit mycket tunnt med inlägg på sistone. Det beror på olika faktorer. En är att jag har extremt mycket att göra på jobbet. En annan att jag tror på en dubbeldip inom närmsta tiden (2010-2011) och därför undviker börsen då jag tror på bättre köptillfällen framöver än för tillfället. Att amortera är kanske det bästa sparalternativet just nu för dem med lån? Dessutom är det sommartider och diverse olika uteaktiviteter lockar.

Ingen har väl kunnat undgå nyheterna om BPs problem i Mexikanska golfen. En jättekatastrof som mycket väl kan sänka BP såväl som Herr Svanberg. Vems felet är kan man diskutera i oändlighet, det är ganska komplicerat. Det är tydligen ett konsortium som äger exploateringsrättigheterna där BP är majoritetsägare och dessutom operatör. Medinvestarna (oljebolaget Anadarko från USA och MOEX Offshore/Mitsui från Japan) har en passiv roll men har förstås godkänt BPs oljeutvinningsplaner. BP har hyrt en oljerigg av Transocean (från Schweiz) och dessutom outsourcat delar av arbetet till ett stort oljeservicebolag (Halliburton från USA). En salig blandning av amerikanska, europeiska och japanska bolag i ett mycket komplicerat projekt. Och oljan fortsätter att läcka. Amerikanska staten har förstås gett klartecken till att man borrar på djupt vatten och har även en myndighet som skall se till att det görs på ett lämpligt sätt med metoder och processer som är lämpliga och säkra. Om mönstret från Mexikos stora oljeläckage som skedde för 30 år sedan kommer det endast gå att stoppa flödet när avlastningshålet kommer på plats. Och det kan tyvärr ta lång tid. Vissa säger 3 månader andra framemot jul. BPs aktier har sjunkit rejält och det kan vara ett klipp att köpa BP aktier just nu men också det värsta man kan göra, kommer företaget överhuvudtaget att överleva?

Det svenska oljebolaget PA Resources har bytt VD och strategi. Ny VD är Bo Askvik (fd CFO) . Den nya strategin är att öka oljeproduktionen och prospektering av befintliga tillgångar och minska fokus på förvärv av nya licenser. Man har även gjort en lyckad nyemission som jag tog del av. Oljepriset ligger och skvalpar kring 76 USD/fat. Jag tror på en kraftig prisökning de närnaste åren. Världens bilpark ökar och elefantfälten sinar sakta. Problemen i Mexikanska golfen visar att utvinning av olja på stora djup är mycket avancerat. Trots det finns planer på att borra på dubbelt så djupa ställen (3000 m) och dessa fält kommer inte att starta upp vid dagens ”låga” oljepriser. Kanske aldrig överhuvudtaget då riskerna och kostnaderna är så stora. Energifrågan kvarstår således, vad skall ersätta oljan? Tyskarnas projekt Desertec blir intressant att följa framöver, om det blir av, kostnaden beräknas till minst 500-600 miljarder euro, en del säger det dubbla. Tanken är att gigantiska termiska solsystem skall generera el i norra Afrika och sedan slussas vidare till Europa. Dagens största liknande system som är i drift idag finns i Mojave öknen i USA.

Fler och fler västländer tvingas till besparingspaket. Nu senast England. Inte överranskande med tanke på deras ekonomi men det kommer att svida för de flesta när förändringarna kommer. Snart är det nog USAs tur som på allvar måste agera. Att spendera sig ur krisen är nog ingen bra ide och framförallt inte hållbart i längden. Tids nog kommer detta att minska konsumtionsutrymmet och då kan mycket hända och det snabbt. Även länder som Kina kommer isåfall att drabbas då de är väldigt exportberoende. USA har ju både underskottsproblem och handelsbalansproblem och bör ta itu med båda delarna (skulle exemplevis deras oljebehov halveras skulle deras handelsbalans se betydligt bättre ut). Sveriges ekonomi är i bra skick jämfört med många länder och vår regering har gjort och inte minst vår finansminister har gjort ett mycket bra arbete. Bara de nu inte spenderar för mycket på valfläsk. Det som är oroande är att Sveriges handelsöverkott (snitt per månad) sakta men säkert de sista 5-8 åren minskat ordentligt med cirka 2/3 delar. Fortsätter detta kommer vi inom en relativt snar framtid (3-5 år) att ha handelsunderskott liksom USA. Flytt av jobb från Sverige till Kina och Indien börjar sakta men säkert synas i statistiken. För aktieägarna och företagen behöver detta inte vara negativt då det kan medverka till att höja marginaler, stärka konkurranskraft, öppna upp nya marknader osv. Risk finns förstås att med flytt av produktion till Kina etc så sänker man förutom kostnaden även kvalitet och status på dessa varor vilken kan innebära att man måste prissänka varan så att nettoförtjänsten kanske uteblir. Från moder Sveas perspektiv är denna utveckling negativ om man inte lyckas ersätta de förlorande jobben med nya mer välbetalda jobb. Dessutom är det nog mycket långsiktigt bra om ett land har jämvikt i sina export-importsiffror. Om Sverige följer USA som har en hög andel tjänsteproduktion riskerar vårt fina handelsöverskott att snart att brytas. Inte bra!

Glad Midsommar!

måndag 17 maj 2010

Minskad köpkraft för CA bor

Jag skrev lite i förra inlägget om Kaliforniens dåliga finansiella tider och att budgetnedskärningar samt skattehöjningar väntar.

Idag kan man i DI läsa om att guvernör Arnold Schwarzenegger har föreslagit både nedskärningar och skattehöjningar.

Om detta går igenom kommer det att innebära mindre konsumtionskraft för boende i Kalifornien. Jag är rädd för att krisen börjar nu. 2008 hade förvisso lite "krusning" men problemen finns kvar. Endast värre. Och tyvärr är Kalifornien inte ensam i båten. Fler delstater kommer att göra samma sak. Och många EU länder kommer tvingas göra samma sak. Detta kommer att minska västvärldens köpkraft ordentligt. Troligen kommer även sparkvoterna att öka. Det gör att exportlandet nr 1, Kina, troligen kommer tappa expansionskraft.

Man får glädjas åt att vädret äntligen börjar likna försommar. Vilket inte är illa alls.

onsdag 5 maj 2010

Känsligt läge!

Det finns båda positiva och negativa tecken just. Positivt är tex att Volvo PV, Volvo LV och Saab alla skall återanställa flera hundra personer vardera. Och Ny Teknik har haft följande antal lediga jobb de senaste veckorna:
Nr 16: 107 lediga jobb
Nr 17: 127 lediga jobb
Nr 18: 138 lediga jobb
Enligt SCB har antalet arbetslösa gått ner något under mars månad (8,7% säsongrensat) jämfört med februari. Är det vändningen vi ser eller en paus på väg mot ännu värre siffror?

Trelleborg stänger en fabrik i Skellefteå. En del av arbetet flyttar till andra enheter i Sverige. Andra delar försvinner utomlands. Tråkigt för Skellefteå.

Negativt är förstås soppan i Grekland där situationen är mycket spänd. Landet har skulder upp till öronen och landet står inför tuffa tider med nedskärningar och höjda skatter. Börserna har Greklandsfrossa.

Grekland är dock ett ganska litet land och dess direkta påverkan på omvärden relativt litet. Dessvärre finns det många andra länder som också har en mycket dålig ekonomi med stora understkott och där skatter måste ökas samt att stora nedskärningar väntar. Många västländer har helt enkelt en tuff skuldsanering framför sig. England är illa ute. Portugal likaså. Spanien har 20% arbetslöshet massor med osålda hus/lägenheter och har nog ett stort prisfall att vänta. Hur klara deras banker det? USA har gigantiska underskott att hantera. Kalifornien har fått se sina inkomster minska med 30%! Enorma nedskärningar och skattehöjningar väntar USA. Detta kommer att trycka ned konsumtionen och få verkningar långt utanför USA.

Samtidigt tuffar Kina på med ca 10% BNP ökning och alltfler får råd med egen bil. Min kinesiska kollega berättar att hon har ungefär samma nettolön i Kina som i Sverige. Fast mat och hyra är mycket dyrare i Sverige så hon har större konsumtionsutrymme i Kina. VW och GM sålde vardera drygt 150 000 bilar under mars månad. Och dessa volymer på endast en månad och en marknad! Fortsätter detta kommer Kinas bilmarknad inom ett fåtal år att vara större än USA och Europa tillsammans. Detta slukar förstås råmaterial och kräver mera olja. Kinas oljebehov ökar snabbt och riskerar att driva upp oljepriset långt högre än 100 USD/fat. BPs problem i Mexikanska golfen visar hur svårt det är att pumpa upp olja på riktigt djup vatten (1500 m i detta fall). Blir miljökonsekvenserna för stora kan det bli restriktioner att utvinna olja på dessa djup eller enormt stora säkerhetskrav som driver upp priset ytterligare. Ett allt högre oljepris är negativt för USA redan dåliga handelsbalans. Få i dagens moderna värld förstår vårt enorma behov av billig olja som används till mycket annat än bara transportbränsle. Peak Oil är här eller mycket nära!

Trots ganska många positiva signaler i Sverige och ett snabbt expanderande Kina och andra utvecklingsländer ser jag stora risker för en doubledip. Säkerhetsbälte rekommenderas. Själv ägnar jag största delen åt jobbet, familjen, diverse renoveringar och trädgården. Tittar även på börsen lite passivt men har haft svårt att hitta några fynd. Fortum ligger fortfarande på min radar. Kanske blir det några Fortum aktier när utdelningar droppar in?

onsdag 14 april 2010

Smått & Gott

Våren har äntligen på allvar kommit, skönt och efterlängtat!

Nu börjar även företagen komma med sina kvartalsrapporter. PA Resources släppte sin produktions och försäljningarapport för kv1 igår. Och aktien sjönk efteråt. PA Resources utvinner olja på två ställen idag. Dels i Tunisien där man pumpade upp 5750 fat/dag, detta är betydligt mindre än tex vad som utvanns för något år sedan. Dels i Kongo där man utvann 4450 fat/dag och där Murphy är operatör. Idag har man endast 1 borrhål i produktion man planerar ett andra och ett tredje. Dock har det andra borrhålet kärvat lite och medför lägre produktion, oljan finns dock kvar men utvinningen fördröjs lite. Planen är att PAR andel skall ge 14 000 fat/dag vilket nu planeras att uppnås i 3:e kvartalet i år. Om det skulle inträffa finns chans att PAR ligger på 20 000 fat/dag mot slutet av detta år. Oljepriset kan förstås svänga upp och ned men långsiktigt och med Peak Oil i åtanke är nog trenden utan tvekan uppåt. Dessutom tillkommer ett stort antal kinesiska bilägare varje månad. Bilförsäljningen i kina ökar enormt just nu och är redan världens största bilmarknad sett till volymen. Jag tror marsvolymen var 1,3 miljoner fordon upp med en 60% uppgång från mars ifjol. Fortsätter denna uppgång kommer 2011 mars volymen teoretiskt kunna bräcka 2 miljoner gränsen.

Lundin Petroleum har knoppat av sin brittiska oljedel och köpt Petrofac Limited olje/gas delar i UK och slagit samman dessa. Det nya bolaget heter EnQuest. Plötsligt har jag fått ett nytt bolag i portföljen. Typiskt Lundin bolags beteende. Man ger ingen utdelningen men får lite annat i stället. Och få vill nog klaga på det med tanke på resan från Lundin Oil.

Jag har också tänkt att köpa lite aktier i det finska energiföretaget Fortum. Ekerö kommun som jag bor i har sålt sitt energibolag till Fortum. Efter saftiga elräkningar i januari och februari känns det rätt att ha lite el aktier. If you can't beat them, join them! Har dock inte kommit till skott ännu... Vet inte om det beror på våren vilket gör att jag hellre jobbar i trädgården, extremt mycket att göra på jobbet eller om jag egentligen väntar på ett aktieras. Delar av Europa och USA ser ut att vara i mycket dåligt finansiellt skick och vad som helst kan hända. Håll i hatten! Skyddar även mot solen :)

Antalet lediga jobb i veckan Ny Teknik (nr 15) är 106 stycken. En viss nedgång mot tidigare veckor. Volvo PV har dock annonserat om att (åter-)anställa ett par hundra personer. Det verkar som om vårvädret får kunderna att köpa nya bilar. Själv köper jag nya sommardäck till vår Volvo.

Njut av vårvädret!

onsdag 31 mars 2010

Ny Teknik

Veckans Ny Teknik (nr 13-14) har 133 lediga jobb. Uppgången fortsätter...